Ring til os
E-mail

Autisme og den sociale hjerne

Et godt socialt liv er afgørende for vores udvikling, trivsel og livskvalitet, også for mennesker med autisme. Det betyder at vores evner til at aflæse andres kropssprog og følelser samt indgå i sociale relationer er noget af det, der har størst betydning for, hvordan vi har det.

Autisme er kendetegnet ved afvigelser i det sociale sammenspil, hvilket bygger på socialkognitive forstyrrelser. Hvis en person har svært ved øjenkontakt, svært ved at aflæse andres ansigtsudtryk og svært ved at forstå, hvorfor andre gør, som de gør, så kan det være enormt udfordrende at skabe og opretholde de gode venskaber, vi alle har brug for.

I teenage- og voksenårene kan disse vanskeligheder ligeledes komme til udtryk ved udfordringer med at få og have kærlighedsrelationer.

Sociale vanskeligheder med at forstå sig selv og andre mennesker kan lede til misforståelser, konflikter, social isolation, ensomhed, depression og angst. Det er desværre problemer, som mange mennesker med autisme oplever.
 

Hjernen og autisme

Forskning har påvist, at hjernen hos barnet med autisme gennemsnitligt er forstørret sammenlignet med hjernen hos et barn uden autisme. Det tyder på, at afgørende hjernemodnings-processer er forstyrrede, hvilket påvirker barnets udvikling af sociale og kognitive evner. På kurset introduceres væsentlige teorier og viden om autisme og hjernen.

 

Den sociale hjerne slået ud af kurs

Autisme og herunder Aspergers syndrom er kendetegnet ved anderledes adfærd i samvær og kommunikation med andre mennesker. Det skyldes blandt andet forstyrrelser i social kognition. Socialkognition er de processer i hjernen, der ligger til grund for vores evner til at forstå os selv og andre mennesker.

På kurset uddybes de socialkognitive funktioner, der er påvirket ved autisme for at give større indsigt i, hvorfor det at være sammen med andre mennesker kan være så svært for børn og voksne med autisme.

 

Selvet i hjernen

Default mode network, også kaldet ”hjernens hvilende netværk”, har betydning for vores evne til at forstå os selv, hvilket vi betegner selvrepræsentation. Forskning tyder på, at unormal aktivitet i dette hjernenetværk kan være et afgørende træk ved autisme. En integreret følelse af os selv og vores indre kerne er vigtig for vores trivsel og velvære, og  hvis den er forstyrret, kan det forstærke følelsen af anderledeshed og forkerthed, som mange mennesker med autisme ofte oplever.
 

Social interaktion

Sociale vanskeligheder ved autisme skyldes blandt andet forstyrrelser i social opmærksomhed og i socialkognitive evner - herunder mentalisering. Mentalisering er evnen til at forestille sig, hvad andre tænker og føler, så man kan forudsige andres adfærd og forstå, hvorfor andre gør, som de gør, samtidig med at man er opmærksom på, hvilke signaler man selv udsender, og dermed hvordan andre opfatter en.

Kurset vil gennemgå, hvordan fælles opmærksomhed, blikretning og ansigtsmimik er påvirket ved autisme. Derudover vil vi på kurset belyse de problemer, som mennesker med autisme kan have med at forstå egen og andres adfærd i forhold til bagvedliggende mentale tilstande; altså hvilke tanker og følelser, der ligger bag adfærden.

I Molis arbejder vi dagligt med at øge klientens og pårørendes forståelse af, hvordan sociale vanskeligheder kommer til udtryk og påvirker hverdagen. Denne erfaring og viden om de kognitive mekanismer, der ligger bag disse vanskeligheder, giver os mulighed for at arbejde med konkrete strategier til at træne og kompensere for sociale vanskeligheder.

 

Den sociale hjerne på rette kurs

Hjernen er plastisk. Det betyder, at hjernen hele tiden forandrer og udvikler sig. Forandringer i hjernen sker helt af sig selv, hele tiden. Men vi kan også påvirke og stimulere forandringerne via kognitive og terapeutiske metoder.

På baggrund af relevant forskning vil vi på kurset belyse effekten af metoder til forbedring af socialkognitive vanskeligheder. Derudover vil vi komme ind på kognitive redskaber og kompenserende strategier til at arbejde med at forbedre sociale færdigheder, samt hvordan terapeutiske og mindfulnessbaserede værktøjer kan påvirke hjernens plasticitet og derved skabe forandring i trivsel og livskvalitet.

 

Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til alle over 16 år, der selv har autisme, til forældre, der har et barn med autisme, og til fagpersoner, der ønsker viden om de neuropsykologiske årsager til sociale vanskeligheder ved autisme.

Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag sociale vanskeligheder.

Kurset vil lægge vægt på at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til, hvordan denne viden kan anvendes til at arbejde med de sociale færdigheder og øge trivslen hos personer med autisme.

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format.

  • Kursus: Autisme og den sociale hjerne.
  • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på 3-6 timer.
  • Sted: Hvor du ønsker, eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her.Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Du kan komme til vores kursuskatalog her og se, hvilke andre kurser du kan booke os til. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90