Ring til os
E-mail

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse. De mest almindelige symptomer består af udfordringer med opmærksomhedsforstyrrelse, impulsivitet og hyperaktivitet.

Lidelsen giver forstyrrelser i de områder af hjernen, der har med tænkningen at gøre, og undersøgelser viser, at blandt andet de eksekutive funktioner modnes senere end hos andre. Det anslås, at mellem 2 % og 5 % af danske børn har ADHD i en eller anden grad, og at forekomsten af ADHD hos voksne er minimum 2 %. Op imod 20 % af de børn, der diagnosticeres med ADHD, har varianten ADD og oplever således ikke hyperaktivitet. Af kønsforskelle ses en overvægt af drenge, der diagnosticeres med ADHD og en overvægt af piger, som får diagnosen ADD.

60 % af børn med ADHD/ADD har også diagnosen ADHD/ADD som voksne. Symptombilledet kan dog se anderledes ud hos voksne, der som børn fik diagnosen ADHD/ADD. Modningen i hjerneområdet med de eksekutive funktioner er forsinket med op til fem år ved ADHD/ADD i forhold til den almene udvikling af hjernens strukturer. 60 % af de børn, der diagnosticeres med ADHD/ADD, vil fortsat opfylde kriterierne for diagnosen som voksne. Det betyder derfor også, at strukturerne i hjernen hos i omegnen af 40 % af børn med ADHD/ADD modnes med tiden, og at de derfor ikke længere lever op til diagnosekriterierne som voksne, om end der stadig kan være kognitive udfordringer at tage hensyn til. At du lider af ADHD/ADD som barn, behøver derfor ikke at betyde, at du vil opleve udfordringer med impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse resten af dit liv. Dette faktum kan være med til at skabe optimisme og håb for fremtiden.

ADHD/ADD er den mest udbredte psykiske lidelse på verdensplan. Omkring 25 % af alle de børn, som bliver diagnosticeret i dag, får stillet netop denne diagnose, og omkring 80 % disse børn bliver også diagnosticeret med en eller flere psykiatriske diagnoser; eksempelvis angst, OCD, autisme eller lignende. Der bliver forsket meget i ADHD/ADD, og noget af denne forskning peger blandt andet på, at kønsforskelle i hjernens strukturer samt modningsprocessen er årsag til, at flere drenge end piger får ADHD-diagnosen. Netop forskning i ADHD/ADD har gjort os klogere på, hvad ADHD/ADD er, og hvordan den behandles mest effektivt.


 

Hvad er ADHD?

ADHD er som beskrevet en neuropsykiatrisk lidelse, som påvirker hjernens evne til at regulere henholdsvis aktivitetsniveau, opmærksomhed og impulskontrol.

Der findes helt overordnet tre former for ADHD, som beskrives kort herunder:

1.    Forstyrrelse af både aktiviteten, impulskontrollen og opmærksomheden
2.    Udelukkende (eller overvejende) forstyrrelse af opmærksomheden (ADD)
3.    Overvejende impulsivitet og hyperaktivitet

Vil du have undersøgt din mistanke i forhold til  om du enten har ADHD eller ADD, og hvilken form for ADHD/ADD du har – er du velkommen i vores psykologpraksis; sammen kan vi hjælpe dig med at finde ud af, om du skal opsøge udredning. Vi kan også rådgive dig, når du søger efter den rette specialist til udredningen. Mangler du selvforståelse ved ADHD eller ADD, så klik her og læs mere om vores populære og lærerige selvforståelseskursus ved ADHD/ADD.
 

Symptomer på ADHD og ADD

Hvilke symptomer er der på ADHD?

Hvad angår diagnosticering af ADHD og ADD, er der en række grundlæggende symptomer, man bør være opmærksom på. Disse symptomer og tegn er dog ikke lige tydelige hos alle personer, og symptomerne viser sig også meget forskelligt. Derfor kan der sagtens opstå tvivl om, hvorvidt en person har ADHD eller ej. Som udgangspunkt er der fokus på tre symptomer bestående af følgende:

•    Opmærksomhedsproblemer
•    Hyperaktivitet
•    Impulsivitet

Bemærk, at det er et krav, at ovenstående symptomer er til stede i minimum to sammenhænge og i øvrigt giver vanskeligheder i hverdagen. Man lider derfor ikke nødvendigvis af ADHD/ADD, fordi man har lidt vanskeligheder med at fastholde sin opmærksomhed, eller fordi at man indimellem er mere impulsiv end gennemsnittet.

Symptomerne på ADHD/ADD viser sig som regel tidligt i livet. Typisk vil ADHD vise sig omkring 4-6-års alderen, hvor ADD ofte viser sig i skolealderen. Dog er der ingen regler uden undtagelser, og nogle personer opdager først, at de har ADHD som voksne.

 

Behandling af ADHD og ADD

Er alle førnævnte symptomer til stede, vil man blive præsenteret for forskellige behandlingsmetoder. Den egentlige behandling besluttes med afsæt i klientens symptomer, funktionsniveau, tilstand og udfordringer. Her kigger man blandt andet på, hvilke udfordringer klienten oplever, og hvor udfordret klienten er af sin ADHD/ADD.

Hvordan man behandler ADHD/ADD afhænger ikke kun af førnævnte, men også af klientens alder. Her skelnes der mellem børn og voksne. Til behandling af børn arbejdes der overvejende med psykosocial behandling i form af forældreundervisning, støttende samtaler og vejledning samt kognitiv adfærdsterapi. Inden for kognitiv adfærdsterapi arbejdes der blandt andet med følgesymptomer som lavt selvværd og angst. Denne behandlingsmetode fungerer for både børn og voksne.

Udover kognitiv adfærdsterapi og andre former for psykosocial behandling er det almindeligt at få udskrevet centralstimulerende medicin. Medicinen har til formål at forstærke og afbalancere hjernens indhold af henholdsvis dopamin og noradrenalin. Der kan være en række udbredte bivirkninger ved denne form for medicin. Typisk vil man kunne opleve både nervøsitet, søvnvanskeligheder og tab af appetit. Disse bivirkninger viser sig især i opstartsfasen, hvor kroppen skal vænne sig til medicinen.
 

ADHD-test

Ønsker du at få foretaget en ADHD-/ADD-test? I så fald kan vi hjælpe. Vores dygtige og erfarne psykologer og konsulenter har med udgangspunkt i dine individuelle symptomer og vanskeligheder mulighed for hjælpe dig med at finde ud af, hvorvidt du bør udredes for ADHD, ADD eller noget helt tredje.

Der findes også ADHD-tests på nettet; dog kan en digital test ikke erstatte en samtale med en psykolog.

Ønsker du at tale med en konsulent eller en psykolog med speciale i ADHD? Så skal du være velkommen til at besøge os i en af vores afdelinger.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90