Ring til os
E-mail

Autisme, komorbide lidelser og differentialdiagnostik d. 29. maj på Sjælland


Autisme har en høj komorbiditet med en række andre lidelser.


Komorbiditet betegner tilstedeværelsen af flere mentale tilstande samtidig hos den samme person. Der er en række lidelser, der hyppigt forekommer sammen med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller Autisme Spektrum Tilstand (AST). Disse inkluderer blandt andet:

 • Angst
 • Depression
 • ADHD/ADD
 • OCD
 • Spiseforstyrrelse


Mellem 30 % og 80 % af mennesker på autismespektret har en komorbid lidelse. Ved komorbiditet stiger kompleksiteten af symptombilledet, og det kan være vanskeligt for fagpersoner og pårørende at adskille, hvad der forårsager hvad, og dermed tilrettelægge den korrekte behandling og hjælp for den enkelte.

Mange udvikler en komorbid lidelse som et resultat af, at de må bruge meget energi på at navigere i det sociale samspil, at kommunikere med andre og udholde sansepåvirkninger; dagligdagsting, som for mange med en autismeprofil kan være yderst energikrævende. Dette kan være forbundet med stor lidelse og lede til et højt stressniveau, som over tid kan skabe mistrivsel og udløse andre lidelser. For nogen vil en eller flere komorbide lidelser opstå, fordi deres autismetilstand har været ukendt i en stor del af deres liv.

Autisme er en kompleks og individuel tilstand, der kan være vanskelig at diagnosticere.

Det er ofte de komorbide lidelser, som opdages først, fordi de på overfladen udgør en stor forstyrrelse for enten personen selv eller personens omgivelser. Som et resultat heraf vil mange kun blive udredt og modtage behandling og støtte målrettet deres komorbide lidelse. Det vil ofte betyde gentagen fejlslagen behandling, støttetilbud, og at personen vil opleve lange perioder med udtrættethed, en følelse af at være anderledes (forkert) og uden synlig forbedring i deres trivsel.

Autisme i et differentialdiagnostisk perspektiv

Autistiske træk kan samtidig ligne og have et stort overlap til andre psykiatriske lidelser. Det inkluderer blandt andet:
 
 • Angst
 • Borderline
 • OCD
 • Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse
 • Spiseforstyrrelse
 
På grund af disse overlap bliver personer med ASF ofte fejldiagnosticeret med disse andre lidelser. Differentialdiagnostik handler om korrekt at skelne mellem forskellige mentale tilstande, der kan have lignende symptomer. Det er vigtigt, fordi det kan hjælpe med at stille den korrekte diagnose og få den bedste behandling.


Konsekvenserne ved fejldiagnosticering

Indflydelsen af ​​fejldiagnosticering for personer med autisme og deres nærmeste kan være betydelig og have store konsekvenser. Dette kan omfatte:
 
 • At modtage den forkerte behandling
 • At føle sig misforstået og isoleret
 • At udvikle lavt selvværd
 • At have problemer med at få adgang til de rette støttemuligheder
 
På kurset vil der også blive inddraget et traumeperspektiv. Forskning viser, at mennesker på autismespektret er i øget risiko for at opleve traumatiske begivenheder og opleve flere hændelser som traumatiske. En kendt eller ukendt traumehistorik kan øge kompleksiteten af symptombilledet.

Det er derfor vigtigt at have viden om, hvordan autisme og de hyppigste komorbide lidelser hænger sammen, og hvordan samspillet herimellem kan have effekt på personen, og hvilke implikationer det kan have for både personens støttebehov og behandling.  
På dette kursus vil du blandt andet få:
 
 • Viden om de forskellige lidelser, der kan forekomme sammen med autisme
 • Viden om, hvilke autistiske træk der oftest forveksles med andre psykiatriske lidelser
 • Indsigt i konsekvenser ved ​​fejldiagnosticering
 • Kendskab til autismehjernen og dens anderledes forbundethed
 • En forståelse for, hvordan du som fagperson eller forældre kan tilrettelægge støtte og hjælp, når symptombilledet er komplekst
 • Viden om, hvordan du kan forbedre din dialog og støtte til personer på autismespektret og undgå at indbyde til misforståelser
 • Visuelle redskaber og praktiske guides, som kan bruges i arbejdet med mennesker, som er stressbelastede, og hvor intet ser ud til at virke eller har virket indtil nu


Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

 • Kursus: Autisme, komorbide lidelser og differentialdiagnostik.
 • Dato: Onsdag den 29. maj 2024.
 • Tid: Klokken 10.00-16.00.
 • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe. (Indstil GPS til Solrød Center 21)
 • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, fagpersoner og pårørende (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, bedsteforældre, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger/psykiatere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
 • Bemærk at bedst udbytte af dette kursus opnås ved, at du har en grundlæggende viden omkring neurodivergens og autisme; eksempelvis opnået gennem Molis’ introduktionskursus til autisme (tryk her for at komme til vores kursuskalender) eller ved at have et fundament af viden andre steder fra. Bemærk ligeledes, at dette kursus ikke tager udgangspunkt i mennesker på autismespektret med samtidig udviklingshæmning, som også kan have komorbide lidelser.
 • Deltagerantal: Op til 26 deltagere.
 • Underviser: Psykolog Maya Nielsen.
 • Pris: Kr. 2.000,- inkl. materialer og forplejning.
 • Tilmeldingsfrist: Onsdag den 22. maj 2024.


Tilmeld dig kurset her

Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Mata på maya@molis.dk eller på telefon 93 88 24 50.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90