Ring til os
E-mail

Teenagetræning autisme & ADHD

Teenagetræning for unge med autisme eller ADHD

Teenagetræning er seksualundervisning tilrettelagt unge med autisme eller ADHD.

Formålet med forløbet er at give unge med autisme eller ADHD en grundlæggende viden om og forståelse for pubertet og seksualitet, hvilket er afgørende for at sikre god trivsel og udvikling i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Den sunde seksualitet er en naturlig del af udviklingen, og derfor er den vigtig at have fokus på  også når man har autisme eller ADHD.

Undersøgelser viser, at unge med autisme har et væsentligt lavere vidensniveau i forhold til jævnaldrende, når det kommer til seksualitet og kroppens forandringer under puberteten. Ofte kan de unge selv være tilbageholdende med at bringe emnerne på banen, og det kan også være vanskeligt for nogle forældre at tale om det med deres børn.

Der er nok af emner og spørgsmål at tage fat på:

 • Hvad sker der med kroppen under puberteten?
 • Hvad er onani?
 • Hvordan ved jeg, om en anden er interesseret i mig?
 • Hvordan håndterer jeg alle de nye kropsfornemmelser?
 • Hvor går grænserne?
 • Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg godt kan lide?


Viden om både kroppens forandringer og om seksualitet er vigtig og afgørende for trivsel og et godt voksenliv. Der er stort behov for særligt tilrettelagt undervisning og fokus på netop disse områder, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde dette forløb.

Teenagetræning som forløb

Teenagetræning er tilrettelagt, så den unge ikke kun får ”klassisk” seksualundervisning med emner som ”den første gang”, onani og kønssygdomme, men også emner som venskaber, kroppen og grænsesætning, der erfaringsmæssigt kan give mennesker med autisme udfordringer. Undervisningen er ligeledes tilrettelagt efter, at den unge har autisme eller ADHD.

Der arbejdes individuelt med den unge, og terapeuten fungerer som underviser og beskrives som 'træner' i materialet. Det er dog vigtigt at understrege, at der ingen konkret fysisk træning indgår i forløbet.

Materialet, som forløbet er bygget op omkring, er oprindeligt udviklet i Holland og herefter tilpasset danske forhold og afprøvet hos Center for Autisme. Det indeholder visuelle præsentationer, øvelser og opgaver.
Der er også hjemmearbejde i forbindelse med materialet, men det er naturligvis helt frivilligt, ligesom forløbet altid kan justeres og tilpasses den enkelte unge, så det giver mest mulig mening.

I forbindelse med forløbet vil den unge kunne få materiale med hjem, og der sendes også efter hver gang en orienterende mail til forældrene om, hvilket emne der er talt om.
 

Teenagetræningen har følgende overskrifter i undervisningsgangene:

 • En snak om puberteten
 • Sådan ser jeg ud
 • Et godt forhåndsindtryk
 • Forandringer i puberteten hos drenge
 • Forandringer i puberteten hos piger
 • Onani
 • Venskab
 • Forelskelse
 • Dating
 • Sikker sex
 • Den første gang
 • Graviditet og fødsel
 • Personlige grænser
 • Respekt for andres grænser
 • Sikker brug af internettet


Der vil altid være mulighed for individuel tilpasning både af rækkefølge af emner, og hvilke emner der undervises i. Der skal være plads til at tage hensyn til den enkelte unges behov og ønsker, ligesom underviseren også vil tilpasse materialet, så det så vidt muligt imødekommer den unges ønsker om sprogbrug og interaktion. Aldersmæssigt giver Teenagetræning mening fra omkring 12-års alderen. 

Forløbet består af 15 individuelle undervisningsgange i alt.

Find gældende priser på vores prisliste her.

Spørgsmål

Du er meget velkommen til uforpligtende at kontakte os for at høre mere, eller hvis du ønsker at blive skrevet på vores venteliste.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90