Ring til os
E-mail

Kravundgående adfærd i praksis d. 2. oktober 2023 i Aarhus (udsolgt)

Dette kursus handler om PDA, angst og neurodivergens hos særligt kravundgående børn og unge med ADHD og autisme. 


Personer med autisme og ADHD kan være meget følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem. Kravundgående adfærd er derfor ofte en del af de særlige kendetegn, der knytter sig til disse profiler.
 
Almindelige hverdagskrav som for eksempel at børste tænder eller møde til tiden i skolen kan i sig selv udløse angst. For at undgå denne angst forsøger personen sig i stedet med dominerende og kontrollerende adfærd. Dette bliver dog ofte mistolket i miljøet som trodsighed, opsætsighed, manglende opdragelse eller grænsesætning, selvom det i virkeligheden er angsten og det lave selvværd, der er styrende for adfærden.

Kravundgående børn og unge har stor frygt for at begå fejl. De således vil hellere undgå at forsøge end forsøge og eventuelt fejle. Derfor siger de oftest nej til ting og afviser andre. Desuden har de ofte et lavt selvværd og vil derfor undgå at gøre ting, hvor de risikerer et ‘nederlag’, som de føler kan afsløre, at de ikke er ’gode nok’.

Disse særlige vilkår og kendetegn, der følger med at have autisme og ADHD, gør det sommetider meget svært at samarbejde og finde pædagogiske virkemidler, der virker. Når samarbejdet ikke fungerer, og kravene ikke bliver honoreret, stiger konfliktniveauet og frustrationerne med fare for, at relationen bliver problematisk mellem barnet/den unge og de voksne, der forsøger at hjælpe dem.
 
For at mindske konfliktniveauet og dermed have en lettere omgang med hinanden samt en lavere arousal, som fører til øget trivsel og udvikling, kan det være godt og vigtigt at forstå, hvad der ligger bag den kravundgående adfærd.
 
Denne kursusdag kommer til at indeholde viden om og redskaber til kravundgående adfærd og konflikthåndtering blandt børn og unge med det, vi kalder ’anderledes forbundne hjerner’. Det gælder primært autisme og ADHD, men også andre neurodivergente profiler bliver inddraget.
 
Vi vil arbejde med forståelsen af, hvordan et krav kan defineres, hvad kravundgående adfærd er, samt hvad forskellige årsager til kravundgående adfærd kan være. Der vil være særligt fokus på redskaber til at forebygge konflikter og øge samarbejde og tilknytning.
 
Angst spiller ofte en stor rolle for mennesker med autisme eller ADHD og i det puslespil, der handler om motivation, krav og konflikter. På kurset gives derfor også en introduktion til, hvad angst er med henblik på at øge forståelsen for de tanker, følelser og kropslige reaktioner, som man kan opleve, når der stilles et krav.
 
På kurset introduceres den særlige profil inden for autismespektret: PDA - Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Krav Afvisende adfærd). Der findes nemlig særlige redskaber til at håndtere og forebygge kravundgående adfærd og konflikter ved børn med PDA, og kender man ikke disse, kan det være meget svært at ‘knække koden’ til et barn eller ung med PDA.
 
Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af forskellige aspekter af kravundgående adfærd, autisme og angst og en praktisk tilgang til, hvordan man kan møde børn, unge og voksne med denne profil; herunder følger en gennemgang af pædagogiske redskaber. På kurset er der ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle med de andre kursusdeltagere.
 
Kurset er bygget op om følgende spørgsmål: 

 • Hvordan når vi ind til de børn og unge med autisme og ADHD, der virker særligt afvisende og usamarbejdsvillige, når det kommer til regler og krav?
 • Hvad ligger til grund for denne umiddelbare afvisning, og hvordan kommer vi ind bagom, så vi kan få et godt samarbejde i gang? 
 • Hvordan forebygger vi konflikter med de kravundgående børn og unge, og hvordan kommer vi videre, når en konflikt er fastlåst?
 • Hvorfor kan man ikke bruge ’neurotypiske’ pædagogiske virkemidler på ’neurodivergente’?


Du kan læse mere om PDA-profilen her.

Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

 • Kursus: Kravundgående adfærd i praksis.
 • Dato: Mandag den 2. oktober.
 • Tilmeldingsfrist: Mandag den 25. september.
 • Tid: Kl. 10.00-16.00.
 • Sted: Asylvej 19, 8240 Risskov (Molis’ lokaler i Aarhus).
 • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn og unge med sociale og kommunikative vanskeligheder).
 • Deltagerantal: Op til 16 deltagere.
 • Underviser: Konsulent Marie Moesgaard.
 • Pris: Kr. 1.895,- inkl. materialer og forplejning.


Dette kursus er udsolgt. Kom på vores uforpligtende venteliste ved at skrive til info@molis.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Marie på marie@molis.dk eller på telefon 22 16 68 67.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90