Ring til os
E-mail

PDA – Pathological Demand Avoidance/Patologisk Kravundgåelse – er en særlig profil hos nogle personer med autisme

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem. Dette gælder også selv de mindste krav som eksempelvis tandbørstning.


Det betyder, at personer med PDA undgår krav og forventninger på en tvangspræget måde; eksempelvis ved at de forsøger at styre og kontrollere alt omkring dem.

Personer med PDA er derfor også meget dominerende i deres adfærd, da det giver dem ro og mindsker deres angst at kunne kontrollere miljøet omkring dem. Det bliver dog ofte mistolket i miljøet som trodsighed, opsætsighed eller manglende opdragelse eller grænsesætning, selvom det er angsten, der er styrende for deres adfærd.

Børn og unge med PDA har en stor frygt for at begå fejl, og de vil hellere undgå at forsøge end at forsøge og eventuelt fejle. Derfor siger de oftest nej til ting og afviser andre. Desuden har de ofte et lavt selvværd, og de vil derfor undgå at gøre ting, hvor de risikerer ‘nederlag’, og som de derfor føler kan afsløre, at de ikke er ’gode nok’.

Personer med PDA udgør en gruppe, der, hvad de autistiske symptomer angår, 'snyder', og derfor går de under radaren, og mange af dem får først sent en autismediagnose. Personer med PDA er gode til at imitere ’almindelig’ adfærd hos jævnaldrende; endda i en sådan grad at andre, der ikke kender dem så godt, kan blive i tvivl om, hvorvidt der faktisk foreligger autisme.

PDA og den grundlæggende angsttilstand giver således store udfordringer for personen og skaber forpinthed, ligesom det ofte slider på familierne og omgivelserne og gør det svært at få et hverdagsliv til at fungere.

Det er vigtigt at bemærke, at mange med autisme oplever kravundgående adfærd, hvilket ikke altid er det samme som PDA. Dette vil gennemgås på kurset.

Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af PDA, anden kravundgående adfærd, autisme og angst og en praktisk tilgang til, hvordan man kan møde børn, unge og voksne med PDA; herunder en gennemgang af pædagogiske redskaber. På kurset er der ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle med de andre kursusdeltagere.

Du kan læse mere om PDA her.

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

  • Kursus: Autisme, angst og PDA.
  • Varighed: To-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker.
  • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn og unge med sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her.
 


Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90