Ring til os
E-mail

Værktøjskassen til ADHD og ADD 

ADHD/ADD er en neuropsykologisk lidelse, hvor kernesymptomerne ses i form af vanskeligheder inden for regulering af opmærksomheden, hyperaktivitet og impulsivitet.

Kernesymptomerne kommer til udtryk med varierende intensitet og styrke; de kan påvirke evnen til at indgå i relationer, evnen til at imødekomme omgivelsernes krav samt evnen til affektregulering (at regulere og håndtere sine følelser).

Mennesker med ADHD/ADD har en øget stress-sårbarhed og kan være udfordrede i forhold til at mestre og håndtere egne ønsker og behov.
 
Det stiller således store krav til den enkelte såvel som omgivelserne at navigere i de mange benspænd, der kan opstå, når der er ADHD/ADD, og familien kan samlet set opleve at være underlagt et stort pres.

Mennesker med ADHD virker ofte til at være konstant ”i gang” og som drevet af en indre motor. Ben og arme er konstant i bevægelse, og talestrømmen kan synes intens og overvældende. Det kan være svært at sidde med ved bordet, når der skal spises aftensmad, at være i ro og tie stille, når man sidder i biografen eller skal lave andre stillesiddende aktiviteter som eksempelvis lektier. Der kan leges voldsomt og med højt energiniveau, og kommentarer som ”han hænger i gardinerne” og ”hun er ikke til at styre på 10 tønder land” kan opleves fra de personer, der er i kontakt med et menneske med ADHD.
 
Ved samtaler, opgaveløsning, leg og praktiske gøremål kan det være en udfordring at holde fokus og impulsregulere, når man har ADHD/ADD. Man bliver mere eller mindre konstant forstyrret af det, der foregår i rummet omkring en og også ofte af indre impulser. Alt, der sker, bliver der kommenteret på, taget stilling til, vurderet, hvilket afleder personen fra det egentlige gøremål eller fokus.
 
Det er en udfordring at lytte uden at kommentere, og man kan opleve, at personen med ADHD har svært ved at vente på tur, afbryder og svarer på spørgsmål, der ikke er stillet færdig og kommer med mere eller mindre relevante input i samtalens forløb.


 
Når man har ADD er det ligeledes en udfordring at holde fokus, fordi man tager alle input ind. Dog kommer det mere til udtryk som en indre rastløshed, og man kan opleve personen som værende i sin egen verden, dagdrømmende og uinteresseret i det, der tales om, og med udfordringer med at komme i gang med lektier og andre praktiske gøremål. Nogle med ADD har beskrevet en indre tankevirksomhed og kropslig uro, der for os andre ikke ses som værende på niveau med den hyperaktivitet, der så let ses i form af ydre kropslig uro hos mennesker med ADHD.
 
Sanseinput som lyde, lugte og berøring forstyrrer og kan virke overvældende, når man har ADHD/ADD. Sanseindtryk tages ind med samme styrke og sorteres ikke, hvilket er udmattende og stressende. Personen overvældes og har svært ved at hæmme den umiddelbare respons på de modtagne indtryk. Man kan som pårørende således opleve udbrud som: 

 • ”Ad. Det lugter vildt ulækkert”,” Det ser mega klamt ud”, ”Jeg kan ikke holde ud at se på, at I andre spiser” og lignende, når man som familie skal spise.
 • ”Ih, hvor de andre altså larmer”, ” Skru’ så ned for den musik”, ”Hvor ser han altså underlig ud” og lignende, når man er ude sammen med andre.
 • ”Lad være med at skubbe til mig” eller ” Du skal ikke slå mig”, hvis man tilfældigt kommer til at berøre personen.

 
Konfliktniveauet kan være højt i familier med ADHD/ADD. Når man har ADHD/ADD og tager alle indtryk ind, når sanseindtryk ikke sorteres optimalt, opmærksomheden er udfordret, og man ikke kan skelne relevant fra irrelevant, kan man føle sig uretfærdigt behandlet, misforstået og ikke god nok. Man kan reagere intenst og impulsivt på de følelser, man har, og kan blive meget vred, råbe, skrige, slå og kaste med ting, eller man kan blive meget ked af det, opgivende og isolere sig. Det kan efterfølgende være svært at tale konflikter og reaktioner igennem, da personen med ADHD/ADD allerede kan være videre og ikke tænker mere over situationen, når de intense følelser er aftaget.
 
Mennesker med ADHD/ADD er ofte idérige, kreative, nysgerrige, videbegærlige og opfindsomme, når det kommer til egne interesser. Det er en kæmpe styrke, og man kan skrue op for selvværdet, finde nye veje til konfliktforebyggelse og -håndtering og åbne op for muligheden for at mestre eget liv ved brug af styrkebaseret intervention og fokus på personens interesser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner, forældre, bedsteforældre og andre pårørende til mennesker med ADHD/ADD, der ønsker en større forståelse for og viden om, hvad der er på spil, når der er ADHD/ADD til stede, samt ønsker redskaber til, hvordan man kan støtte op om personen med ADHD/ADD.
 

Formål

Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne en større viden om, hvad ADHD/ADD er, hvad man kan gøre for at sænke stressniveauet og styrke relationen samt forebygge og nedtrappe konflikter.
 
Formålet er ligeledes at øge muligheden for, at personen med ADHD/ADD kan øge sin selvstændighed, og at I kan styrke jeres handlekompetence ved hjælp af redskaber til stressreduktion, struktur, visualisering, opstilling af klare krav og forventninger.
 
Målet er, at du efter kurset kan være med til at tilrettelægge en dagligdag, hvor der samlet set er større trivsel for personen med ADHD/ADD og i familien som helhed.

 

På kurset får du viden om:

 • Viden om hjernens funktion og teorier om ADHD/ADD.
 • Viden om, hvorledes ADHD/ADD i varierende grad påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveauet og impulskontrollen.
 • Viden om diagnosekriterier og de tre forskellige ADHD-profiler og komorbiditet.
 • Viden om hvordan symptombilledet kan vise sig forskelligt hos børn, unge og voksne samt hos henholdsvis drenge/mænd og piger/kvinder.
 • Interventionsmuligheder og brug af konkrete redskaber til stressreduktion, rammesætning, visualisering og struktur.
 • Redskaber til konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter.
 • Hensigtsmæssige og positivt forstærkende kommunikationsredskaber til at fremme motivation og trivsel.
 • Introduktion til belønningssystemer som redskab til positivt at forstærke hensigtsmæssig adfærd.
 • Viden om hvordan man tilgodeser søskendes behov samt de behov, man kan have som forældre, bedsteforældre og pårørende.

  

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

 • Kursus: Introduktion til ADHD og ADD
 • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
 • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
 • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
 • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
 • Pris: Du kan se vores prisliste her.Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90