Ring til os
E-mail

Autismens neuropsykologi

Viden om de neuropsykologiske mekanismer ved autisme kan hjælpe os til at forstå og arbejde med nogle af de udfordringer, som mennesker med autisme oplever.

Autisme er en neurologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der påvirker, hvordan man opfatter verden omkring sig og måden, hvorpå man interagerer med andre mennesker.

Mange mennesker med autisme oplever sansefølsomhed, nedsat selvforståelse, stress, angst og ensomhed. Det er vanskeligheder, der kan forstås, forklares og arbejdes med ud fra en viden om hjernen.

I Molis arbejder vi dagligt med at øge klientens og pårørendes forståelse af autisme og følgende vanskeligheder, samt hvordan de påvirker hverdagen. Denne erfaring og viden om de neuropsykologiske mekanismer, der ligger bag autisme og den enkeltes vanskeligheder, giver os mulighed for at arbejde med konkrete strategier og redskaber til at øge selvforståelsen og trivslen hos mennesker med autisme.

1 til 100-hjerne

Autisme er en anderledes udvikling af hjernen, og forskning har påvist, at hjernen hos barnet med autisme gennemsnitligt er forstørret sammenlignet med hjernen hos et barn uden autisme. Det tyder på, at afgørende hjernemodningsprocesser er forstyrrede, hvilket påvirker barnets udvikling. Denne anderledes udvikling ses hos 1 ud af 100 mennesker, og derfor kalder vi ofte den autistiske hjerne for en 1 til 100 hjerne (1-100 hjerne). På kurset introduceres væsentlige neuropsykologiske teorier og viden om autisme og hjernen.

Dysconnectivity – anderledes forbundethed
Anderledes udvikling af den autistiske hjerne betyder blandt andet, at nogle hjerneområder er forbundet og kommunikerer anderledes. Denne teori kaldes dysconnectivity og ses ved, at nogle områder i hjernen sender for mange signaler til hinanden, mens andre områder kommunikerer mindre.

Øget hjerneforbindelse kan blandt andet komme til udtryk som sansefølsomhed, som de fleste mennesker med autisme oplever. Nedsat forbundethed mellem områder i hjernen kan blandt andet komme til udtryk ved, at mennesker med autisme kan have svært ved at mærke og reagere på fornemmelser fra kroppen; eksempelvis sult, tørst, at have det for varm eller for koldt.

På kurset introduceres konkrete redskaber til at arbejde med at øge hjernens forbundethed.


Stress og hippocampus
Forskning har påvist, at hippocampus ofte er underaktiv hos mennesker med autisme. Hippocampus er opkaldt efter sin søhest-lignende form og er ansvarlig for hukommelse og indlæring. At kunne hente viden og erfaring frem fra hukommelsen spiller en stor rolle i forhold til at dæmpe uro og ængstelse. Derfor er hippocampus afgørende for vores muligheder for at håndtere stress.

Mennesker med autisme har ofte øget stress-sårbarhed, hvilket kan medføre komorbide symptomer såsom stress, depression og angst. Derfor er viden om stress og hjernen samt om stresshåndtering en vigtig del af at arbejde med autisme.

Angst og amygdala
De fleste mennesker med autisme oplever angst i forskellige former; generaliseret angst, panikangst, fobier, OCD og andre angstformer. At leve med angst er pinefuldt og påvirker ofte mange aspekter af ens liv såsom muligheder for at gå i skole, tage en uddannelse, fastholde et arbejde samt ens forudsætninger for et godt socialt liv. Amygdala er to små mandelformede områder, der sidder dybt inde i vores hjerne og er den primære årsag til, at vi oplever frygt og angst. Hjernescanningsstudier har påvist, at amygdala hos mennesker med autisme generelt er forstørret og overaktiv, hvilket til dels kan forklare den store forekomst af angsttilstande hos mennesker med autisme.Hjernen som redskab

I Molis er det vores erfaring, at viden om hjernen er et effektivt redskab til at øge selvforståelsen og til at arbejde med at dæmpe stress og angst samt øge trivsel hos mennesker med autisme.

Når vi arbejder med hjernen som redskab, giver det os en forklaring på en del af de vanskeligheder, som mennesker med autisme oplever. Mange mennesker med autisme har svært ved at forstå sig selv og oplever ofte også, at deres omgivelser ikke forstår dem. At bruge viden om hjernen giver os et konkret sprog til at forstå os selv, udtrykke os og derfor også bedre muligheder for forståelse fra vores omgivelser.

På kurset vil vi, med udgangspunkt i hjernen, gennemgå redskaber og metoder til at arbejde med nogle af de vanskeligheder, som autisme kan medføre.
 


Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til både forældre, der har et barn med en autismespektrumtilstand, og til fagpersoner, der ønsker viden om autisme og neuropsykologiske mekanismer.

Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag autistiske træk og følgende vanskeligheder.

På kurset vil der blive lagt vægt på at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til, hvordan denne viden kan anvendes til at arbejde med at øge selvforståelse og trivsel hos personer med autisme.

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format. 

  • Kursus: Autismens neuropsykologi.
  • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
  • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her.Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Du kan komme til vores kursuskatalog her og se, hvilke andre kurser du kan booke os til. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90