Ring til os
E-mail

Kursus om Low Arousal-tilgangen for professionelle 

Arbejder du med børn, unge eller voksne, som har svært ved at sige ja til de krav, du stiller til dem?

Har du oplevet konflikter i dit arbejde med mennesker, der har særlige behov, som har efterladt dig med en følelse af magtesløshed?

Kan du svare ”ja” til et af de to ovenstående spørgsmål, kunne et kursus om Low Arousal-tilgangen være en god hjælp.

Low Arousal-tilgangen er en pædagogisk tilgang, som indeholder en vifte af metoder. Primært er det en tilgang, som omhandler at forebygge og håndtere konflikter. Tilgangen er yderst effektiv i arbejdet med mennesker med udviklingsforstyrrelser eller andre kognitive problematikker. Tilgangen kan også bruges til børn og unge (og voksne) uden diagnoser eller funktionsnedsættelser.

Low Arousal-tilgangen tilbyder metoder, som øger muligheden for at barnet arbejder sammen med os, og at vi derfor kommer til at lykkes sammen. 

Kravtilpasning

Et meget vigtigt begreb i Low Arousal-tilgangen er kravtilpasning. Kravtilpasning handler om at stille krav på en effektiv måde. Hvis man arbejder på en skole, i en børnehave eller på et fritidshjem er en del af jobbeskrivelsen at lave aktiviteter eller undervise børnene. Når vi arbejder med børn, som ofte siger nej til vores krav, er det vigtigt at stille kravene på en måde, så det bliver let for barnet at sige ja.

Mange tager fejl og tror, at Low Arousal handler om at trække sig og ikke stille krav. Dette er helt forkert. På kurset undervises i at stille krav på en effektiv måde, som ikke fører til konflikt.

Affektsmitte

Vi mennesker smitter hinanden med følelser. Det er en viden, vi skal være meget opmærksomme på i arbejdet med mennesker, som kan blive udadreagerende. Hvis et barn er ved at komme op i affekt, er det først og fremmest medarbejderens opgave at nedtrappe konflikten. Men det kan være svært at bevare fatningen og holde på sig selv, hvis man oplever at stå i en situation, hvor barnet ikke opfører sig, som man gerne vil have det eller bliver udadreagerende.

Derfor er det vigtigt, at man som professionel er opmærksom på sit eget affektniveau og ikke er i sine følelsers vold. Kan vi holde vores affektniveau lavt, har vi mulighed for at smitte barnet med ro frem for uro og stress. Den mest effektive måde at påvirke andres adfærd på er ved, at vi har styr på vores egen. Vi skal som organisation og medarbejdere være opmærksomme på, at alle konflikter udspiller sig i en relation, og at det er os som professionelle, der har mulighederne og ansvaret for at nedtrappe konflikter. På kurset vil vi arbejde med, hvordan man holder sin affekt nede, samt hvordan man som team arbejder med affektsmitte.

Se mere på

Du kan læse mere på www.LowArousal.dk eller www.facebook.com/LowArousal.dk

Praktiske oplysninger

Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i PDF-format.

  • Kursus: Low Arousal for professionelle
  • Varighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
  • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
  • Målgruppe: Fagfolk (psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
  • Pris: Du kan se vores prisliste her. Prisen dækker kursus ude af huset. Ønsker du kurset i vores lokaler, kontakt os da for tilbud.Tilmelding, booking og spørgsmål

Hvis du gerne vil booke et kursus eller vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til jer (eksempelvis i jeres forening eller på jeres arbejdsplads), eller kurset kan holdes i vores lokaler i København, Solrød Strand eller Aalborg.

Du kan også se, om vi udbyder kurset hos os her, eller du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked om, hvornår kurset næste gang udbydes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90