Ring til os
E-mail

Kursus om Praksismetoder ved sanseforstyrrelser

Dette kursus tager udgangspunkt i strategier, som i praksis kan benyttes til en hverdag med sanseforstyrrelser.  


En hverdag med aktiviteter, hvor der er fokus på god sansestimulering og tilpasset sanseintegrationsbehandling via 'sensory diet' og 'sensory snacks' samt arousalregulering og bedre interoception (indre fornemmelse af sig selv).

Kurset handler om praksismetoder ved sanseforstyrrelser ved at modne sensitive sanser, imødekomme umættelige sanser, forbedre filtrering og regulering, implementering af et godt sansemiljø og et mål om at få flere gode signalstoffer som endorfiner, oxytocin, serotonin og dopamin.
 
Kurset vil have til formål at imødekomme refleksioner som eksempelvis:

 • Hvordan kan jeg hjælpe ham med at falde i søvn uden så mange timers motorisk uro?
 • Hvordan kan jeg hjælpe hende, så hun ikke bliver så forskrækket og overstimuleret af den mindste lyd?
 • Hvordan får vi ham til at spise uden overstimuleringer og nedsmeltninger?
 • Hvad pokker skal der til for, at hun kan mærke sig selv og ikke kravler på væggene?
 • Hvad kan jeg gøre for, at han ikke bliver så frustreret og ked af det over, at tøjet føles forkert?

 
Kurset vil forsøge at give bud på indsatser, som kan implementeres i hverdagen for at hjælpe personer med middelsvære og svære sanseforstyrrelser.
 
Sanseforstyrrelser er mange forskellige ting som eksempelvis lydsensitivitet, følsomhed overfor lys, lugtfølsomhed, oversensitivitet på huden, forsigtig bevægelsesudfoldelse, voldsom selvstimulering, massiv motorisk uro med mere.

På kurset gennemgås praksisforslag til at arbejde med eksempelvis:

 • Hvad skal man gøre for at forbedre følesansen, så huden får det OK med tøj og berøring?
 • Hvad skal man gøre for at øge tolerancen for lyd, lys og lugt, så ydre input ikke overstimulerer?
 • Hvad kan man gøre for at øge bevægeglæden og hæmme usikkerheden?
 • Hvad kan man gøre for at hæmme den risikofyldte selvstimulering og impulsstyrede uro?


'Sensory diet' og 'sensory snacks'

Alle kan arbejde med sanseintegrationsbehandling med små skridt ad gangen, og på kurset præsenteres, hvordan man via omdrejningspunkt i 'sensory diet' og 'sensory snacks' arbejder med struktureret sansestimulering med øje for hensigtsmæssig dosering og hensigtsmæssig kombination af stærke og svage sanser.

'Sensory diet' og 'sensory snacks' har til formål at reducere stress-triggere og modne tolerancerne for de sensitive sanser, der som udgangspunkt har meget lave tolerancer.

Samtidig er formålet at mætte de sansesystemer, som personen har svært ved at mærke tilstrækkeligt, og som udgangspunkt viser sig som sansesøgende adfærd og/eller begrænset kropsfornemmelse.


Interoception

Hvad signalerer kroppen? Og hvad signalerer kroppen ikke?

Det kan være forvirrende og give en masse bøvl.

På kurset vil der blive givet forslag til at arbejde med at opnå en bedre indre regulering og små skridt til at arbejde med, at personen med sanseforstyrrelser lærer sine kropssansninger og indre fornemmelser at kende og samtidig vide, hvad de signaler betyder.

At kende sin interoception har stor betydning for egen selvforståelse og forståelse af sine egne følelser og behov.


Signalstofjagt

Det bekræftes ofte, at personer med sanseforstyrrelser er stressede med høje niveauer af stresshormonet kortisol og har svært ved at få kortisolniveauet ned.

Kortisol stresser og udtrætter hjerne og krop, når kortisolen overdominerer i for store mængder. Personer med sanseforstyrrelser har et stort behov for hjælp til at give kortisolen modspil og balance, så regulering og restitution bliver tilgængelig.

På kurset gives forslag til at få reduceret kortisolniveauet og øge tilførslen af endorfiner, serotonin, oxytocin og dopamin, og hvordan man finder ud af, hvilke indsatser der er gode for hvad.
 
Udover ovenstående vil kurset også komme ind på:
 
 • Arousalregulering
 • Sensoriske hjælpemidler – hvornår, hvordan og hvorfor?
 • Sansemotorik; herunder kropsaktiviteter og oralmotorik.
 • Organisering af omgivelser – sansemiljø og sansetermostater.
 
I Molis udarbejder vi sensoriske udredninger på børn, unge og voksne via sanseprofil. Læs mere her.

Vi udbyder også sansemotoriske selvreguleringskurser som individuelt tilpassede forløb. Læs mere her.


Praktiske oplysninger

Du får udleveret øvelsesmateriale på kurset, og efter kurset får du adgang til alle slides og værktøjer i PDF-format.
 
 • Kursus: Praksismetoder ved sanseforstyrrelser.
 • Varrighed: En-seks timer, alt efter hvilken længde du ønsker. Vores anbefaling er en længde på tre-seks timer.
 • Sted: Hvor du ønsker; eksempelvis på din arbejdsplads, i dit forsamlingshus eller i vores lokaler i en af vores afdelinger.
 • Målgruppe: Privatpersoner (forældre, pårørende, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier) og fagfolk (pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, støttekontaktpersoner, nyuddannede ergo- og fysioterapeuter, talehørerlærere, psykologer, institutionsledere, socialrådgivere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker) og øvrige interesserede i emnet.
 • Deltagerantal: Vi kan holde kurset for det antal deltagere, du ønsker. Vi tilpasser kurset til antal deltagere og varighed.
 • Underviser: Autoriseret ergoterapeut Kia Ehlers.
 • Pris: Du kan se vores prisliste her.


Kom på venteliste

Er du interesseret i at deltage næste gang, dette kursus udbydes, kan du ved at udfylde dine informationer, komme på vores uforpligtende venteliste.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90