Ring til os
E-mail

Kursus om mad og autisme tirsdag d. 20. august 2019 i København - udsolgt

Udfordringer med mad og spisning forekommer oftere blandt børn med autismespektrumtilstande end blandt andre børn.

Mange børn med autisme vil kun spise meget få slags mad eller meget usund mad, hvilket medfører ensidige og selektive madvaner.
På dette kursus sætter vi fokus på autisme og madproblematikker. Med udgangspunkt i forskning samt egne, kliniske erfaringer i arbejdet med børn og unge med autismespektrumtilstande er formålet med kurset at give kursusdeltagerne en øget viden om sammenhængen mellem autisme og madvaner og spiseproblemer. Derudover bliver der på kurset lagt vægt på, at kursusdeltagerne får strategier og redskaber til, hvad man som pårørende eller fagperson kan gøre for at håndtere madproblematikkerne og de dertilhørende udfordringer.
 

Kursusindhold

Problemer med mad og spisning hos børn, unge og voksne med en autismespektrumtilstand varierer meget, og kan have mange forskellige årsager og udtryksformer. På kurset vil vi komme ind på nogle af de væsentligste problemer og årsager:

Mad og sansesensitivitet
En almindelig kendt årsag til, at mennesker med autismespektrumtilstande spiser småt og selektivt er, at de ofte er sansesensitive og derfor kan opleve ubehag ved at spise specifikke madtyper eksempelvis på grund af madvarens smag, konsistens, farve, temperatur eller lugt. På kurset kommer vi ind på strategier til, hvordan man øger sin egen og barnets forståelse af, hvad der er svært ved spisning, samt langsomt kan vænne barnet til at ville spise nye madvarer og ikke mindst, hvordan man kan arbejde med barnets lyst til at spise.

Mad og rutiner
Mange børn med en autismespektrumtilstand har et stort behov for faste rutiner. På kurset vil vi komme ind på, hvordan man hensigtsmæssigt kan opbygge rutiner for måltid og madlavning, således at barnet oplever mindst muligt stress i en ellers ofte stressende situation.

Sult- og mæthedsfornemmelseBørn og unge med en autismespektrumtilstand kan have svært ved at identificere og tolke deres kropslige signaler, hvilket kan påvirke deres appetit-fornemmelse og -regulering. Der er risiko for, at barnet ikke får tilstrækkelig næring, eller omvendt kommer til at spise for meget og bliver overvægtig.

På kurset giver vi redskaber til, hvordan man bedst håndterer, at barnet ikke har lyst til at spise, glemmer at spise eller har svært ved at stoppe med at spise.

Det sociale aspektMange børn og unge med autisme har udfordringer med det sociale aspekt ved spisning. Forventning om socialisering rundt om bordet, kan være et af hvad der for barnet opleves som en lang række krav ved måltider.

Mange forældre oplever, at hele familien ikke kan være samlet ved måltider, men at barnet med autisme må spise på eget værelse eller med høretelefoner på, hvilket påvirker hele familiens spisesituation. På kurset arbejdes der med, hvordan man kan forholde sig til situationen på en måde, der passer på alle medlemmer i familien.  
 

Fordøjelse
På kurset sætter vi ud fra et videnskabeligt udgangspunkt fokus på autisme, ernæring og fordøjelse.
Forældre til børn og unge med autisme fortæller ofte om, at deres barn har mave-/tarmproblemer, der kan give anledning til stort ubehag og forpinthed og være en bidragende faktor til vanskelighederne med spisning. På kurset gives indsigt i aktuel viden og forskningsresultater på området.
 

Praktiske oplysninger

Kuret varer fire timer, og undervejs vil der være te, kaffe og snacks. Du vil få udleveret materialer på kurset, og du vil efter kurset kunne få alle materialerne i pdf-format.

  • Kursus: Autisme og mad.
  • Dato: Tirsdag d. 20. august 2019.
  • Tid: Kl. 12.00-16.00.
  • Sted: Molis, Store Strandstræde 19, 1. sal, 1255 København K.
  • Målgruppe: Pårørende og fagpersoner (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, bedsteforældre, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, køkkenpersonale og andre, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme eller sociale og kommunikative vanskeligheder).
  • Deltagerantal: Max. 20 deltagere.
  • Underviser: Autoriseret psykolog Vibe Nordahn Bredsdorff.
  • Pris: Kr. 995,- pr. deltager inkl. materialer og let forplejning.
  • Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 13. august 2019.

 

Spørgsmål og uddybbende information

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Vibe på mail: vibe@molis.dk eller på telefon 51 91 22 36.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Du finder uddybende information om kurset her. Husk gerne at læse og eventuelt downloade og printe informationen på forhånd.
 

Tilmelding

Kurset er udsolgt. Du er velkommen til uforpligtende at komme på venteliste til næste gang, vi udbyder kurset, ved at skrive en mail til os.

Købet er bindende og kan ikke fortrydes. Læs mere om vores handelsbetingelser her.
  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90