Ring til os
E-mail

Vi tager udgangspunkt i det enkelte individ og hans eller hendes behov.

Vi vil bruge vores erfaring og vores viden til at finde ud af, hvilken behandling der egner sig bedst både ud fra dit problem, din personlighed og eventuelt dit eget ønske.

I Molis holder vi os hele tiden opdaterede om terapeutiske behandlingsformer og forskning på området. Du vil derfor blive tilbudt den form for behandling, der bedst kan hjælpe med at løse dit problem; det vil sige, hvor forskningen viser de bedste resultater i behandlingen.

Vi arbejder vi primært ud fra kognitiv adfærdsterapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som du kan læse mere om herunder.

Vi arbejder i overensstemmelse med reglerne for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Kognitiv adfærdsterapi

I kognitiv adfærdsterapi søger man at erstatte destruktive tanke- og handlingsmønstre med mere realistiske og hensigtsmæssige tankemønstre.

På en lang række områder er kognitiv adfærdsterapi en evidensbaseret metode for behandling. Det betyder, at det er denne form for terapi, der er anbefalet til en række psykiske lidelser i både nationale og internationale programmer.

I kognitiv terapi har man fokus på klientens liv og problemer nu og her. Derfor vil klienten efter hver samtale gå hjem med noget, der kan bruges i hverdagen, og behandlingen vil således hurtigere blive ført ud af det terapeutiske rum og ind i det levede liv.
 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

I ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er hensigten at lære klienten at acceptere og give plads til følelser og være opmærksom på tanker uden at blive for involveret i dem.

I ACT lærer man at være bevidst og nærværende nu og her frem for at hænge fast i fortiden eller at frygte fremtiden. Det handler om at rette fokus på det, der virkelig betyder noget for en, og at man derved kommer ud af lidelse og forpinthed. I ACT klarlægger man sine værdier og lærer at leve efter dem.

ACT er en evidensbaseret terapiform, der viser gode resultater i mange undersøgelser. I ACT vil du ved hver session få redskaber med hjem til at arbejde med mellem samtalerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90