Ring til os
E-mail

ICD-10 (International Classification of Diseases, 10. udgave) er verdenssundhedsorganisationen WHO’s diagnosesystem til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser.

Den nuværende version af ICD hedder ICD-10 og blev udgivet i 1992. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med en 11. udgave af ICD. ICD-11 udkommer i 2018.

ICD-10 diagnosesystemet grupperer sygdomme i 22 kapitler med tilhørende hovedgrupper og undergrupper. Til hver sygdom i systemet hører en tilsvarende diagnosekode. Diagnosekoden består af ét bogstav og op til tre tal. Bogstavet angiver, hvilken overordnet gruppe sygdommen tilhører. Herefter angiver de to første tal i koden, hvilken sygdom, der er tale om. Disse to tal efterfølges af et punktum efterfuldt af endnu et tal, der angiver detaljer om sygdommen.

De psykiatriske diagnoser findes i ICD-10’s kapitel V med kapitelnavnet Mental and behavioural disorders og har diagnosekodebogstavet F.

Nedenstående oversigt viser hovedkoderne i ICD-10. Her på hjemmesiden kan du læse mere om de diagnoser, der er placeret i parenteserne.
 

Hovedgrupper

F00-F09 Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser

F10-F19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer (e.g. afhængighed)

F20-F29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

F30-F39 Affektive sindslidelser (e.g. depression)

F40-F48 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer (angsttilstande, OCD, belastningsreaktion)

F50-F59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (e.g. spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser)

F60-F69 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd

F70-F79 Mental retardering

F80-F89 Psykiske udviklingsforstyrrelser (e.g. infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA)

F90-F98 Adfærds- og emotionelle vanskeligheder opstået i barn- og ungdommen (e.g. angsttilstande opstået i barndommen, depression, ADHD/ADD, adfærdsproblemer)

F99-F99 Uspecificeret psykisk lidelse eller forstyrrelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90