Ring til os
E-mail

Kursus om mad og autisme tirsdag d. 28. august 2018 i København - udsolgt

Udfordringer med mad og spisning forekommer oftere blandt børn med autismespektrumtilstande end blandt andre børn.

Mange børn med autisme vil kun spise meget få slags mad eller meget usund mad, hvilket medfører ensidige og selektive madvaner.

På dette kursus sætter vi fokus på autisme og madproblematikker. Med udgangspunkt i forskningen samt vores kliniske erfaringer i arbejdet med børn og unge med autismespektrumtilstande er formålet med kurset at give kursusdeltagerne en øget viden omkring sammenhængen mellem autisme og madvaner, spiseproblemer samt ernæringsmæssige anbefalinger.

Derudover bliver der på kurset lagt vægt på, at kursusdeltagerne får konkrete strategier og redskaber til, hvad man som pårørende kan gøre for, at madproblematikkerne og de dertilhørende udfordringer formindskes. På kurset vil vi blandt andet komme ind på, hvordan man kan gøre barnets madpræferencer mindre ensidige ved både at arbejde med det kropslige og sansemæssige aspekt samt ved det sociale aspekt i forhold til mad.

Kursusindhold

Problemer med mad og spisning hos børn, unge og voksne med autisme varierer meget, og kan have mange forskellige årsager og udtryksformer. På kurset vil vi komme ind på nogle af de væsentligste problemer og årsager. Nedenstående opsummerer nogle af de fokusområder, som kurset berører.

Mad og sansesensitivitet

En almindelig kendt årsag til at børn med autismespektrumtilstande spiser småt og selektivt er, at de ofte er sansesensitive og derfor kan opleve ubehag ved at spise specifikke madtyper eksempelvis på grund af madvarens konsistens, farve, form eller lugt. På kurset kommer vi ind på strategier til, hvordan man langsomt kan vænne barnet til at ville spise nye madvarer og ikke mindst, hvordan man kan øge lysten til at spise hos barnet.

Mad og rutiner

Mange børn med en autismespektrumtilstand har et stort behov for faste rutiner for at kunne fungere godt. Madproblematikker ved autisme kan komme til udtryk ved, at rutinerne omkring måltiderne kan blive meget omfattende, for eksempel at bordet skal dækkes på en helt bestemt måde, at maden skal serveres på samme måde hver dag, før barnet går med til at spise, eller at maden skal være den samme hver dag. Ligesom med andre fastlåste, rigide rutiner er det svært for familien at vide, hvor langt man skal gå for at imødekomme barnets krav. På kurset sætter vi fokus på denne problemstilling.

Sult- og mæthedsfornemmelse

Børn og unge med autisme kan have svært ved at identificere og tolke deres kropslige signaler, hvilket kan påvirke deres appetitregulering. Der er risiko for, at barnet ikke får tilstrækkelig med næring, eller omvendt kommer til at spise for meget, og derfor udvikler problemer med under- eller overvægt på længere sigt, når barnet bliver ældre. Det er derfor en vigtig opgave for omgivelserne at holde fast i regelmæssige spisetider, uanset om barnet er sultent eller ej. På kurset giver vi redskaber til, hvordan man som forældre bedst håndterer, at barnet gentagende gange nægter at spise til måltiderne eller glemmer at spise.

Det sociale aspekt

Mange børn og unge med autisme har udfordringer med det sociale aspekt ved spisning, som derfor påvirker hvordan og hvor meget de spiser. Mange forældre oplever, at hele familien ikke kan spise sammen ved bordet, men at barnet med autisme må spise på eget værelse eller med høretelefoner på, hvilket forældre kan være kede af. På kurset vil vi belyse dette aspekt ved spisningen.

Ernæring

Kost og ernæring spiller en vigtig rolle hos børn med autisme. På kurset sætter vi ud fra et videnskabeligt udgangspunkt fokus på autisme og ernæring.

Forældre til børn med autisme fortæller ofte om, at deres barn har mave-/tarmproblemer. Nogle børn og unge med en autismespektrumtilstand har vist at gøre positive fremskridt, især på symptomområder, der er sekundære til autismen som uopmærksomhed og hyperaktivitet/impulsivitet, ved ændringer i kosten. På kurset gives indsigt i ernæringsmæssige anbefalinger i forbindelse med autisme, som der forskes i på nuværende tidspunkt.

Praktiske oplysninger

Kuret varer tre timer, og undervejs vil der være te, kaffe og snacks. Du vil få udleveret materialer på kurset, og du vil efter kurset kunne få alle materialerne i pdf-format.

  • Kursus: Autisme og mad.
  • Dato: Tirsdag d. 28. august 2018.
  • Tid: Kl. 13.00-16.00.
  • Tilmeldingsfrist: 18. august 2018.
  • Sted: Molis, Store Strandstræde 19, 1. sal, 1255 København K.
  • Målgruppe: Pårørende (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner mm.) og fagfolk (psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 20 deltagere.
  • Underviser: Psykolog Vibe Nordahn Bredsdorff.
  • Pris: Kr. 775,- pr. deltager inkl. materialer og let forplejning.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Vibe på mail: vibe@molis.dk eller på telefon 51 91 22 36.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Du finder uddybende information om kurset her. Husk gerne at læse og eventuelt downloade og printe informationen på forhånd.

Udsolgt

UDSOLGT: Kurset er udsolgt. Du er velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev for information om, hvornår vi næste gang udbyder kurset.