Ring til os
E-mail

En kort fortælling om diagnosticeringssystemet ICD-11 og autisme

... nedtællingen er begyndt!

WHO's (World Health Organization) nye version af diagnosesystemet ICD kommer nærmere.

Det forventes nemlig, at version 11 bliver indført i januar 2022 - og den kommer således til at erstatte den nuværende ICD-10, som også er gældende for diagnosticering i Danmark.

Her kan du læse mere om den kommende version og de forandringer (og forbedringer), den indeholder i forhold til diagnosticeringen af autisme.
 

Hvorfor en opdatering af diagnosesystemet?

I dag er det ikke mindre end 26 år siden, at ICD-10 blev udgivet.

I mellemtiden er der sket en hel del udvikling på det videnskabelige og medicinske område. Det er derfor blevet nødvendigt at opdatere klassifikationerne i diagnosesystemet - så de stemmer overens med den nyeste udvikling.

Det nye (og det rigtigt gode), som vi vil komme til at se i ICD-11, er, at indholdet vil være meget mere detaljeret. Det vil sige, at diagnoserne vil være langt mere beskrivende og indeholde flere dybdegående detaljer.
 

Hvad er det nye?

I ICD-11 vil vi se ændringer i forhold til autismediagnosen.

Det vil for eksempel ikke længere være muligt at diagnosticere mennesker med autisme ud fra en bestemt type.

De forskellige betegnelser for en autismediagnose, som vi almindeligvis kender dem nu:

  • Infantil/klassisk autisme
  • Atypisk autisme
  • Aspergers syndrom
  • Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden (GUA)
  • Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret (GUU)

... vil nemlig helt udgå.

Det betyder, at mennesker med autisme ikke længere vil blive diagnosticeret ud fra en bestemt type af autisme - men i stedet med en grad af autisme.

Herunder vil de i stedet betegnes som "Autismespektrumforstyrrelser" (ASF).

Ændringerne skyldes, at nyere forskning viser, at det er mere meningsfuldt at se på tilstandene som et sammenhængende spektrum frem for en bestemt type.

Det skyldes netop, at autisme viser sig på forskellige måder, og at der er en glidende overgang mellem diagnoserne, variation i sværhedsgraden af kernesymptomerne samt forskelligheder i IQ og funktionsniveau.

Men ...

... det er ikke kun betegnelsen for autismediagnosen, der er forandret i ICD-11 ...

... det er kriterierne også.

I det nuværende ICD-10 system, er der tre kriterier, som skal være til stede, før man kan afgøre, om personen er inden for autismespektret:
 
  • Forstyrrelse af socialt samspil
  • Forstyrrelse af social kommunikation
  • Repetitiv adfærd.I ICD-11 er der to kriterier, som skal være til stede i adfærden:

  • Vanskeligheder med interaktion (det sociale) og social kommunikation
  • Begrænsede interesser og repetitiv adfærd.

Således optræder kriterierne "forstyrrelse af socialt samspil" og "forstyrrelse af social kommunikation" i ICD-11 under ét samlet punkt - nemlig:

"Vanskeligheder med interaktion og social kommunikation".

Det giver uden tvivl rigtig god mening at samle kriterierne under ét samlet punkt.

Det er nemlig en lidt kunstig opdeling, når man splitter socialt samspil og social kommunikation op i to.
Det er jo netop ikke helt muligt at være social uden at kommunikere eller omvendt; at kommunikere uden at være social.
Vigtigheden i at autisme fremtræder forskelligt

I ICD-11 er der som nævnt lagt stor vægt på, at autisme fremtræder forskelligt.

Det er derfor nødvendigt, at der tilføjes flere beskrivelser af, at der kan være yderligere symptomer til stede, når man skal vurdere en autistisk adfærd.

De yderligere symptomer skal gerne give en bedre forståelse af, at autisme netop fremtræder forskelligt: at der kan være andre symptomer til stede, end de symptomer der typisk er karakteriserende for autismediagnosen.

Disse mere dybdegående beskrivelser af symptombilledet for ASF, som er med til at vise, at autisme fremtræder forskelligt - ser vi hos Molis, som en rigtig positiv udvikling.

Vores håb er, at beskrivelserne kan være med til at vise, at det kan være meget forskelligt, hvordan symptomerne viser sig hos det enkelte menneske.

De mere dybdegående beskrivelser af, hvordan symptomernen viser sig hos mennesker med autisme - vil forhåbentligt blandt andet kunne åbne op for, at vi tidligt får øje på børn med autisme.

I sidste ende kan det betyde, at flere vil få den rette støtte, der understøtter en positiv udvikling hos den enkelte med autisme.

Vi håber, at ovenstående har givet jer et lille indblik i, hvilke nye ændringer, der følger med det nye diagnosesystem, samt hvilke betydninger, vi håber, det kommer til at få på diagnosticeringen og forståelsen af mennesker med autisme i Danmark.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du meget velkommen til uforpligtende at kontakte os.

________________


Klik her for at komme tilbage til oversigten over vores tidligere blogindlæg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90