Ring til os
E-mail

Kursus om piger og kvinder på autismespektret

Mange piger og kvinder med autisme er hidtil blevet overset eller fejldiagnosticeret. For mange piger og kvinder med autisme kommer autismen til udtryk på en anden måde end de mere klassiske tegn, mange forbinder med autisme.

Autisme-trækkene kan være synlige på en anden måde og er ofte ikke så i øjnefaldende. Derfor kan piger og kvinder med autisme blive fejldiagnosticeret eller overset indtil teenageårene eller langt ind i voksenalderen.

På dette kursus gennemgås nogle af fællestrækkene ved pigernes og kvindernes profil, og hvad der kan være pigernes og kvindernes behov.

Piger og kvinder med autisme har ofte et udpræget ønske om at være en del af det sociale fællesskab, at passe ind og at have gode venskaber, men de har vanskeligheder ved at være i, eller de bruger meget store mængder energi i sociale relationer, og kommer ofte til at føle sig ensomme og oversete. 

Pigerne har ofte en følelse af at være anderledes, hvilket desværre kan blive til en forkerthedsfølelse, og flere piger vælger derfor at trække sig og isolere sig.

Mange piger med autisme håndterer deres usikkerhed i sociale sammenhænge ved at kopiere andres adfærd og bruger altså meget energi på at analysere og imitere jævnaldrende piger for at passe ind. Da pigerne har mange sådanne kompenserende strategier som eksempelvis kopiadfærd, overser omgivelser ofte, hvad der er svært for pigerne, og hvor eksempelvis stressbelastede de er. De fremstår ofte med mange ressourcer og er mere stille, pligtopfyldende og derfor også mindre forstyrrende og i øjenfaldende i familien, institutioner eller på uddannelser.

Af samme årsag bliver mange piger og kvinder med autisme sendiagnosticeret eksempelvis i forbindelse med en anden følgetilstand som spiseforstyrrelse, angst, depression eller selvskade. Mange voksne kvinder oplever, at de mange år, hvor de har imiteret andres adfærd betyder, at de er blevet usikre på, hvem de er, hvad de egentlig ønsker og kan lide. De kan tilmed også opleve en vis modstand eller uforståenhed fra omgivelserne i forhold til autismediagnosen, fordi den som sagt kommer til udtryk anderledes, end mange forestiller sig.

Mange piger og kvinder med autisme oplever, at de er sensitive og påvirkelige over for stemninger og følelser, og at de overvældes af andres følelser og har svært ved at adskille andres fra egne følelser. Mange af pigerne beskriver, at de har tankemylder, og at de konstant forsøger at analysere alt, hvad der sker omkring dem for at finde mønstre eller sammenhæng i det sociale samvær. Alligevel oplever de, at de ofte mangler strategier til at begå sig og til at trives i det sociale liv.

Samlet set bruger mange piger og kvinder med autisme dagligt enorme mængder af energi på at navigere i det sociale fællesskab, og de udmattes derfor hurtigere end deres jævnaldrende. Pigerne og kvinderne oplever ofte at være meget tæt på deres stress-tærskel, og det er en stor frustration, at de ikke oplever at have samme energiniveau som andre, og at de ikke har energi til alt det, de gerne vil. På kurset beskrives denne høje stress-sårbarhed, og der vil gives eksempler fra klinisk praksis på metoder til at arbejde med stress-niveau og energi-forbrug.   

Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af emnet og en praktisk tilgang til, hvordan man som omgivelser bedst kan møde pigerne og kvinderne og støtte dem, ligesom der vil være forslag til, hvilke redskaber man kan benytte i arbejdet med piger eller kvinder med autisme. 

Praktiske oplysninger

  • Kursus: Piger og kvinder på autismespektret.
  • Dato: -
  • Tid: 4 timer.
  • Sted: -
  • Målgruppe: Autister, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, bedsteforældre, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: -
  • Underviser: Psykolog Louise Isager.
  • Pris: Kr. 1.175,- pr. deltager.
  • Tilmeldingsfrist: Der er ingen aktuel dato for kurset, men du kan komme på uforpligtende venteliste og få direkte besked, næste gang vi udbyder kurset, ved at sende os en mail på info@molis.dk.

Spørgsmål


Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Louise på mail: louise.isager@molis.dk eller på telefon 28 61 22 38. 

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90