Ring til os
E-mail

Autisme, kravafvisende adfærd og konflikthåndtering

Kravafvisende adfærd og konflikter blandt børn og unge er generelt en stigende tendens. Særligt blandt børn og unge med autisme kan kravafvisende adfærd og konflikter være en stor udfordring, hvilket der kan være mange grunde til.

Dette kursus om kravafvisende adfærd og konflikthåndtering henvender sig både til forældre og fagpersoner, der ønsker viden og redskaber til kravafvisende adfærd og konflikthåndtering blandt børn og unge med autisme.

Forståelsen af krav og kravafvisende adfærd

Kravafvisende adfærd og hurtigt eskalerende konflikter kan være et tegn på, at barnet med autisme ikke bliver mødt eller tidligere ikke er blevet mødt med en tilstrækkelig forståelse for, hvad barnet føler og oplever.
 
Fokus på kurset er derfor at få redskaber til at forstå og navigere ud fra det perspektiv og den situation, hvorfra barnet med autisme befinder sig.
 
På kurset belyses således, hvordan et krav kan defineres, hvad kravafvisende adfærd er, samt hvad forskellige årsager til kravafvisende adfærd kan være.
 

Autisme og Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Krav Afvisning)

På kurset introduceres den særlige profil inden for autismespektret: Pathological Demand Avoidance (ekstrem Kravafvisende adfærd).
 
Børn og unge med PDA er karakteriseret ved at være ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav og forventninger til dem. Krav kan udløse en ængstelig reaktion hos barnet, som gør barnet afvisende og modvillig.
 
På kurset gennemgås ligheder og forskelle ved autisme og PDA samt symptombilledet og typiske adfærdsmønstre ved PDA og kravafvisende adfærd.
 

Angst og kravafvisende adfærd

Angst er et kernesymptom ved PDA. Selvom PDA menes at være medfødt, kan børn med autisme have haft så ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser, at de har udviklet en stor grad af angst, som dermed kan ligne PDA.
 
På kurset gives en introduktion til, hvad angst er med henblik på at øge forståelsen for de tanker, følelser og kropslige reaktioner, som barnet kan opleve, når der stilles et krav.
 

Konflikthåndtering

Uanset hvad årsagen til den kravafvisende adfærd er, kan adfærden ofte resultere i konflikter. På kurset vil en model for affekt- og konfliktudbrud gennemgås, fordi denne belyser, at en konflikt udvikler sig gennem forskellige faser, og at omgivelserne bør anvende redskaber afhængigt af, hvilken fase barnet i affekt/konflikt befinder sig i.
 

Handling og forebyggelsesstrategier

For hver af faserne i modellen præsenteres der redskaber til at håndtere kravafvisende adfærd og konflikter. Der vil være særligt fokus på redskaber til at forebygge konflikter ved kravafvisende adfærd. Der findes desuden særlige redskaber til at håndtere og forebygge kravafvisende adfærd og konflikter ved børn med PDA, hvilket vil blive tydeliggjort på kurset.
 

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

  • Kursus: Autisme, kravafvisende adfærd og konflikthåndtering.
  • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
  • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her.Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90