Ring til os
E-mail

ADHD-Fordybelse for Forældre 

Forældreforløbet henvender sig til forældre til børn og unge med ADHD og ADD, der ønsker at øge og udvikle deres viden om ADHD og ADD. Det vigtigste for forældre er, at deres børn har det godt og oplever trivsel i deres dagligdag. Forløbet vil derfor ruste forældre og klæde dem bedre på til at håndtere situationen.

Forældreforløbet har til formål for dig som forælder at øge din viden om og forståelse for dit barn med ADHD og ADD. Forløbet giver dig ressourcer og redskaber, som vil øge dine kompetencer i forhold til at leve sammen med og hjælpe dit barn eller ung med en ADHD/ADD-diagnose til at klare sig bedre gennem livet, øge sin trivsel og udvikle sine ressourcer.


Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i ADHD/ADD-diagnosen herunder ADHD/ADD-teorier, spektret af kernesymptomer, profilerne ved ADHD/ADD samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, afhængighed og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer.
 • Du får viden om og træning i kognitive og metakognitive redskaber tilpasset ADHD/ADD.
 • Du får en indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til ADHD/ADD, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, opmærksomhedsudfordringer, impulsivitet, madproblematikker, medicinering og udadreagerende adfærd.
 • Du får dannet et netværk med andre forældre, som du kan spejle dig i, udveksle erfaringer med og blive inspireret af.
 

I forløbet vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden om hvorledes ADHD/ADD i varierende grad påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveauet og impulskontrollen.
 • Viden og teorier om ADHD/ADD, herunder de forskellige profiler.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11 samt diagnosekriterier.
 • Viden om hvordan symptombilledet kan vise sig forskelligt hos børn, unge og voksne samt hos henholdsvis drenge/mænd og piger/kvinder.
 • Stress-sårbarhed hos personer med ADHD/ADD: symptomer, virkning og redskaber til at håndtere det.
 • Redskaber tilpasset børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose, herunder redskaber til konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter
 • Interventionsmuligheder og brug af konkrete redskaber til stressreduktion, rammesætning, visualisering og struktur.
 • Hensigtsmæssige og positivt forstærkende kommunikationsredskaber til at fremme motivation og trivsel.
 • Introduktion til belønningssystemer som redskab til positivt at forstærke hensigtsmæssig adfærd.
 • Viden om hvordan man tilgodeser søskendes behov samt de behov, man kan have som forældre, bedsteforældre og pårørende.
 • Metakognitive redskaber tilpasset børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose, herunder ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Angst hos børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose: angstens udtryk og tilgange til angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man kan håndtere søvnproblemer.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseudfordringer: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
 • Medicinering: hvordan virker det, hvad skal man være opmærksom på og bivirkninger.
 • Madproblematikker: hvordan det viser sig, og hvordan man kan gribe det an.
 • Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose. 


På alle moduler får du viden om ADHD/ADD og redskaber til at håndtere de udfordringer, der kan være i hverdagen. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af erfaringsdeling mellem deltagerne, oplæg fra undervisere om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.
 

Praktiske oplysninger:

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format.

 • Kursus: ADHD-Fordybelse.
 • Varighed: 50 timer fordelt på 5 moduler.
 • Sted: Hvor du ønsker, eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
 • Målgruppe: Forældre til børn og unge med ADHD/ADD. Der er mulighed for at deltage enkeltvis eller som par. Deltagerne får mulighed for at opbygge et fællesskab, der kan fortsætte som en fælles videns- og erfaringsdeling efter, at forløbet er afsluttet. 
 • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
 • Pris: Du kan se vores prisliste her.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår forløbet udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmelding 

Du booker et forløb ved at kontakte os pr. mail eller telefon, så vi sammen kan aftale de nærmere detaljer for forløbet.

 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90