Ring til os
E-mail

I Molis tilbyder vi supervision og rådgivning til institutioner, kommuner og fagpersonale.

Supervisionen tilbydes til fagpersonale, der arbejder eller er i berøring med personer (både børn, unge og voksne), som har en autismespektrumtilstand, ADHD eller andre psykiske lidelser som OCD, depression eller spiseforstyrrelser.

Supervisionen kan være konkret sagsrådgivning, eller det kan være til personale, der ønsker at udvikle og evaluere på deres personlige og faglige kompetencer. Supervisionen tilbydes også til psykologer som led i deres autorisation.

Fagpersonale kan eksempelvis være pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer, psykiatere, sygeplejersker, læger, ergo- og fysioterapeuter, støtte-kontaktpersoner, diætister og ledere.

Supervisionen kan foregå enten individuelt, i grupper eller tværfagligt på hele institutioner; eksempelvis på uddannelsessteder, bosteder og i psykiatrien. Vi lægger stor vægt på at skabe et trygt, motiverende og inspirerende supervisionsforløb.

I Molis tilrettelægger vi supervisionens indhold efter de superviseredes ønsker og behov. Vi arbejder som udgangspunkt ud fra kognitiv terapi, men vi lægger stor vægt på, at behandlingen tilpasses den enkelte klients/patients vanskeligheder, og vi trækker således derfor også på andre terapiretninger.

Alle, der indgår i en psykologisk, pædagogisk eller behandlingsmæssig relation til andre mennesker, kan have gavn af supervision. Den overordnede målsætning med supervision er, at de superviseredes faglige rolle, terapeutiske færdigheder og viden udvikles og styrkes. Temaer i supervisionen kan for eksempel være feedback på den pædagogiske stil, implementering af ny faglig viden samt ikke mindst optimering af samarbejdet i behandlingsgruppen.

Ud over at styrke de superviseredes kompetencer og faglige udvikling forebygger supervision også udbrændthed, idet supervisionen giver mulighed for, at der sker en løbende konflikthåndtering og bearbejdning af vanskelige sager. I et behandlingsteam kan det ikke undgås, at meningsforskelle, faglige forskelle og personlige relationer kan medføre konflikter. Regelmæssig tværfaglige supervision kan fungere som en form for fortløbende konflikthåndtering, der kan medvirke til at hindre, at sådanne konflikter ophober sig.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en aftale, eller hvis du har spørgsmål til vores supervisionstilbud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90