Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering 

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. Gennem uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.


AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig redskaber, der vil udvikle dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med en autismespektrumtilstand til øget trivsel, udvikling af ressourcer og bedre livsmestring, ligesom uddannelsen vil udvikle dine kompetencer i forhold til at vejlede pårørende eller andre fagpersoner.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne; herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion i relation til autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme; herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker og udadreagerende adfærd.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive både fagpersoner og pårørende.
 • Du bliver introduceret i brugen af Low Arousal-tilgangen som pædagogisk værktøj. 
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner i relation til autisme.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande; herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme og GUU/GUA.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi og kognitive tilgange tilpasset personer med autisme.
 • Metakognitiv terapi og metakognitive tilgange tilpasset mennesker med autisme.
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst; herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance – Patologisk Krav Undgåelse): viden om mennesker med autisme og ekstrem kravundgående adfærd samt den tilgang, man her benytter.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer, og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien; herunder brug af Low Arousal.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer samt skaber overblik og forudsigelighed i praksis.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Low Arousal: pædagogisk tilgang som omhandler at forebygge og håndtere konflikter. 
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvilken betydning har de, og hvordan arbejder man med dem?
 • Emotionsregulering, selvregulering og samregulering samt traumepsykologi
 • Madproblematikker: hvordan forstår og arbejder man med selektiv spisning? Hvilken sammenhæng har kosten med autisme?
 • Selvværd, trivsel og styrkebaseret tænkning: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse?
 • Depression hos mennesker med autisme: depressionens udtryk og behandling af depression; herunder årsager samt vedligeholdende faktorer til depression, krisefærdigheder og strategier til blandt andet depressionsangreb.
 • Den sociale hjerne: viden og teorier om sociale udfordringer relateret til autisme, og hvordan sociale færdigheder kan trænes og arbejdes med. 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 66 timer. 

Der skal derudover beregnes tid til hjemmeopgaver og træning af de nyerhvervede kompetencer mellem modulerne.

Uddannelsesform og aktiv deltagelse

Hvert modul berører et nyt tema og afholdes som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og dine nye redskaber.

For at sikre høj kvalitet i uddannelsen skal man deltage aktivt på minimum ni ud af uddannelsens 11 moduler samt fremvise et relevant produkt på sidste modul for at modtage et kursusbevis på gennemførelse af AutismeSpecialisering. 

Hensigten med produktet er at bygge bro mellem uddannelsen og deltagernes professionelle baggrund og skal være udformet via de tillærte kompetencer eller øvelser på uddannelsen. Et eksempel på dette kunne være materiale, man har gennemgået med en borger eller elev, et skema, en liste, en visuel fremstilling eller lignende. Materialet er altså ikke noget, der skal målrettes uddannelsen, men det skal være noget, som man, mellem modulerne, har brugt i sit arbejde på baggrund af uddannelsen.

Undervisere

Uddannelsen varetages af psykologer fra Molis, som har flere års erfaring med autisme og ADHD inden for hvert deres speciale på autismeområdet. 

Det siger andre om uddannelsen

Tusinde tak for en super god og virkelig anvendelig uddannelse! Jeg har fået meget indsigt i rigtig mange anvendelige værktøjer og masser af referencer for yderligere fordybning. Det er jeg både glad for og taknemmelig over. Mine unge borgere nyder godt af det hele :-) Og det gør i øvrigt mine kollegaer i jobcenteret - både sagsbehandlerne, mentorerne og virksomhedskonsulenterne - også."

Virksomhedskonsulent og mentor (deltager på AutismeSpecialisering)

Jeg har sjældent hørt undervisning med så stor en faglig tyngde og kvalitet, som jeres forløb tilbyder. Stor tak for det, og stor respekt for den faglige viden I har opnået og deler ud af. På en særdeles praksisnær og brugbar måde! Jeres formidling af den nyeste viden om autisme har været direkte anvendelig i mit møde med hver enkelt menneske med autisme

Professionel og mor til pige med autisme (deltager på AutismeSpecialisering)

Jeg har været meget glad for at være på uddannelsen, og jeg har opnået et højt fagligt udbytte. Jeg synes, at de 10 moduler har givet mig et større overblik og forståelse for alle de forskellige aspekter, man skal tænke ind, når man arbejder med autisme. Så tusind tak for det. Det har også været berigende at være sammen med mennesker fra andre arbejdsområder end ens eget.

(Deltager på AutismeSpecialisering)

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

 • Kursus: AutismeSpecialisering
 • Varighed: Vi anbefaler et forløb på i alt 66 timer. 
 • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
 • Målgruppe: Fagfolk (psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
 • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
 • Pris: Du kan se vores prisliste her.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte os på info@molis.dk eller 29 80 29 90.

Du kan læse mere om priser på vores prisliste.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90