Ring til os
E-mail

Der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet, bekymringer og angst.

Angst er en normal reaktion på stress, og alle mennesker oplever forskellige former for angst af varierende intensitet som led i udviklingen i tilværelsen.

Bekymringer kan udvikle sig til angst, når de vokser sig så store og vedholdende, at de påvirker ens hverdag i en sådan grad, at angsten bliver hæmmende for ens livsudfoldelser og daglige gøremål.

Symptomerne på angst kan komme til udtryk både fysiologisk, følelsesmæssigt, kognitivt (tankemæssigt) og adfærdsmæssigt.

Fysiologisk reagerer kroppen ved at gå i alarmberedskab blandt andet med øget udskillelse af kortisol og adrenalin og stigende puls og blodtryk som led i en kamp/flugt-reaktion. De fysiologiske reaktioner forbundet med angst medfører hurtigere hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, kvalme, rysten og svede- eller kuldeture.

Følelsesmæssigt kan angsten vise sig som uro, anspændthed eller panik blandet med vrede, irritabilitet, skam eller depressive følelser.

Kognitivt kan angsten vise sig ved tanker og forestillinger om den faretruende situation, mulige undvigelsesmanøvrer og konsekvenserne ved den situation man frygter. Ofte overvurderes konsekvenserne af de situationer man frygter, og sandsynligheden for, at det, man frygter, vil ske. Derimod bliver ens egne ressourcer til at håndtere den frygtede situation ofte undervurderet.

Adfærdsmæssigt kan angsten dels vise sig i kropsholdning og ansigtsudtryk, dels som undgåelsesadfærd, der sigter mod at undgå eller imødegå den truende fare, man oplever eller forestiller sig.


Forskellige typer af angst

Der findes mange forskellige former for angstlidelser. Diagnostisk inddeles angstlidelser i tilstande opstået i barndommen: separationsangst, fobisk angsttilstand, social angsttilstand og generaliseret angst samt angsttilstande opstået i voksenalderen: fobiske angsttilstande (agorafobi, agorafobi uden panikangst, agorafobi med panikangst, socialfobi, enkeltfobi), andre angsttilstande (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)), akut belastningsreaktion, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), panikangst, generaliseret angst og lettere angst-/depressionstilstand.

Derudover ses angst meget ofte som et symptom ved en lang række andre problemer, blandt andet depression, eksamens- og præstationsangst, perfektionisme og spiseforstyrrelser.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om de forskellige typer af angstlidelser og deres symptomer og mulige årsager. Du kan også finde mere viden og flere ressourcer om angst på Angstinfo.dk.


Årsager til angst

Mange børn har i perioder af deres opvækst symptomer på angst og bekymring. Således ses det som en naturlig del af ethvert barns udvikling, at det på bestemte udviklingstrin eksempelvis er bange for mørke og bange for at lægge sig til sove om aftenen. Det karakteristiske ved den type normale angstreaktioner er, at barnet i reglen kan beroliges af forælderene og således i de fleste tilfælde kan overvinde sin angst. Hos nogle børn har angsten dog en sådan karakter, at den bliver forstyrrende for barnets udvikling.

Årsagen til udvikling af angst er kompleks, og både genetiske faktorer, temperament, negative livsbegivenheder, barnets evne til følelsesregulering, aktuelle familiemønstre etc. synes at have betydning for det enkelte barns udvikling af angst.

Personlige og temperamentsmæssige faktorer såsom generthed, særlig sensitivitet og tilbagetrukkethed kan øge sårbarheden for udvikling af angst. Risikoen for udvikling af angst øges, når disse sårbarhedsfaktorer kombineres med stressfulde livshændelser. Nogle mennesker er generelt mere angstprægede end andre, og der er således stor individuel variation i forhold til, hvor stor den enkeltes belastningstærskel er.

I Molis giver vi psykologisk og pædagogisk behandling, støtte og rådgivning omkring forskellige typer af angstlidelser samt problemstillinger, hvor angst indgår som et centralt symptom.

Du er meget velkommen til at kontakte os,  hvis du har spørgsmål, og du kan også udfylde felterne herunder, og så kontakter vi dig.

Jeg vil gerne kontaktes:

Vælg venligst hvordan du gerne vil kontaktes:

Ved at trykke send, samtykker du til vores privatlivspolitik.
*skal udfyldes

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90