Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering med opstart september 2020 i Jylland

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. Gennem uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.

AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig ressourcer og redskaber, der vil øge dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse til at klare sig bedre gennem livet, øge deres trivsel og udvikle deres ressourcer.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker og udadreagerende adfærd.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive andre, herunder både fagpersoner og pårørende, i autismespektrumforstyrrelser.
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA og NLD.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi tilpasset personer med en autismediagnose, herunder brug af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning, se mere på www.cat-kit.com/da/).
 • Metakognitiv terapi tilpasset mennesker med en autismediagnose, herunder brug af ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance): mennesker der har autisme og er Ekstrem Krav Afvisende.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien herunder brug af Low Arousal.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
 • Madproblematikker: hvordan det viser sig, og hvordan vi og pårørende kan gribe det an.
 • Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

På alle moduler får du viden om og redskaber til arbejdet med mennesker på autismespektret. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af oplæg fra underviser om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.
 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 10 moduler løbende fra september 2020 frem til september 2020. Ét modul består af en onsdag i hver måned fra kl. 10.00-16.00. Husk at beregne tid til hjemmeopgaver mellem modulerne.
 

Deltagerprofil og -antal

Hvert hold består af maksimum 20 personer, således at det er et mindre hold, hvor der er god tid til hver enkelt deltager og uddybende spørgsmål og refleksioner.

Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har kendskab til feltet.
 

Datoer for uddannelseshold med opstart i Aalborg, september 2020:

2020:
23. september
21. oktober
18. november


2021:
13. januar
10. februar
17. marts
14. april
26. maj
25. august
15. september
 

Undervisere

Ea Carøe er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ea har flere års erfaring med autismespektrumforstyrrelser, og til daglig har Ea samtaler med både børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner og afholder kurser.

Susan Gulstad er uddannet lærer med flere efteruddannelser. Susan har arbejdet i autismeområdet i 20 år, heraf 10 år som autismespecialist for VISO. Susan yder specialpædagogisk sparring til fagpersoner, har samtaler med mennesker m. autisme, rådgiver pårørende og underviser på kurser og temadage.

Ea og Susan skiftes til at stå for undervisning og gennemførelse af uddannelsens moduler i et tæt koordineret samarbejde. Ved sygdom eller anden force majeure kan underviser blive en anden konsulent fra Molis, hvilket man samtykker til ved tilmelding.
 

Pris

Uddannelsen koster i alt 15.375,- kr. ex. moms (19.218,75 kr. inkl. moms).
Der er mulighed for uden omkostninger at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 5.125,- (ex. moms): 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. juli 2020 og 3. rate d. 1. september 2020.

Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller refunderes. Prisen dækker både deltagelse, materialer, forplejning og kursusbevis.
 

Praktiske oplysninger

 • Kursus: AutismeSpecialisering i Aalborg.
 • Dato: 10 moduler med opstart d. 23. september 2020.
 • Tid: Onsdage kl. 10.00-16.00.
 • Sted: KafféFair, 2. sal,  Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
 • Målgruppe: Fagpersoner (pædagoger, lærere, vejledere, mentorer, pædagogiske konsulenter, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og andre, der arbejder med mennesker med autisme).
 • Pris: kr. 15.375,- ex. moms (kr. 19.218,75,- inkl. moms) inkl. materialer og forplejning. Kan betales i 3 rater á kr. 5.125,- ex. moms.

Brochure

Du kan downloade en brochure om uddannelsen her til at printe ud og dele.
 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte Susan på susan@molis.dk eller telefon 42 60 50 33.
 

Tilmelding

Det er ikke muligt at tilmelde sig i øjeblikket, men skriv til os på info@molis.dk hvis du ønsker at få besked, når det igen er muligt at deltage i AutismeSpecialisering i Aalborg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90