Ring til os
E-mail

Autisme og depression d. 16. november 2023 på Sjælland

Forskning tyder på, at mennesker med autisme er særligt sårbare i forhold til at udvikle depression.


Depression er en af de hyppigst forekomne psykiatriske diagnoser, og 15-20 procent af den samlede befolkning vil på et tidspunkt i deres liv udvikle en depression.

Depression er blandt andet karakteriseret ved episoder med vedvarende tristhed og nedtrykt humør, energiunderskud, håbløshedsfølelse og manglende interesse for normalt værdsatte aktiviteter. Derfor påvirker depression i særlig grad ens psykiske helbred, relationer og ens hverdag generelt.

Du kan læse mere om depression her: www.molis.dk/depression 

 

Autisme og depression

Forskning viser, at mennesker med en autismediagnose har fire gange så stor risiko for at udvikle en depression sammenlignet med personer uden diagnosen. Omkring 1/3 af unge og 2/3 voksne med Aspergers har oplevet mindst én periode med svær depression i løbet af deres liv.

Alligevel er depression en af de mest underdiagnosticerede tilstande hos mennesker med autisme, og flere oplever og har oplevet det i langt højere grad, end det anslås, og hidtil er anslået. Dette kan blandt andet forklares med, at symptomerne på depression ofte har et andet udtryk, når der er autisme end hos mennesker uden autisme.

Derfor opfanger tests og fagpersoner ofte ikke, at der er tale om depression. Herudover kan det hænge sammen med, at det for personen med autisme kan være svært at mærke sig selv samt at have svært at formidle, at man oplever depressive symptomer, hvorfor mennsker med autisme i mindre grad end andre opsøger hjælp.

Ved depression ses dét, der kaldes en høj gentagelsesrate, det vil sige, at omkring halvdelen med depression vil opleve mere end én depressiv episode i løbet af deres liv. Herudover kan depression ledsages af selvmordstanker.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på symptomerne på depression for bedst muligt at kunne tage hånd om og passe på sig selv.

 

Symptomer på depression og autisme

I forbindelse med symptomerne på depression viser forskning, at det er uklart, om traditionelle måleredskaber og tests for depression også kan bruges til at vurdere depression hos mennesker med autisme.

De nuværende måleredskaber tager nemlig ikke højde for overlap mellem diagnoserne og kan dermed undervurdere depression hos mennesker med autisme såvel som, at de sandsynligvis ikke er sensitive nok i forhold til depressionens unikke udtryk hos mennesker med autisme.

Symptomerne på depression kan blandt andet være:
 
 • Social isolation i mere udtalt grad end tidligere.
 • Større tendens til at blive hurtigere ophidset og aggressiv.
 • Indleder eller øger selvskadende adfærd.
 • Forværret søvn.
 • Psykomotorisk hæmning.
 • Selvmordstanker og selvskadende adfærd.
 • Ekstreme ændringer i vægt og appetit.
 • Særinteresse med mere morbidt indhold - altså øget interesse for det morbide og uhyggelige.


 

 

Årsager til depression

Depression opstår i samspillet mellem en medfødt sårbarhed og andre ydre belastningsfaktorer.

Når man har autisme, kan der være flere forskellige grunde til, at man oplever depressive tanker og symptomer, blandt andet:
 
 • Følelsen af social isolation og ensomhed.
 • At føle sig afvist, ikke respekteret eller værdsat af jævnaldrende.
 • Oplevelsen af socialt samvær som udmattende, selvom man gerne vil det.
 • Fokus på fejl og hvad der kan gå galt.
 • Troen på at forandring er ubehagelig eller uopnåelig.
 • Udfordringer med at udholde bestemte sansemæssige oplevelser.
 • Depression i familien (arveligt betinget).


Selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd opstår oftest i forbindelse med depressive tanker og omfatter, at man udøver fysisk skade på sig selv. Eksempler på selvskadende adfærd kan være at slå hovedet ind i en væg, at trække håret ud på sig selv samt at skære i, kvæle, bide eller kradse sig selv.

Forskning viser, at op mod 50 procent med en autismediagnose på et tidspunkt i deres liv har udøvet en eller flere former for selvskadende adfærd. Dette placerer mennesker med autisme i en af de største risikogrupper med hensyn til selvskadende adfærd.

På dette kursus vil du blandt andet få: 

 • Viden om autisme, depression og selvskadende adfærd.
 • Viden om sammenhængen mellem autisme, depression og selvskadende adfærd.
 • Visuelle redskaber og lister i arbejdet med autisme og depression.
 • Praktiske guides, som kan bruges til samtaler om depression og selvskadende adfærd.
 


Praktiske oplysninger:

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialet på kurset, og efter kurset får du adgang til alle materialerne i pdf-format. 
 
 • Kursus: Autisme og depression.
 • Dato: Torsdag den 16. november 2023.
 • Tid: kl. 10.00-16.00.
 • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe. (Indstil GPS til Solrød Center 21)
 • Målgruppe: Pårørende og fagpersoner (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, bedsteforældre, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejesker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder.
 • Deltagerantal: Op til 26 deltagere.
 • Underviser: Autoriseret psykolog Emma Krarup-Andersen.
 • Pris: kr. 1.895,- inkl. materialer og forplejning. 
 • Tilmeldingsfrist: Torsdag 10. november. 
     
Tilmeld dig kurset her


Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Emma på emma@molis.dk. Hvis du ønsker at holde øje med, hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90