Ring til os
E-mail

Autismens neuropsykologi torsdag d. 3. februar 2022 på Sjælland 

Viden om de neuropsykologiske mekanismer i autisme kan hjælpe os til at forstå og arbejde med nogle af de vanskeligheder, som mennesker med autisme oplever.


Autisme er en neurologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der påvirker, hvordan man opfatter verden omkring sig, og måden man interagerer med andre mennesker på.

Mange mennesker med autisme oplever sansefølsomhed, nedsat selvforståelse, stress, angst og ensomhed. Det er vanskeligheder, der kan arbejdes med, forstås og forklares med udgangspunkt i viden om hjernen.
 
I Molis arbejder vi dagligt med at øge klientens og pårørendes forståelse af autisme og følgende vanskeligheder, samt hvordan de påvirker hverdagen.

Denne erfaring og viden om de neuropsykologiske mekanismer der ligger bag autisme og den enkeltes vanskeligheder, giver os mulighed for at arbejde med konkrete strategier og redskaber til at øge selvforståelse og trivsel hos mennesker med autisme.

1-100 hjerne

Autisme er en anderledes udvikling af hjernen, hvilket blandt andet betyder, at afgørende hjernemodnings-processer er forstyrrede og påvirker barnets udvikling.

Denne anderledes udvikling ses hos 1 ud af 100 mennesker, og derfor kalder vi ofte den autistiske hjerne for en 1-100 hjerne. På kurset introduceres væsentlige neuropsykologiske teorier og viden om autisme og hjernen.
 

Dysconnectivity – anderledes forbundethed

Anderledes udvikling af den autistiske hjerne betyder blandt andet, at nogle hjernenområder kommunikerer anderledes.

Anderledes hjerneforbindelse kan eksempelvis komme til udtryk som sansefølsomhed og som vanskeligheder ved at mærke og reagere på fornemmelser fra kroppen. Det gælder eksempelvis sult, tørst, at have det for varm eller for koldt.

På kurset introduceres konkrete redskaber til at arbejde med at øge hjernens forbundethed.


Stress og hippocampus

Forskning har påvist, at hippocampus ofte er underaktiv hos mennesker med autisme. Hippocampus er opkaldt efter sin søhestligende form og er ansvarlig for blandt andet hukommelse og indlæring.

Hippocampus er afgørende for vores muligheder for at håndtere stress. Mennesker med autisme har ofte øget stress-sårbarhed, hvilket kan medføre kormorbide symptomer såsom stress, depression og angst.

Derfor er viden om stress og hjernen samt om stresshåndtering et vigtig fokus i arbejdet med autisme.


Angst og amygdala

Rigtig mange mennesker med autisme oplever angst i forskellige former som panikangst, fobier, OCD med mere.

At leve med angst er pinefuldt og påvirker ofte mange aspekter af ens liv såsom muligheder for at gå i skole, tage en uddannelse, fastholde et arbejde og også ens forudsætninger for et godt socialt liv.

Amygdala er et lille mandelformet område, der sidder dybt inde i vores hjerne og er årsagen til, at vi oplever frygt og angst.

Hjernescanningsstudier har vist, at amygdala hos mennesker med autisme er generelt forstørret og overaktiv, hvilket til dels kan forklare den store forekomst af angsttilstande hos mennesker med autisme.


Hjernen som redskab

Hos Molis har vi erfaring med, at viden om hjernen er et effektivt redskab til at øge selvforståelse og til at arbejde med at dæmpe stress og angst samt øge trivsel hos mennesker med autisme.

Når vi arbejder med hjernen som redskab, giver det os en forklaring på en del af de vanskeligheder, som mennesker med autisme oplever. Mange mennesker med autisme har svært ved at forstå sig selv og oplever ofte også, at deres omgivelser ikke forstår dem.

At bruge neuropsykologisk viden giver os et konkret sprog til at forstå os selv, udtrykke os og derfor også øge mulighederne for forståelse fra vores omgivelser.

På kurset vil vi med udgangspunkt i hjernen gennemgå redskaber og metoder til at arbejde med nogle af de vanskeligheder, som autisme kan medføre.


Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til både forældre, der har et barn med autismespektrumforstyrrelse og til fagpersoner, der ønsker viden om autisme og neuropsykologiske mekanismer.

Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag autistiske træk og følgende vanskeligheder.

Kurset lægger vægt på at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til, hvordan denne viden kan anvendes til at arbejde med at øge selvforståelse og trivsel hos personer med autisme.

Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format. 

  • Kursus: Autismens neuropsykologi.
  • Dato: Torsdag d. 3. februar 2022.
  • Tid: Kl. 10.00-16.00.
  • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe. (Indstil GPS til Solrød Center 31)
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 24 deltagere.
  • Underviser: Psykolog (cand.psych) Lea Rosenquist.
  • Pris: Kr. 1.895,- pr. deltager inkl. materialer og forplejning.
  • Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 26. januar 2022.


Tilmeld dig kurset her

Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Lea på mail: lea@molis.dk eller på telefon 60 61 58 43.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90