Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering med opstart oktober 2020 på Sjælland

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. Gennem uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.

AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig redskaber, der vil udvikle dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med en autismespektrumtilstand til øget trivsel, udvikling af ressourcer og bedre livsmestring. Desuden til at kunne vejlede pårørende eller andre fagpersoner.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion i relation til autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker og udadreagerende adfærd.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive både fagpersoner og pårørende.
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner i relation til autisme.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi og kognitive tilgange tilpasset personer med autisme.
 • Metakognitiv terapi og metakognitive tilgange tilpasset mennesker med autisme.
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance – Patologisk Krav Afvisning): viden om mennesker med autisme og ekstrem kravafvisende adfærd samt den tilgang, man her benytter.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer, og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien - herunder brug af Low Arousal.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer samt skaber overblik og forudsigelighed i praksis.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvilken betydning har de, og hvordan arbejder man med det?
 • Madproblematikker: hvordan forstår og arbejder man med selektiv spisning? Hvilken sammenhæng har kosten med autisme?
 • Selvværd, trivsel og styrkebaseret tænkning: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse?

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 10 moduler løbende fra oktober 2020 frem til september 2021. Ét modul består af en onsdag fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Husk at beregne tid til hjemmeopgaver og træning af de nyerhvervede kompetencer mellem modulerne.

Deltagerprofil og -antal

Hvert uddannelseshold består af maksimum 24 personer. Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har forudgående kendskab til området. Der vil være tid og rum til uddybende spørgsmål, refleksion og sparring, og deltagerne får mulighed for at opbygge et fagligt fællesskab, der kan fortsætte som en fælles, frivillig supervisionsgruppe efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsesform: 

Hvert modul berører et nyt tema og afholdes som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og dine nye redskaber.

Datoer for uddannelseshold med opstart oktober 2020:

2020:
28. oktober
25. november

2021:
13. januar
24. februar
24. marts
21. april
26. maj
18. august
22. september

Undervisere

Ea Carøe er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ea har flere års erfaring med autismespektrumforstyrrelser, herunder behandlingsforløb med børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner samt afholder kurser og uddannelser.

Undervejs i forløbet vil nogle moduler få gæsteoplæg af andre psykologer eller konsulenter fra Molis inden for hvert deres speciale. Ved sygdom eller anden force majeure bliver underviser en anden konsulent fra Molis, hvilket man samtykker til ved tilmelding.

Pris

Uddannelsen koster i alt 15.375,- kr. ex. moms (19.218,75 kr. inkl. moms).
Der er mulighed for uden omkostninger at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 5.125,- (ex. moms): 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. august 2020 og 3. rate d. 1. oktober 2020.

Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller refunderes. Prisen dækker både deltagelse, materialer, forplejning og kursusbevis.

Praktiske oplysninger

 • Kursus: AutismeSpecialisering 2020-21.
 • Dato: 10 moduler med opstart d. 28. oktober 2020.
 • Tid: Onsdage kl. 10.00-16.00. Du er velkommen fra kl. 9.45, hvor der er formiddagskaffe og let forplejning.
 • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe ud.
 • Målgruppe: Fagpersoner (pædagoger, lærere, vejledere, mentorer, pædagogiske konsulenter, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og andre, der arbejder med mennesker med autisme).
 • Pris: kr. 15.375,- ex. moms (kr. 19.218,75,- inkl. moms) inkl. materialer og forplejning. Kan betales i 3 rater á kr. 5.125,- ex. moms.


Brochure

Du kan downloade en brochure om uddannelsen her til at printe ud og dele.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte os på info@molis.dk eller 29 80 29 90.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90