Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering med opstart marts 2021 på Sjælland - UDSOLGT

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.


AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig redskaber, der vil udvikle dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med en autismespektrumtilstand til øget trivsel, udvikling af ressourcer og bedre livsmestring. Forløbet vil også udvikle dine kompetencer i forhold til at kunne vejlede pårørende eller andre fagpersoner. 

AutismeSpecialisering er en blanding af teori og praksis med vægt på det praktiske. Det betyder, at du til al den viden, der gennemgås, også præsenteres for redskaber til, hvordan man tilgår og håndterer emnet, området eller problematikken.
 

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme, PDA-profilen samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får en fuld værktøjskasse med konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser og udadreagerende adfærd.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive andre, herunder både fagpersoner og pårørende, i autismespektrumforstyrrelser og kognitiv terapi.
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden og teorier om autismespektret.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi tilpasset personer med en autismediagnose, herunder brug af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning, se mere på www.cat-kit.com/da/).
 • Metakognitiv terapi tilpasset mennesker med en autismediagnose, herunder brug af ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance): mennesker der har autisme og er Ekstrem Krav Afvisende.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer og hvordan piger og kvinder ofte adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien, herunder brug af Low Arousal.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: hvordan du skriver og bruger dem.
 • Struktur: hvordan du laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
 • Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumtilstand.

På alle moduler får du viden om og redskaber til arbejdet med mennesker på autismespektret. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af oplæg fra underviser om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 10 moduler med opstart marts 2021 frem til marts 2022. Et modul består af en tirsdag fra kl. 10.00-16.00. Husk at beregne tid til hjemmeopgaver mellem modulerne.
 

Deltagerprofil og -antal

Hvert uddannelseshold består af maksimum 24 personer. Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har forudgående kendskab til området. Der vil være tid og rum til uddybende spørgsmål, refleksion og sparring, og deltagerne får mulighed for at opbygge et fagligt fællesskab, der kan fortsætte som en fælles, frivillig supervisionsgruppe efter uddannelsens afslutning.
 

Uddannelsesform


Hvert modul berører et nyt tema og afholdes som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og dine nye redskaber.
 

Datoer for uddannelseshold med opstart marts 2021

2021:
 • 9. marts
 • 20. april
 • 11. maj
 • 15. juni
 • 24. august
 • 21. september
 • 2. november
 • 30. november

2022:
 • 25. januar
 • 8. marts
 

Underviser

Ea Carøe er uddannet psykolog (cand.psych.aut.) fra Københavns Universitet. Ea har flere års erfaring med autismespektrumtilstande, herunder behandlingsforløb med børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner samt afholder kurser og uddannelser.

Undervejs i forløbet vil nogle moduler få gæsteoplæg af andre psykologer eller konsulenter fra Molis inden for hvert deres speciale. Ved sygdom eller anden force majeure bliver underviser en anden konsulent fra Molis, hvilket man samtykker til ved tilmelding.
 

Pris

Uddannelsen koster i alt 15.825,- kr. ex. moms (kr. 19.781,25 inkl. moms).

Der er mulighed for uden omkostninger at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 5.275,- ex. moms: 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. januar 2021 og 3. rate d. 1. marts 2021.

Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller refunderes. Prisen dækker både deltagelse, materialer, forplejning og uddannelsesbevis.

Praktiske oplysninger

 • Kursus: AutismeSpecialisering 2021.
 • Dato: 10 moduler med opstart 9. marts 2021.
 • Tid: Tirsdage kl. 10.00-16.00.
 • Sted: Solrød Center 33, 2680 Solrød Strand.
 • Målgruppe: Fagpersoner: pædagoger, lærere, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-høre konsulenter og socialrådgivere.
 • Pris: Kr. 15.825,- ex. moms inkl. materialer og forplejning (kan betales i 3 rater á kr. 5.275,- ex. moms). 
 • Alle pladser er optaget, men send os en mail på info@molis.dk hvis du (uforpligtende) ønsker at komme på venteliste og få besked næste gang vi udbyder uddannelsen.


 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte os.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90