Ring til os
E-mail

Kursus om autisme og sanseforstyrrelser

Vi lærer at forstå signaler fra vores egen krop og fra omverdenen gennem vores sanser. Jo bedre vi forstår og kan tolke vores sanser, jo bedre forstår vi os selv og vores omverden.

Det er blandt andet gennem sanserne,  at vi lærer og udvikler os. Derfor er sansebearbejdning afgørende for vores trivsel og udvikling. Når vi oplever at kunne stole på vores sanser, er vi mere tilbøjelige til at afprøve nye ting og involvere os mere med andre.

Desværre har størstedelen af mennesker med autisme sanseforstyrrelser, der negativt præger deres hverdag både hjemme og i skole eller på arbejde. Sanseforstyrrelser betyder eksempelvis en øget eller mindsket sansefølsomhed, vanskeligheder ved at vænne sig til sanseindtryk eller vanskeligheder forbundet med at filtrere væsentlige sanseindtryk fra uvæsentlige.

Sanseforstyrrelser kan komme til udtryk som eksempelvis ubehag ved berøring og tøj på kroppen, ved pludselige eller høje lyde, ved skarpt lys, ved lugte og ved madens smag, lugt eller konsistens. Derfor kan det for mennesker med sanseforstyrrelser være energidrænende at gennemføre almindelige hverdagsaktiviteter som at gå i bad og børste tænder, sidde til en undervisningstime, lege i frikvarterer eller holde spisepause i kantinen.

Sanseforstyrrelser kan også betyde, at man eksempelvis oplever sult-, søvn- og smertefølelsen anderledes, ofte mindsket, så man eksempelvis glemmer at spise eller gå i seng, da den indre erindring om og motivation for dette enten ikke opstår eller kommer forsinket.

Mange med autisme oplever, at deres sanseforstyrrelser er langt mere hæmmende for dem i deres hverdag, end deres autisme er, og at de uden sanseforstyrrelser ville være bedre fungerende i dagligdagen. Sansebearbejdning har altså en afgørende indvirkning på livskvalitet og mulighed for livsudfoldelse.

Du kan læse mere sanseforstyrrelser og sanseintegration her.

I Molis arbejder vi dagligt med at øge klienters forståelse for, hvordan sanseforstyrrelser kommer til udtryk og påvirker hverdagen samt med at undersøge, hvordan stress og ubehag i den forbindelse kan mindskes, og hvilke kompenserende strategier de kan benytte. Kurset tager udgangspunkt i denne erfaring samt relevant viden om hjerne- og autismeforskning.

Fokus vil være på at forstå baggrunden for sanseforstyrrelser, at kende til de mange måder, de kan komme til udtryk på samt at få redskaber til at arbejde med sanseforstyrrelser.

Kurset henvender sig både til forældre og andre pårørende til mennesker med en autismespektrumtilstand og til fagpersoner, der arbejder inden for området.
 

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

  • Kursus: Autisme og sanseforstyrrelser.
  • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
  • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her.Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90