Ring til os
E-mail

Aspergers

Aspergers Syndrom (ofte forkortet AS) er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismeområdet. Nogle mener, at Aspergers er en mild form for autisme. For personen, der har Aspergers, og for personens omgivelser, vil det dog sjældent være oplevelsen. At have Aspergers har lige så stor indflydelse på ens liv, funktionsniveau og trivsel, som andre diagnoser inden for autismeområdet har. 

Tilbøjeligheden til at udvikle Aspergers er medfødt, men vil i de fleste tilfælde først vise sig i skolealderen eller senere. Personer med Aspergers er typisk normalt- eller højtbegavede, men lider under sociale udfordringer, hvorfor det sociale ofte er kerneproblemet for personer med Aspergers. 
 
Aspergers ses hos omkring 0,3 % af alle børn og unge. Hvad angår kønsfordelingen, bliver flere drenge end piger diagnosticeret med Aspergers


 

Hvad er Aspergers?

Aspergers viser sig som ofte ved forstyrrelser i social kommunikation og interaktion samt konkrete tænkemåder. En person med diagnosen Aspergers vil også ofte have en eller flere særinteresser. 
 
Aspergers har fået sit navn efter den østrigske børnelæge Hans Asperger. Hans Asperger studerede og beskrev i 1944 børn, som udviste anderledes kropssprog, begrænset empati for deres jævnaldrende og var fysisk klodsede.
 
Graden af forstyrrelser og afvigelser vil variere markant fra person til person. Det er dog noget, som kan ændre sig med tiden. Hvor meget man er påvirket af diagnosen afhænger blandt andet af omgivelser og livsfaser. De fleste med Aspergers syndrom har svært ved at deltage i større forsamlinger, forstå uskrevne regler og holde en samtale i gang. Til gengæld vil personen med Aspergers sjældent have bemærkelsesværdige sproglige udfordringer, men der er ingen regler uden undtagelser. Gammelklog udtale og et højt toneleje er ikke usædvanligt blandt personer med Aspergers.
 
Har man Aspergers, er sandsynligheden for, at man har arvet lidelsen af en nær slægtning relativt stor. Gennem blandt andet tvillingestudier har man fastslået, at Aspergers er en biologisk og genetisk betinget udviklingsforstyrrelse. Når man har Aspergers, er der en større sandsynlighed for, at man vil opleve udfordringer som ensomhed, konflikter med andre mennesker, mobning, depression, angst, stress og adfærdsforstyrrelser.
 
Som regel er det muligt at stille diagnosen i en tidlig alder. Dog viser nogle klienter først tegn på Aspergers i løbet af ungdommen eller voksenlivet, og derfor er en tidlig diagnosticering ikke altid mulig. Har du brug for professionel hjælp, anbefaler vi, at du tager kontakt til en konsulent eller psykolog med speciale i Aspergers. For at håndtere de udfordringer, der ofte følger med at have Aspergers, er det nødvendigt, at den fagprofessionelle har en stor viden om autisme.
 

Behandling af Aspergers syndrom 

Man kan ikke helbrede eller kurere Aspergers syndrom, men man kan få hjælp til at leve godt med diagnosen. Dog er det vigtigt at behandle følgetilstande til Aspergers som depression, angst eller søvnløshed.

Der er blandede holdninger til at behandle problemer som depression og søvnforstyrrelser hos en person med Aspergers syndrom med enten terapi eller medicinering. Flere undersøgelser har dog påvist, at disse behandlingsmetoder er de mest effektive til formålet. Faktisk vil en kombination af terapi og medicinsk behandling ofte kunne give det bedste resultat. Det behøver ikke at være et enten-eller valg. Det er ikke desto mindre noget, man bør tale med sin psykolog og/eller psykiater om.
 

Er Aspergers arveligt? 

Ja, Aspergers er arveligt. Dette er fastslået gennem flere videnskabelige studier.
 
Både autisme og Aspergers er overvejende arveligt betingede. Omkring 50 % af de personer, som får konstateret Aspergers syndrom, har en forælder, som også har det. Dermed ikke sagt, at dine kommende børn også får Aspergers. Du kan således lige så vel få børn uden autisme, selvom du har Aspergers eller en anden form for autisme, som du kan få børn med Aspergers eller autisme, selvom du ikke selv har det.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90