Ring til os
E-mail

Vi tilbyder screening til mennesker, som har mistanke om eller gerne vil have afklaret, om de eller deres pårørende har en autismespektrum-forenelig diagnose.

En screeningssamtale varer i alt omkring tre timer og består af et interview med opklarende spørgsmål, en erklæring samt en opfølgende samtale.

Første del af screeningen er et to-timers interview og test. Efterfølgende vil du modtage en erklæring med vores konklusion og anbefalinger baseret på de to timers interview og tests. Efter du har modtaget erklæringen, kommer du ind til en afsluttende samtale på 50 minutter, hvor vi sammen gennemgår erklæringen, og du kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Ved screening af børn foregår screeningssamtalen i udgangspunktet med forældrene; eventuelt suppleret af videooptagelser af det pågældende barn. For unge og voksne foregår screeningssamtalen med vedkommende, som screeningen omhandler. Man er velkommen til at tage pårørende med, eksempelvis en partner, men det er ikke en forudsætning for interviewet.

I erklæringen vil der være en beskrivelse af den screenede person, en konklusion og anbefalinger til, hvad der vil være godt at gøre fremover.

Det er også muligt at få en profilbeskrivelse af PDA-profilen i erklæringen (læs mere om PDA her).

En screening er ikke diagnostisk, men skal ses som en undersøgelse af, hvorvidt man bør opsøge yderligere udredning eller anden form for støtte.

Vi bruger kun spørgeskemaer og tests, som klienten har givet informeret samtykke til, og erklæringen er fortrolig og deles kun med klienten, medmindre andet er aftalt på forhånd eller aftales efterfølgende.

Erklæringen kan give dig viden om og hjælp til, hvordan du/I kommer videre, og hvilken støtte du/I har behov for. I erklæringen kan der også indgå anbefalinger, som man kan bruge fremadrettet.

Erklæringen kan eksempelvis deles med kommunen, PPR eller jobcentret til videre samarbejde, så de får et bedre udgangspunkt til at give den rette støtte. Erklæringen kan i nogen tilfælde også åbne op for, at du kan få en henvisning hos din egen læge til videre udredning, hvis du ønsker det.

Find gældende priser på vores prisliste her.

Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90