Ring til os
E-mail

Kursus om PDA, angst og autisme d. 18. september 2018 i København - udsolgt

PDA – Pathological Demand Avoidance/Patologisk Krav Afvisende – er en særlig profil hos nogle personer med autisme.

Personer med PDA er ekstremt følsomme over for, at andre stiller krav eller har forventninger til dem, da dette udløser angstreaktioner hos dem, også selv de mindste krav som f.eks. at børste tænder. Det betyder, at personer med PDA undgår krav og forventninger på en tvangspræget måde, og de forsøger at styre og kontrollere alt omkring dem. Personer med PDA er derfor også meget dominerende i deres adfærd, da det giver dem ro og mindsker deres angst at kunne kontrollere miljøet omkring dem. Det bliver dog ofte mistolket i miljøet som trodsighed, opsætsighed eller manglende opdragelse eller grænsesætning.

Børn og unge med PDA udviser meget ofte skolevægring, dels fordi de ikke kan håndtere, at der bliver stillet krav til dem, og dels fordi de i skolen bliver sat til opgaver, som de oplever, at de ikke kan lave. Børn og unge med PDA har en stor frygt for at begå fejl, og de vil hellere undgå at forsøge end forsøge og eventuelt fejle Børn og unge med PDA har ofte et lavt selvværd, og de vil derfor undgå at gøre ting, som de føler kan afsløre, at de ikke er ’gode nok’.

Personer med PDA udgør en gruppe, der, hvad de autistiske symptomer angår, “snyder”, og derfor går de under radaren, og mange af dem får først sent en autismediagnose. Personer med PDA er gode til at imitere ’normal’ adfærd hos jævnaldrende, endda i en sådan grad så andre, der ikke kender dem så godt, kan blive i tvivl om, hvorvidt der faktisk foreligger autisme. Personer med PDA vil så gerne passe ind, men det er svært for dem grundet deres angst, og de er ofte forpinte i deres liv.

PDA og den grundlæggende angsttilstand giver således store udfordringer for personen og skaber forpinthed, ligesom det ofte slider på familierne og omgivelserne og gør det svært at få et hverdagsliv til at fungere.

Det er vigtigt at bemærke, at PDA ikke er en diagnose men en profil. Profilen blev første gang beskrevet af psykolog Elisabeth Newson i 1980’erne, og i de seneste år er der kommet fornyet fokus på profilen.

Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af PDA, autisme og angst og en praktisk tilgang til, hvordan man kan møde børn, unge og voksne med PDA herunder en gennemgang af pædagogiske redskaber. På kurset er der ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle med de andre kursusdeltagere.

Du kan læse mere om PDA-profilen her.

Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du vil få udleveret materialer på kurset, og du vil efter kurset kunne få alle materialerne i pdf-format, hvis du ønsker det.

  • Kursus: PDA, angst og autisme.
  • Dato: tirsdag d. 18. september 2018.
  • Tid: kl. 10.00-16.00.
  • Sted: Molis, Store Strandstræde 19, 1. sal, 1255 København K. 
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner mm.) og fagfolk (psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 20 deltagere.
  • Underviser: Psykolog Ea Carøe.
  • Pris: kr. 1.650,- inkl. materialer og forplejning.
  • Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 11. september 2018.
 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte os.
Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
 

Uddybende information

Du finder uddybende information om kurset her. Du er velkommen til at downloade eller printe informationen på forhånd. 


Tilmelding

Kurset er udsolgt. Du er velkommen til at skrive en mail til os og uforpligtende blive skrevet på ventelisten til næste kursus.