Ring til os
E-mail

Skolevægring er et stort og fortsat stigende problem hos børn og unge med en autismespektrumtilstand. Cirka hver tredje barn eller ung med autisme kan ikke gå i skole. 

Ovenstående viser en ny undersøgelse fra 2016 blandt forældre til børn, der er inkluderet i almenklasser, udarbejdet af Landsforeningen Autisme.

Dette kursus om autisme og skolevægring henvender sig både til forældre, der har et barn med en autismespektrumforstyrrelse, og til fagpersoner, der ønsker viden om årsagerne til skolevægring og konkrete redskaber til, hvordan man bedst håndterer skolevægringsproblematikker.

Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne en større viden om og forståelse for, hvad skolevægring er, hvorfor skolevægring opstår, samt hvorfor skolevægring er et meget stort problem hos børn og unge, der har en autismespektrumtilstand.

Kursusindhold

Nedenstående opsummerer nogle af de fokusområder, som kurset vil berøre.

Autisme og skolevægring: symptomer og følgevirkninger

På kurset gives en introduktion til, hvad skolevægring er. Kurset gennemgår, hvilke symptomer man skal være opmærksom på ved mistanke om skolevægring. Endvidere belyses det, hvordan man håndterer de følgetilstande, som kan opstå sammen med skolevægringen; herunder ensomhed/isolation, søvnproblemer, angst, tvangstanker/tvangshandlinger, selvskade, spiseproblemer, selvværdsproblematikker og adfærdsproblemer.

At forstå skolevægringen ud fra barnets perspektiv

Skolevægring er ofte et alvorligt tegn på, at barnet med autisme ikke bliver mødt med en tilstrækkelig forståelse for, hvad barnet føler og oplever. Der kan være mange ting i det daglige skolemiljø, som belaster barnet med autisme, og som kan medføre, at barnet føler sig utryg og dermed udvikler skolevægring.

For at forebygge skolevægring kræver det, at man har redskaber til at forstå og navigere i den livsverden, barnet med autisme befinder sig i. Det vil sige, at man har en forståelse for, hvilke grundlæggende udfordringer som barnet med autisme kæmper med til dagligt. På kurset belyses således årsager til skolevægring set ud fra barnets perspektiv.

Skolevægring og angst

Angst er et centralt symptom ved skolevægring. Flere børn med autisme har haft så ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser, at de har udviklet stor angst omkring at gå i skole. Ved skolevægring ses mange af de samme problemer som ved separationsangst og generaliseret angst. På kurset gives en introduktion til, hvad angst er med henblik på at øge forståelsen for de tanker, følelser og kropslige reaktioner, som barnet, der udviser skolevægring, oplever, når han/hun skal i skole.

Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Kravafvisning)

På kurset introduceres den særlige profil inden for autismespektret; Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Kravafvisning). PDA er karakteriseret ved, at børn og unge med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav til dem. Børn og unge med PDA udviser meget ofte skolevægring, fordi skolesituationen indeholder mange og forskelligartede krav, som vækker dyb angst i børnene grundet deres PDA-profil.

Forældrerollen

Det kan være hårdt og krævende at være forælder til et barn med autisme. Når barnet samtidig udviser skolevægring, er følelsen af utilstrækkelighed og magtesløshed svær at undgå. På kurset gives redskaber til, hvad man som forælder kan gøre, hvis ens barn udviser skolevægring; herunder hvad man kan gøre for at støtte sit barn i at komme tilbage til skolen.

Skolens rolle

Skolens rolle er altafgørende i forbindelse med skolevægringsproblematikker. På kurset gives anvisninger til, hvordan man som skolelærer, pædagog eller skoleleder kan skabe et miljø, der er mest optimalt for barnet med særlige behov.

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

  • Kursus: Autisme og skolevægring.
  • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
  • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her.


Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København eller i Solrød Strand.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90