Ring til os
E-mail

ICD-10 (International Classification of Diseases, 10. udgave) er verdenssundhedsorganisationen WHO’s diagnosesystem til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser.

Den nuværende version af ICD hedder ICD-10 og blev udgivet i 1992. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med en 11. udgave af ICD. ICD-11 udkommer i 2018.

ICD-10 diagnosesystemet grupperer sygdomme i 22 kapitler med tilhørende hovedgrupper og undergrupper. Til hver sygdom i systemet hører en tilsvarende diagnosekode. Diagnosekoden består af ét bogstav og op til tre tal. Bogstavet angiver, hvilken overordnet gruppe sygdommen tilhører. Herefter angiver de to første tal i koden, hvilken sygdom, der er tale om. Disse to tal efterfølges af et punktum efterfuldt af endnu et tal, der angiver detaljer om sygdommen.

De psykiatriske diagnoser findes i ICD-10’s kapitel V med kapitelnavnet Mental and behavioural disorders og har diagnosekodebogstavet F.

Nedenstående oversigt viser hovedkoderne i ICD-10. Her på hjemmesiden kan du læse mere om de diagnoser, der er placeret i parenteserne.
 

Hovedgrupper

F00-F09 Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser

F10-F19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer (e.g. afhængighed)

F20-F29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

F30-F39 Affektive sindslidelser (e.g. depression)

F40-F48 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer (angsttilstande, OCD, belastningsreaktion)

F50-F59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (e.g. spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser)

F60-F69 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd

F70-F79 Mental retardering

F80-F89 Psykiske udviklingsforstyrrelser (e.g. infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA)

F90-F98 Adfærds- og emotionelle vanskeligheder opstået i barn- og ungdommen (e.g. angsttilstande opstået i barndommen, depression, ADHD/ADD, adfærdsproblemer)

F99-F99 Uspecificeret psykisk lidelse eller forstyrrelse.