Ring til os
E-mail

I Molis tilbyder vi faglige foredrag og kurser, som kan hjælpe med netop det, der er behov for på din arbejdsplads eller i dit arbejde.

Foredraget kan omhandle autisme og emner tilknyttet autismespektrumtilstande, blandt andet angst, depression, OCD, mobning, skolevægring, særlig sensitivitet, selvværdsproblematikker, selvskade og søvnforstyrrelser.

Foredraget kan eksempelvis omhandle, hvordan man hjælper børn, unge eller voksne med en autismespektrumtilstand til at komme i skole, komme i uddannelse, få bedre trivsel, eller hvordan man forstår og håndterer udadreagerende adfærd.

Vi tilbyder foredrag og kurser, der er skræddersyet til forskellige målgrupper, der på forskellig vis har behov for at øge deres faglige viden om specifikke psykiske vanskeligheder. Under “Kurser der tilbydes” kan du læse mere om nogle af de kurser, vi udbyder.

De faglige foredrag tilbydes blandt andet til fagpersonale, der arbejder eller er i berøring med personer (både børn, unge og voksne), som har en autismespektrumtilstand og/eller ADHD. Fagpersonale kan eksempelvis være pædagoger, lærerer, socialrådgivere, psykologer, psykiatere, sygeplejersker, læger, ergo- og fysioterapeuter, støtte-kontaktpersoner, diætister og ledere.

Derudover planlægger vi løbende kurser hos os, der omhandler forskellige temaer, som du, hvad enten du er fagperson, forælder eller selv er berørt af psykiske vanskeligheder, har mulighed for at tilmelde dig (se her).

Du er meget velkommen til at kontakte os for en aftale eller hvis du har nogle spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90