Ring til os
E-mail

Begreberne selvværd og selvtillid bruges ofte i flæng, men der er alligevel kvalitative forskelle mellem de to egenskaber, som kan være væsentlige at skelne mellem i nogle tilfælde.

Selvtillid handler om at have tillid til sine evner og færdigheder.

Selvværd er en indre følelse eller fornemmelse af at være noget værd.

Selvværd er en indre styrke og er forbundet med en dyb og relativt stabil følelse af at være elsket, ønsket og værdsat, fordi man er til – ikke på grund af noget man gør. At have et sundt selvværd handler om at føle sig værdifuld, at man hviler i sig selv og har følelsen af, at man har ret til sin plads i livet.

Selvværd og selvtillid danner tilsammen vores selvopfattelse. De er indbyrdes forbundne, da bedre selvtillid kan være med til at styrke selvværdet. Samtidig er det nemmere at glæde sig over sine præstationer, dvs. have god selvtillid på et område, hvis man har et sundt selvværd. Hvis et barn udelukkende baserer sin selvopfattelse på sine resultater, kan barnet risikere at få vanskeligheder den dag, da det ikke længere kan leve op til forventningerne. Et eksempel kunne være en pige, der har bygget hele sin verden op omkring sine faglige evner i gymnasiet. Hun begynder på universitetet og oplever pludselig, at hun får dårligere karakterer. Fordi pigen udelukkende har baseret sit eget værd på, hvad hun kunne, skrider hendes fundament i lyset af de dårlige karakterer, og hun bliver trist, modløs og deprimeret.

Et lavt selvværd kan give oplevelsen af ikke at høre til nogen steder eller følelsen af at være forkert. Et lavt selvværd kan give en følelse af, at man altid er i vejen eller at man føler, at man hele tiden er nødt til at yde noget ekstra for, at andre bryder sig om en. Man sidder ofte fast i negative tanker og følelser omkring sig selv, og det er svært at tage imod ros, fordi man er overbevist om, at andre ikke mener det.

Årsager til lavt selvværd

Selvværdet udvikles igennem hele livet i samspillet med andre mennesker: forældre, søskende, venner og andre relationer. Fundamentet for et sundt selvværd dannes i barn- og ungdommen. Har man ikke fået opbygget et sundt selvværd, kan det have væsentlige konsekvenser for livskvaliteten. Et lavt selvværd kan udvikle sig i en negativ retning, fordi negative tanker føder nye negative tanker. Lavt selvværd kan i værste fald, i kombination med negative livsbegivenheder, udvikle sig til psykiske vanskeligheder som blandt andet angst, depression og spiseforstyrrelser.

Der kan være flere forskellige årsager til, at man udvikler et lavt selvværd. Har man som barn oplevet, at man kun blev elsket og rost for de ting, man kunne, for eksempel, hvis man klarede sig godt i skolen, og at ens forældre sjældent gav anerkendelse af ens personlighed, er risikoen for, at man selv senere hen baserer sit eget værd ud fra ydre kvaliteter, større.

Mobning er en væsentlig årsag til udvikling af lavt selvværd.

Krop og udseende har i flere forskningsstudier vist at være meget tæt forbundet med især pigers udvikling af selvbillede og selvværd. Utilfredshed med krop, vægt og udseende øger derfor risikoen for lavt selvværd markant.

Det kan være svært selv at styrke sit selvværd. I Molis arbejder vi med selvværdsproblematikker, og vi giver psykologisk og pædagogisk rådgivning og støtte.

Du er meget velkommen til at kontakte os,  hvis du har spørgsmål, og du kan også udfylde felterne herunder, og så kontakter vi dig.

Jeg vil gerne kontaktes:

Vælg venligst hvordan du gerne vil kontaktes:

Ved at trykke send, samtykker du til vores privatlivspolitik.
*skal udfyldes

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90