Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering med opstart maj 2024 på Sjælland 

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. Gennem uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.


AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig redskaber, der vil udvikle dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med en autismespektrumtilstand til øget trivsel, udvikling af ressourcer og bedre livsmestring. Uddannelsen er praksisrettet og klæder dig på med redskaber og konkrete metoder i dit arbejde med autisme.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion i relation til autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker og udadreagerende adfærd.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive både fagpersoner og pårørende. 
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner i relation til autisme.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi og kognitive tilgange tilpasset personer med autisme.
 • Metakognitiv terapi og metakognitive tilgange tilpasset mennesker med autisme.
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance – Patologisk Krav Undgåelse): viden om mennesker med autisme og ekstrem kravundgående adfærd samt den tilgang, man her benytter.
 • Den skjulte profil og sendiagnosticering.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer samt skaber overblik og forudsigelighed i praksis.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Konflikthåndtering og Low Arousal: At forebygge og håndtere konflikter. 
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvilken betydning har de, og hvordan arbejder man med det?
 • Emotionsregulering, selvregulering og samregulering samt traumepsykologi
 • Madproblematikker: hvordan forstår og arbejder man med selektiv spisning? Hvilken sammenhæng har kosten med autisme?
 • Selvværd, trivsel og styrkebaseret tænkning: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse?
 • Depression hos mennesker med autisme: Depressionens udtryk og behandling af depression, herunder årsager samt vedligeholdende faktorer til depression, krisefærdigheder og strategier til bl.a. depressionsangreb.
 • Den sociale hjerne: Viden og teorier om sociale udfordringer relateret til autisme, og hvordan sociale færdigheder kan trænes og arbejdes med.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 66 timer og er fordelt på 11 moduler løbende fra maj 2024 frem til maj 2025. Alle moduler afvikles på torsdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Husk at beregne tid til hjemmeopgaver og træning af de nyerhvervede kompetencer mellem modulerne.

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et modul: Som en ekstra service tilbyder vi, at du kan deltage på et tilsvarende modul på et af uddannelsens onlinehold uden beregning.

Deltagerprofil og -antal

Hvert uddannelseshold består af maksimum 26 personer. Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har forudgående kendskab til området. Der vil være tid og rum til uddybende spørgsmål, refleksion og sparring, og deltagerne får mulighed for at opbygge et fagligt fællesskab, der kan fortsætte som en fælles, frivillig supervisionsgruppe efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsesform og aktiv deltagelse

Hvert modul berører et nyt tema og afholdes som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og dine nye redskaber.

For at sikre høj kvalitet i uddannelsen skal man deltage aktivt på minimum 9 ud af uddannelsens 11 moduler samt fremvise et relevant produkt på sidste modul for at modtage et kursusbevis på gennemførelse af AutismeSpecialisering. 

Hensigten med produktet er at bygge bro mellem uddannelsen og deltagernes professionelle baggrund og skal være udformet via de tillærte kompetencer eller øvelser på uddannelsen. Et eksempel på dette kunne være materiale man har gennemgået med en borger eller elev, et skema, en liste, en visuel fremstilling eller lignende. Materialet er altså ikke noget, der skal målrettes uddannelsen, men det skal være noget, man mellem modulerne har brugt i sit arbejde på baggrund af uddannelsen.

Datoer for uddannelseshold med opstart maj 2024


2024

 • Modul 1: torsdag d. 30. maj 
 • Modul 2: torsdag d. 27. juni
 • Modul 3: torsdag d. 29. august  
 • Modul 4: torsdag d. 26. september
 • Modul 5: torsdag d. 31. oktober
 • Modul 6: torsdag d. 21. november


2025
 
 • Modul 7: torsdag d. 23. januar 
 • Modul 8: torsdag d. 27. februar
 • Modul 9: torsdag d. 20. marts
 • Modul 10: torsdag d. 24. april
 • Modul 11: torsdag d. 22. maj


Undervisere

Uddannelsen varetages af psykologer og konsulenter fra Molis, som har flere års erfaring med autisme og ADHD inden for hvert deres speciale på autismeområdet. 

Pris

Uddannelsen koster i alt 17.995 kr. ex moms (22.493,75 kr. inkl. moms).

Der er mulighed for at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 6.000,- ex. moms (7.500 kr. inkl. moms): 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. april 2024 og 3. rate d. 1. maj 2024. Hvis du ønsker at betale i rater, bedes du skrive det i kommentarfeltet ved tilmelding. 

Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller refunderes. Prisen dækker både deltagelse, materialer, forplejning og uddannelsesbevis.

Det siger andre om uddannelsen

Tusinde tak for en super god og virkelig anvendelig uddannelse! Jeg har fået meget indsigt i rigtig mange anvendelige værktøjer og masser af referencer for yderligere fordybning. Det er jeg både glad for og taknemmelig over. Mine unge borgere nyder godt af det hele :-) Og det gør i øvrigt mine kollegaer i jobcenteret - både sagsbehandlerne, mentorerne og virksomhedskonsulenterne - også.

Virksomhedskonsulent og mentor

Jeg har sjældent hørt undervisning med så stor en faglig tyngde og kvalitet, som jeres forløb tilbyder. Stor tak for det, og stor respekt for den faglige viden I har opnået og deler ud af. På en særdeles praksisnær og brugbar måde! Jeres formidling af den nyeste viden om autisme har været direkte anvendelig i mit møde med hver enkelt menneske med autisme.

Professionel og mor til pige med autisme

Jeg har været meget glad for at være på uddannelsen, og jeg har opnået et højt fagligt udbytte. Jeg synes, at de 10 moduler har givet mig et større overblik og forståelse for alle de forskellige aspekter, man skal tænke ind, når man arbejder med autisme. Så tusind tak for det. Det har også været berigende at være sammen med mennesker fra andre arbejdsområder end ens eget.

Deltager på AutismeSpecialisering

Praktiske oplysninger

 • Kursus: AutismeSpecialisering.
 • Dato: 11 moduler med opstart d. 30. maj 2024.
 • Tid: Torsdage kl. 10.00-16.00. Du er velkommen fra kl. 9.45, hvor der er formiddagskaffe og let forplejning.
 • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe (indstil GPS til Solrød Center 21). Bemærk, at der ikke er handicapvenlige faciliteter. 
 • Målgruppe: Fagpersoner (pædagoger, lærere, vejledere, mentorer, pædagogiske konsulenter, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-høre konsulenter, socialrådgivere og andre, der arbejder med mennesker med autisme).
 • Pris: 17.995 kr. ex moms (22.493,75 kr. inkl. moms) inkl. materialer og forplejning. Kan betales i tre rater á 6.000,- ex. moms (7.500 kr. inkl. moms).


Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte os på kursus@molis.dk eller 29 80 29 90.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90