Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering med opstart april 2019 i København - UDSOLGT

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.

AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig ressourcer og redskaber, der vil øge dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse til at klare sig bedre gennem livet, øge deres trivsel og udvikle deres ressourcer.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser og udadreagerende adfærd.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive andre, herunder både fagpersoner og pårørende, i autismespektrumforstyrrelser og kognitiv terapi.
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA og NLD.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5 og ICD-10.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi tilpasset personer med en autismediagnose, herunder brug af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning, se mere på www.cat-kit.com/da/).
 • Metakognitiv terapi tilpasset mennesker med en autismediagnose, herunder brug af ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance): mennesker der har autisme og er Ekstrem Krav Afvisende.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien herunder brug af Low Arousal.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
 • Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

På alle moduler får du viden om og redskaber til arbejdet med mennesker på autismespektret. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af oplæg fra underviser om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 10 moduler med opstart april 2019 frem til marts 2020. Et modul består af en torsdag fra kl. 10.00-16.00. Husk at beregne tid til hjemmeopgaver mellem modulerne.
 

Deltagerprofil og -antal

Hvert hold består af maksimum 22 personer. Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har kendskab til feltet. Deltagerne får mulighed for at opbygge et fagligt fællesskab, der kan fortsætte som en fælles supervisionsgruppe, efter at uddannelsen er afsluttet. Der vil komme en invitation til en opfølgningsdag cirka et halvt år efter, at uddannelsen er afsluttet, som det er frivilligt, om man vil deltage i eller ej.

Datoer for uddannelseshold med april 2019

2019:

 • 25. april
 • 23. maj
 • 20. juni
 • 29. august
 • 26 september
 • 24. oktober
 • 21. november


2020:

 • 23. januar
 • 27. februar
 • 26. marts

Underviser

Ea Carøe er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ea har flere års erfaring med autismespektrumforstyrrelser, og til daglig har Ea samtaler med både børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner og afholder kurser.
 

Pris

Uddannelsen koster i alt 14.970,- kr. ex. moms.  
Der er mulighed for uden omkostninger at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 4.990,-: 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. januar 2019 og 3. rate d. 1. marts 2019.
Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller returneres. Prisen dækker både deltagelse, materialer og forplejning.

Praktiske oplysninger

 • Kursus: AutismeSpecialisering 2019.
 • Dato: 10 moduler med opstart 25. april 2019.
 • Tid: Torsdage kl. 10.00-16.00.
 • Sted: Molis, Store Strandstræde 19, 1. sal, 1255 København K.
 • Målgruppe: Fagpersoner: pædagoger, lærere, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.
 • Pris: Kr. 14.970,- ex. moms  inkl. materialer og forplejning (kan betales i 3 rater á 4.990,- kr.).
 • Tilmeldingsfrist: 25. januar 2019.

Brochure

Du kan downloade en brochure om uddannelsen lige til at printe ud her.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte os.
 

Tilmelding

Uddannelsen er udsolgt. Du er velkommen til at skrive en mail til os og uforpligtende blive skrevet på ventelisten til næste uddannelseshold.