Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering for fagpersoner

Specialiseringsuddannelsen i autisme henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektrumforstyrrelser og arbejdet med det.

Specialiseringsuddannelsen i autisme har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Specialiseringsuddannelsen giver dig ressourcer og redskaber, der vil øge dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse til at klare sig bedre gennem livet, øge deres trivsel og udvikle deres ressourcer.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme, samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi tilpasset autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, udadreagerende adfærd samt spisning og kost.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive andre, herunder både fagpersoner og pårørende, i autismespektrumforstyrrelser og kognitiv terapi.
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På efteruddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA og NLD. Herunder viden om diagnosesystemerne DSM-5 og ICD-10/ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos mennesker med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi tilpasset mennesker med en autismediagnose, herunder brug af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning, se mere på www.cat-kit.com/da/).
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance): mennesker der har autisme og er Ekstrem Krav Afvisende.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan behandler man det.
 • Sanseintegrationsforstyrrelser, herunder spisning og kost.

På alle moduler får du viden om og redskaber til arbejdet med mennesker på autismespektret. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.

Træning som rådgiver, behandler og kontaktperson

Uddannelsen løber over ti måneder, hvor vi mødes en hel dag dage (et modul) om måneden. Hvert kursusmodul vil berøre et nyt tema og vil bestå af en kombination af oplæg fra underviser om dagens tema samt praktiske øvelser og træning.

Kombinationen af oplæg og praktiske øvelser har til formål at træne dig henholdsvis i rollen som rådgiver, som behandler/terapeut og som kontaktperson.

Rollen som rådgiver

Rådgivning og vejledning til blandt andet pårørende og personer, der er i miljøet omkring barnet/den unge med autisme, er et særdeles centralt område, når man beskæftiger sig med autismespektrumforstyrrelser. På uddannelsen vil du stifte bekendtskab med en række praktiske modeller til brug, når du skal vejlede andre omkring autismespektrumtilstande og autismerelaterede problematikker med afsæt i den kognitive tilgang. Du vil endvidere få grundig indføring i tilrettelæggelsen af et kognitivt psykoedukationsforløb tilpasset forskellige målgrupper.

Rollen som behandler

På uddannelsen vil vi have fokus på, at du udvikler dine kompetencer i forhold til rollen som terapeut og behandler, og at du får en stor ’værktøjskasse’ med en række kognitive redskaber. Uddannelsen vil øge dine kompetencer i forhold til at udøve samtaleterapi med børn, unge og voksne med en autismespektrumtilstand, hvor der blandt andet vil være fokus på at træne terapeutiske kompetencer såsom aktiv lytning og konflikthåndtering.

Rollen som kontaktperson

På uddannelsen vil du få viden om og træning i, hvordan du bedst støtter og hjælper mennesker med autismespektrumtilstande i din daglige omgang med dem, eksempelvis hvis du arbejder i en børnehave, på en skole eller på et bosted. Du vil få vejledning i, hvordan du med små men effektfulde tiltag kan støtte dem i adfærdsændring, der kan øge deres trivsel og hensigtsmæssige adfærd.

På uddannelsen vil du desuden blive indført i arbejdet som ’formidler og tovholder’, hvor du vil blive trænet i at udarbejde udtalelser, rapporter og erklæringer og have møder med institutioner som skoler og bosteder samt møder med det kommunale system og sagsbehandlere.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 60 timer fordelt ud på 10 dage.

Målgruppe

Uddannelsen er for fagpersoner, der har et grundlæggende kendskab til autismeområdet, og som ønsker at øge og udvikle deres faglige viden og kompetencer. Gruppen af fagpersoner inkluderer sygeplejersker, pædagoger, lærere, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.

Hvis uddannelsen skal bruges til autorisation eller specialistuddannelse for psykologer, er det også muligt at lave en gruppe, der kun består af psykologer.

Underviser

Ea Carøe er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ea har flere års erfaring med autismespektrumforstyrrelse, og til daglig har Ea samtaler med både børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner og afholder kurser.

Brochure

Du kan downloade en brochure om uddannelsen her, som er lige til at printe ud:

Brochure om specialiseringsuddannelsen i autisme

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilmelding

Du booker et uddannelsesforløb ved at kontakte os pr. mail eller telefon, så vi sammen kan aftale de nærmere detaljer for uddannelsen. Du er også velkommen til at se, om vi har planlagt et forløb i vores kursuskalender

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90