Ring til os
E-mail

PDA og kravundgående adfærd for professionelle d. 22. og 23. maj i Jylland

Dette kursus er særligt tilrettelagt for professionelle, der arbejder med børn og unge med kravundgående adfærd og PDA.


Kravundgående adfærd er ofte en del af de særlige kendetegn, der knytter sig til det at være barn og ung med ADHD, autisme eller anden neurodivergens.
 
Almindelige hverdagskrav som for eksempel at møde til tiden i skolen eller indordne sig i de strukturer, vi som institution eller botilbud stiller, kan i sig selv udløse angst. For at undgå denne angst forsøger personen sig i stedet med dominerende og kontrollerende adfærd.

Dette bliver dog ofte mistolket i miljøet som trodsighed, opsætsighed, manglende opdragelse eller grænsesætning, selvom det i virkeligheden er angsten og det lave selvværd, der er styrende for adfærden.

Disse særlige vilkår og kendetegn, der følger med at have autisme og ADHD, gør det sommetider meget svært at samarbejde og finde pædagogiske virkemidler, der virker. Når samarbejdet ikke fungerer, og kravene ikke bliver honoreret, stiger konfliktniveauet og frustrationerne med fare for, at relationen bliver problematisk mellem barnet/den unge og de voksne, der forsøger at hjælpe dem.
 
For at mindske konfliktniveauet og dermed have en lettere omgang med hinanden samt en lavere arousal, som fører til øget trivsel og udvikling, kan det være godt og vigtigt at forstå, hvad der ligger bag den kravundgående adfærd. Og ikke mindst: Hvordan vi omsætter denne viden til daglig, pædagogisk praksis.
 
De to kursusdage kommer til at indeholde viden om og redskaber til kravundgående adfærd og konflikthåndtering blandt børn og unge med det, vi kalder ’anderledes forbundne hjerner’. Det gælder primært autisme og ADHD, men også andre neurodivergente profiler bliver inddraget.
 
Vi vil arbejde med forståelsen af, hvordan et krav kan defineres, hvad kravundgående adfærd er, samt hvad forskellige årsager til kravundgående adfærd kan være. Der vil være særligt fokus på redskaber til at forebygge konflikter og øge samarbejde og tilknytning, samt en undersøgelse af hvad ’læring’ overhovedet vil sige, når man har så svært ved at tilgå de gængse strukturer for almindelig undervisning.

Der findes nemlig særlige redskaber til at håndtere og forebygge kravundgående adfærd og konflikter ved børn med PDA, og kender man ikke til disse, kan det være meget svært at ‘knække koden’ til et barn eller ung med PDA.

Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af forskellige aspekter af kravundgående adfærd, autisme og angst og en praktisk tilgang til, hvordan man kan møde børn, unge og voksne med denne profil - og særligt vil vi fordybe os i de praktiske aspekter af pædagogiske redskaber.

På kurset er der ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle med de andre kursusdeltagere.
 
Kurset er bygget op om følgende spørgsmål: 

 • Hvordan når vi ind til de børn og unge med autisme og ADHD, der virker særligt afvisende og usamarbejdsvillige, når det kommer til regler og krav?
 • Hvad ligger til grund for denne umiddelbare afvisning, og hvordan kommer vi ind bagom, så vi kan få et godt samarbejde i gang? 
 • Hvordan forebygger vi konflikter med de kravundgående børn og unge, og hvordan kommer vi videre, når en konflikt er fastlåst?
 • Hvordan underviser man børn, der ikke kan undervises i traditionel forstand?
 • Hvorfor kan man ikke bruge ’neurotypiske’ pædagogiske virkemidler på ’neurodivergente’?


Du kan læse mere om PDA-profilen her.

Praktiske oplysninger

Kurset finder sted over to dage a seks timer hver, hvor der undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format.

 • Kursus: PDA og kravundgående adfærd for professionelle.
 • Dato: Onsdag 22. maj og torsdag den 23. maj 2024.
 • Tid: Kl. 10.00-16.00 begge dage.
 • Sted: Hans Hartvig Seedorffs stræde 6, 1. tv, 8000 Aarhus (Molis’ lokaler i Aarhus).
 • Målgruppe: Fagpersoner.
 • Deltagerantal: Op til 20 deltagere.
 • Underviser: Konsulent Marie Moesgaard.
 • Pris: Kr. 4.000,- inkl. materialer og forplejning.


Tilmeld dig kurset her
 

Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Marie på marie@molis.dk eller på telefon 22 16 68 67.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90