Ring til os
E-mail

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. udgave) er det amerikanske diagnoseklassifikationssystem udarbejdet af American Psychiatric Association (APA).

DSM-5 blev udgivet i 2013.

I DSM-5 er diagnoserne organiseret ud fra udviklingsmæssige betragtninger dvs. at de første diagnoser i DSM-5 er diagnoser, der typisk begynder tidligt i livet (e.g. neuroudviklingsmæssige lidelser; f.eks. autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD), efterfuldt af diagnoser, der typisk manifesterer sig i ungdomsårene og den tidlige voksenalder (e.g. depression, spiseforstyrrelser og angsttilstande), og til sidst diagnoser, der er relevante senere i livet (e.g. neurokognitive lidelser).