Ring til os
E-mail

Det vigtigste for forældre er, at deres børn har det godt og oplever trivsel i deres dagligdag.

Når én i familien har en autismediagnose, påvirker det resten familien. Før man har forstået, hvad autisme er, kan det udløse sorg og krise i hele familien.

Som forældre kan man nemt rammes af skyld og utilstrækkelighed, uanset hvad man gør. Man vil som forældre opleve, at man bruger de fleste af sine ressourcer på barnet, der har autisme, og at ens andre børn meget af tiden skal klare sig selv.

Som forældre kan man rammes af bekymring, magtesløshed og til tider skyldfølelse. Det kan være svært at undgå tankemylder om, hvorvidt man har fejlet som forældre, eller hvad man kunne have gjort anderledes.

Det kan påvirke parforholdet, at barnet har autisme; ikke mindst hvis man som forældre er uenige om opdragelse og om, hvordan man skal håndtere det. Det kan skabe afstand og konflikter mellem forældrene, hvis man er meget uenige om, hvad der skal gøres og hvordan. Det er vigtigt, at der bliver skabt en fælles forståelse af autisme, så man får skabt et fælles udgangspunkt i forhold til, hvordan man skal gribe det an.

I familier med stedfædre eller –mødre er det ligeledes vigtigt at få skabt en fælles forståelse af autisme. Det er ofte en særlig opgave at indgå i en familie, hvor der er et barn med autisme, og her er det vigtigt, at man får viden om autismen, så man er i stand til et tilegne sig og bruge nye tilgange og redskaber.

Som forældre til et barn med autisme sker det ofte, at man ved siden af forældrerollen får en behandlerrolle, som til tider kan fylde det meste af tiden. Det er vigtigt, at man ikke står alene, og at man får støtte og rådgivning til, hvordan man bedst håndterer situationen; herunder hvordan man skaber den bedste relation til barnet, og hvordan man skaber tryghed og styrker tillidsforholdet. Børn, der har autisme, kan have andre behov med hensyn til, hvad der giver dem tryghed og tillid, end børn der ikke har autisme.

I Molis giver vi rådgivning og støtte til forældre. Vi lægger vægt på, at forældrene får en øget viden om, bedre indsigt i samt forståelse af barnets udfordringer og styrker. Vi giver praktiske redskaber og strategier til, hvordan man bedst er forældre til et barn med autisme, og hvordan man kan sikrer sig at tilgodese både barnet med autismes behov, egne behov og eventuelle søskendes behov. Desuden lægger vi vægt på at arbejde med de mange svære følelser, man som forældre kan rammes af.

Fordi autisme påvirker hele familien, tilbyder vi familieterapi. Ved familieterapi er hele familien i fokus for behandlingen, og interventionen kan blandt andet have som formål at hjælpe familien til at bryde fastlåste roller og handlemønstre. Det kan også aftales, at vi kommer hjem til jer (mod kørselstillæg), eller at I kommer ind til os som en større gruppe; eventuelt tilrettelagt som multifamilieterapi. Omfang og detaljer kan aftales og tilrettelægges individuelt efter jeres families behov.

Vi tilbyder desuden både en forældrepakke og en strukturpakke, og vi har også søskendesamtaler og søskendenetværk til søskende.

I er meget velkommen til at kontakte os for spørgsmål eller en aftale.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90