Ring til os
E-mail

Autisme og den sociale hjerne onsdag d. 8. maj 2024 på Sjælland eller online

Et godt socialt liv er vigtigt for vores udvikling, trivsel og livskvalitet. Det betyder, at vores evner til at aflæse andres kropsprog og følelser samt indgå i sociale relationer har stor betydning for, hvordan vi har det.


Det er ved dette kursus også muligt at deltage online via vores Zoom-konto. Link sendes dagen før kursus-start via mail.  
 

Hvis en person har svært ved øjenkontakt, svært ved at aflæse andres ansigtsudtryk og svært ved at forstå, hvorfor andre gør, som de gør, så kan det være enormt udfordrende at skabe og opretholde de gode venskaber, vi alle har brug for. I teenage- og voksenårene kan disse vanskeligheder komme til udtryk ved udfordringer med at få og have kærlighedsrelationer.

Sociale vanskeligheder med at forstå sig selv og andre mennesker kan lede til misforståelser, konflikter, social isolation, ensomhed, depression og angst.
 
En myte om autisme er, at mennesker med autisme ikke er sociale eller ikke kan lide at være sammen med andre mennesker. Det er langt fra rigtigt. Mennesker med autisme har også brug for gode og trygge relationer. For mange mennesker med autisme kan det sociale dog være svært og koste rigtig meget energi.

En anderledes social hjerne

Autisme og herunder Aspergers syndrom er kendetegnet ved anderledes adfærd i social interaktion og samvær med andre mennesker. Et af de mest overbevisende fund indenfor neuropsykologisk forskning i autisme er forandringer i udviklingen af den sociale hjerne. Den sociale hjerne er en samlet betegnelse for et komplekst netværk af hjerneområder, der er grundlaget for vores sociale færdigheder.
 
Forandringer i den sociale hjerne betyder, at den autistiske hjerne ikke har en præference for sociale signaler, såsom ansigtsudtryk, toneleje og kropssprog. Den autistiske hjerne finder altså ikke disse signaler vigtigere end andre indtryk.
 
Det betyder, at den autistiske hjerne ikke får samme erfaring med at bearbejde sociale situationer, og derved ikke specialiserer de sociale funktioner, som det ses hos neurotypiske mennesker (mennesker med en typisk neurologisk udvikling).
 
Derimod specialiserer den autistiske hjerne sig i en masse andre indtryk og funktioner, og på den måde kan man sige, at den autistiske hjernes udvikling er meget mere varieret end den neurotypiske.
 
Socialkognition er de processer i hjernen, der ligger til grund for vores evner til at forstå os selv og andre mennesker. På kurset uddybes relevante teorier om de socialkognitive funktioner, der er udvikles og fungerer anderledes ved autisme for at give større indsigt i, hvorfor det at forstå og være sammen med andre mennesker kan være svært for børn og voksne med autisme.

 


En (skjult) profil med en analytisk social hjerne

Mange mennesker med autisme har en nogenlunde eller ligefrem god social forståelse. Det er ofte også denne gruppe, som diagnosticeres med autisme senere i livet, i teenage -eller voksenalderen, da deres autismetræk ikke umiddelbart er 'synlige' for omgivelserne.
 
Fordi hjernen ikke af sig selv fokuserer på sociale situationer, så kompenserer mange mennesker med autisme ved kontrolleret at fokusere på det sociale, ved at træne deres sociale forståelse og ved at udarbejde strategier til at begå sig socialt. På den måde kan man sige, at den sociale hjerne bliver en analytisk social hjerne.
 
En analytisk social hjerne er enormt effektiv, men koster også utrolig meget energi, da de sociale færdigheder hos mennesker med autisme på den måde er mere tænkte, logiske og analytiske, fremfor intuitive og automatiserede.


At passe på den autistiske sociale hjerne

Hjernen er plastisk. Det betyder, at hjernen hele tiden forandrer og udvikler sig. Forandringer i hjernen sker helt af sig selv - hele tiden. Men vi kan også påvirke og stimulere forandringerne via kognitive og terapeutiske metoder.
 
I Molis arbejder vi dagligt med at øge klientens og pårørendes forståelse af, hvordan en anderledes social hjerne kan komme til udtryk og påvirke hverdagen. Denne erfaring og viden om de kognitive mekanismer, der ligger bag disse vanskeligheder, giver os mulighed for at arbejde med konkrete strategier og redskaber til at hjælpe med, når det sociale er svært.
 
På baggrund af relevant forskning vil vi på kurset komme ind på kognitive redskaber og kompenserende strategier til at arbejde med sociale færdigheder, samt hvordan terapeutiske og mindfulnessbaserede værktøjer kan påvirke hjernens plasticitet og derved skabe overskud, forandring i trivsel og livskvalitet.


Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til både forældre, der har et barn med autismespektrumforstyrrelse, og til fagpersoner, der ønsker viden om de neuropsykologiske årsager til sociale vanskeligheder ved autisme.

Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag sociale vanskeligheder. Kurset vil lægge vægt på at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til, hvordan denne viden kan anvendes til at arbejde med at forbedre sociale færdigheder og øge trivsel hos personer med autisme.

Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du adgang til alle materialerne i pdf-format. 

Ønsker man at deltage online i kurset, bedes man skrive direkte til underviser Lea Rosenquist på lea@molis.dk.

  • Kursus: Autisme og den sociale hjerne.
  • Dato: Onsdag den 8. maj 2024.
  • Tid: kl. 10.00-16.00.
  • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe. (Indstil GPS til Solrød Center 31) eller online via Zoom.
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Op til 26 deltagere.
  • Underviser: Psykolog (cand.psych.aut.) Lea Rosenquist.
  • Pris: Kr. 2.000,- inkl. materialer og forplejning. 
  • Tilmeldingsfrist: Onsdag den 8. maj 2024.


Tilmeld dig kurset her

Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Lea på mail: lea@molis.dk eller på telefon 60 61 58 43.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90