Ring til os
E-mail

Hvis du har svært ved at finde økonomiske midler til at søge hjælp hos en psykolog, findes der gratis psykolog- og rådgivningstilbud.

Vi har samlet nogle af dem her i forskellige kategorier. Du kan bare klikke på overskriften og så kommer du videre til deres hjemmeside.

Vi holder løbende siden opdateret, men hvis du opdager fejl, som vi ikke selv har set, så må du meget gerne gøre os opmærksom på det, ligesom du meget gerne må fortælle om eksisterende tilbud, som ikke er herunder på listen.

 

Gratis psykologhjælp/samtaler til unge og studerende:

Psykologisk Samtalecenter tilbyder gratis psykologisk rådgivningstilbud til unge og studerende i København, der oplever problemer i hverdagen. Terapeuterne i Psykologisk Samtalecenter er uddannede psykologer og kandidatstuderende på psykologistudiet på Københavns universitet.

 

Er du studerende på en lang eller mellemlang videregående uddannelse, kan du kontakte Studenterrådgivningen, der tilbyder gratis rådgivning og psykologhjælp til studerende. Studenterrådgivningen har afdelinger i hele landet: København, Roskilde, Odense, Esbjerg, Aalborg, Århus, Kolding.

 

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Der er afdelinger i hele landet: Aalborg, Billund, Esbjerg, Helsingør, Herning, Horsens, København, Odense, Roskilde og Rødovre.

 
 

Gratis psykolog- og rådgivningstilbud i Region Hovedstaden:

Her kan du få op til 5 samtaler gratis med enten en uddannet psykolog eller en psykologistuderende.

 

Her kan du få op til 5 samtaler gratis med enten en uddannet psykolog eller en psykologistuderende.

 

Her kan du få op til 5 samtaler gratis med enten en uddannet psykolog eller en psykologistuderende.

 

Psykologisk rådgivning Sind København tilbyder gratis rådgivning, samtaler og gruppeforløb.

 

Tilbyder gratis rådgivning til alle kvinder over 18 år.

 

Gratis psykolog- og rådgivningstilbud i Region Nordjylland

Universitetsklinikken ved Aalborg Universitet har siden 2001 tilbudt gratis samtaleterapeutisk behandling til borgere i Nordjylland. Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet. Sideløbende får de studerende tæt vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab. Tilbuddet er rettet mod personer med eksistentielle problemer, identitets- eller livskriser, sorgreaktioner, angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.

 

Gratis psykolog- og rådgivningstilbud i Region Midtjylland

Siden marts 2016 har det været muligt for alle unge mellem 15 og 24 år at modtage gratis kommunal psykologhjælp i Århus kommune.

 

Favrskov Kommune tilbyder gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år.

 

Gallo kriserådgivning ligger i Århus. Kriserådgivningen tilbyder samtaleterapi, økonomisk rådgivning og har desuden et værested, hvor man kan have socialt samvær. Alle tilbud er gratis og uden ventetid.

 

Andre gratis rådgivningstilbud:

Psykiatrifonden tilbyder flere forskellige rådgivningstilbud, som du kan læse mere om på deres hjemmeside, hvor du også kan få viden og gode råd om psykiske sygdomme og diagnoser.

 

Du kan ringe til SINDs landsdækkende telefonrådgivning på 70 23 27 50 og få hjælp. SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende 60 timer om ugen. Alle er velkomne til at ringe. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.  Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som sindslidende eller pårørende. Rådgivningerne er at finde i Aarhus, Odense, København og Hillerød, men de er alle koblet til samme telefonnummer. Derfor: Hvis en rådgiver er optaget i en by, stiller telefonen automatisk videre til en anden. Derfor vil der altid – inden for åbningstiden – være en stemme klar til at hjælpe dig.

 

Tilbyder forskellige gratis rådgivnings- og støttetilbud.

 

EN ANDEN SNAK tilbyder gratis psykologhjælp i form af psykoanalytiske samtaler i København og Albertslund. Uanset om du er studerende, arbejdsnarkoman, pensionist, ung eller gammel, tilbyder EN ANDEN SNAK gratis, anonyme samtaler med erfarne frivillige med psykologisk og psykoanalytisk baggrund.

 

Ved brug for akut psykiatrisk hjælp skal du henvende dig til egen læge eller vagtlægen/akuttelefonen, som kan henvise dig til en visiteret psykiatrisk modtagelse, hvor du kan få yderligere hjælp. De psykiatriske modtagelser har åbent døgnet rundt.

 

Ved autismespektrumforstyrrelser:

Landsforeningen Autismes “støtte-telefon” har åbent hver tirsdag fra 16.00 – 19.00 for medlemmer, der har brug for en snak.

 

Tilbyder rådgivning og vejledning.

 

Ved spiseforstyrrelser og selvskade:

LMS arbejder for mennesker berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade og for deres pårørende. LMS tilbyder rådgivende og støttende samtaler og forskellige typer aktiviteter. LMS befinder sig i København, Næstved, Odense, Sønderborg, Århus og Aalborg.

 
 

Ved angstlidelser:

Angstforeningen tilbyder forskellige former for rådgivning og støtte blandt andet telefonrådgivning samt selvhjælpsgrupper. I selvhjælpsgrupperne har du mulighed for at møde ligesindede og opdage, at du ikke er alene. Her kan du dele dine tanker og erfaringer, med andre, modtage psykoedukation og arbejde med selvhjælpsmateriale.

 

Psykologisk Instituts klinik tilbyder behandling til et antal børn og unge i alderen 7-17 år med angstproblemer som et led i instituttets undervisning. Se de aktuelle behandlingstilbud på klinikkens hjemmeside.

 

FRIT SIND er et gratis tilbud til mennesker med social angst eller oplever stor ubehag i sociale situationer. Tilbuddet er for dig som er mellem 18 og 55 år og som bor i eller omkring København. Tilbuddet henvender sig derudover til dig, som ønsker at få det bedre med sig selv og at få det bedre i sociale sammenhænge. Projektets terapeutiske arbejde drives af frivillige uddannede psykologer og psykologistuderende på sidste del af deres uddannelse.

 

Ved sorg, krise og sygdom: 

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis psykologisk støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Børn, Unge & Sorg har i alt tre afdelinger i Danmark; Afdeling Hovedstaden (København K), Afdeling Midtjylland (Århus C) og Afdeling Syddanmark (Odense C).

 
 

Ved selvmordstanker:

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu. Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-04. Du kan skrive til Livsliniens netrådgivning skrivdet.dk. Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag kl. 13-17.

 

Det er muligt at modtage gratis psykologhjælp, hvis man er selvmordstruet. Man skal have en henvisning fra egen læge til én af de gratis klinikker for selvmordsforebyggelse, som findes over hele landet. Her finder du et samlet overblik over gratis psykologhjælp i selvmordsforebyggelsescentrene i hele Danmark

 

Ved alkoholproblemer:

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alhoholmisbrugere. TUBA tilbyder gratis hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug. TUBA har afdelinger landet over og tilbyder blandt andet individuel terapi, gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.

 

Ved seksuelle overgreb:

Thora center rådgiver alle, der er berørte af en seksuel overgrebsproblematik. Hos Thora Center kan du få hjælp og støtte til at bearbejde, hvad der er sket, og få hjælp til at opnå en bedre livskvalitet. Thora Center tilbyder rådgivning og behandling, herunder familiebehandling, uden ventetid, støttegrupper samt en bisidderordning.

 

Ved Borderline personlighedsforstyrrelse:

Borderlinenetværket tilbyder, foruden grupper og fora, en rådgivning bestående af recoverede Borderline-lidende, pårørende og rådgivere med psykologiuddannelse. Teamet koordineres af en rådgivningsleder og er klar til at hjælpe med vinkler og råd ift. de kriser og situationer, som de spørgende måtte befinde sig i.

 

Gratis psykologhjælp i psykiatrien via egen læge

Der findes gratis tilbud om psykologhjælp i psykiatrien. Man kan blandt andet få gratis psykologhjælp til behandling af angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser. Du skal tale med din egen læge og høre, hvad dine muligheder er, og derefter få en henvisning til relevant behandling.

Er du henvist til psykiatrisk undersøgelse og behandling, har du ret til frit sygehusvalg og i visse tilfælde udvidet ret til undersøgelse og behandling på aftalesygehuse. Aftalesygehusene er privathospitaler og klinikker her i landet samt sygehuse i udlandet, som har en aftale med regionerne om den diagnostiske undersøgelse og/eller behandling, en patient skal have foretaget. Nærmere oplysninger kan fås her.

 

Økonomiske støtteordninger der kan bruges hos os:

 

Psykologisk rådgivning til reduceret pris

Hos Molis har du mulighed for at få terapeutiske og rådgivende samtaler til kun 300 kr. pr. session hos vores psykologstuderende, der læser på sidste del af kandidatuddannelsen i psykologi. Kontakt os for nærmere oplysninger.

 

Kommunalt tilskud til psykologhjælp

Det er muligt at søge kommunen om helt eller delvist tilskud til psykologbehandling via din bopælskommune, hvilket gøres gennem egen sagsbehandler eller via Borgerservice i kommunen. Om tilskuddet bevilges afhænger af en individuel, økonomisk beregning. Du er velkommen til at kontakte os for spørgsmål vedrørende de kommunale tilskudsordninger.

 

Tilskud til psykologsamtaler via private sundhedsforsikringer

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få dækket udgifterne til behandling af forsikringen. Hvis du ikke selv har tegnet en, kan du undersøge, om du har en forsikring via dit arbejde.

De fleste sundhedsforsikringer dækker 12 årlige psykologbehandlinger, som ofte kan forlænges. Har du en sundhedsforsikring, skal du kontakte dem og fortælle, at du ønsker psykologhjælp. De sender en bekræftelse, som du videresender til psykologen, som afregner direkte med sundhedsforsikringen.

 

Tilskud til psykologhjælp via forsikrings- & pensionsselskaber

Flere forsikrings- og pensionsselskaber dækker udgifterne til behandling. Hvis du er dækket via din forsikrings- eller pensionsordning, fakturerer vi naturligvis gerne selskabet direkte efter aftale.

 

Tilskud til psykologsamtaler via fagforeninger

Der er mulighed for, at din fagforening kan dække udgiften til behandling, særligt hvis dit problem er arbejdsbetinget.

Tilskud til behandling via Sygesikring Danmark

Sygesikringen Danmark tilbyder tilskud til behandling ud fra bestemte kriterier til visse grupper. Vi anbefaler, at du kontakter Sygesikringen Danmark for at høre, om du er berettiget til tilskud.