Ring til os
E-mail

Forstå sansesensitiv adfærd og årsager på Sjælland

Forstå sansesensitiv adfærd og årsager den 23-24. maj 2023

Rammen om dette kursus er 12-timers undervisning fordelt på to sammenhængende kursusdage. Kurset besvarer, hvorfor vi reagerer så forskelligt på sansestimuli, og hvordan man kan gennemskue det ved at forstå adfærd på en ny måde. Hvad er over- og underreaktioner på sansestimuli? Kan man både have høje og lave tolerancer for forskellige sanser på samme tid? 

 

Svaret er ja!

Adfærden vi gerne vil forstå på dette kursus, er adfærden hos børn, unge og voksne med autisme (med og uden PDA), ADHD, ADD og/eller øvrige belastningsreaktioner og stress-symptomer, som har brug for hjælp til deres sensoriske bearbejdningsvanskeligheder.
 
Er man en omsorgsfuld voksen ved siden af en person med sensoriske udfordringer, uanset barn, ung eller voksen, kan man helt naturligt komme til at tænke:

 • Hvorfor kan han ikke lide at have tøj og sko på og siger av? Det gør da ikke ondt.
 • Hvorfor piller og dimser hun med alting hele tiden?
 • Hvorfor laver han så mange lyde selv, når nu han ikke kan lide lyde fra andre?
 • Hvorfor er hun altid så langsom og virker så distræt?
 • Hvorfor reagerer han så voldsomt? Det kan da ikke passe.
 • Hvorfor er hun så stædig og kontrollerende? 


Det kan der være helt naturlige årsager til, når vi forstår nervesystemets måde at bearbejde information på.

Ovenstående handler sjældent om bevidste adfærdsvalg, og jeg vil vove at påstå nærmest aldrig, så lad os tale om det, så vi kan håndtere det, regulere det og på sigt forebygge det.

Forståelse for sansesystemerne

Lad os se på krop og hjernes præmisser for trivsel, og hvordan krop og hjerne samarbejder, når trivsel lykkes eller ej.

På kurset giver jeg en gennemgang af de vigtige mekanikker, så vi forstår den enkeltes sanseadfærd, sansesprog og sansebehov.

På dette kursus får du forståelse for alle vores otte sansesystemer og deres individuelle arbejdsbetingelser samt får indblik i og overblik over, hvordan du kan forstå de børn, unge eller voksne, du kender, som i deres adfærd laver til- og fravalg af stimuli, fordi de har svært ved at bearbejde alle sansestimuli på én gang.

Dette kursusformat giver stor mulighed for at lære at forstå de specifikke udtryk, som sensoriske udfordringer kan have samt inkorporerer fokus på at forstå betegnelsen Sensory Processing Disorder (SPD) og desuden indblik i sensorisk udredning, og hvordan dette gribes an.

Rigtig mange med autisme, ADHD, ADD og andre udfordringer, uanset om man er barn, ung eller voksen, har svært ved filtrering og sortering af alle de indtryk, der hører med til dagligdagen. Nogle stimuli kommer ind med fuld fart, uden at de kan sorteres fra, og de kommer til at overdøve det hele og skabe overstimulering.

Andre stimuli har svært ved at komme igennem filteret og overhovedet blive opdaget og registreret nok i nervesystemet. Det giver ubalance og kan være yderst belastende og begrænsende i dagligdagen og have store sociale og kognitive konsekvenser.

På kurset vil der blive gennemgået, hvordan udfordringer i sanseintegrationen kommer til udtryk, hvorfor det er sådan, og hvad der er på spil, når vi oplever, at nogle personer har en særlig selvbeskyttende adfærd og svært ved at selvregulere sig. Dette indebærer forståelse af vores forsvarsreaktioner fight, flight, freeze og fawn.

Alle har en helt unik opfattelse af sansestimuli, og alle har ret i deres oplevelse fra det udgangspunkt, de har. Uden diskussion.

Det, man sanser, er ikke forkert. Alle os, der sanser forholdsvis fredeligt, skal respektere, acceptere og godtage alle de sansninger, vi ikke forstår i vores egen logik.

Al sanseintegration har en konsekvens. Hvis det går godt, har vi det tilpas, vi har overskud og er i god trivsel.

Hvis sanseintegrationen går mindre godt, har det opmærksomheds- og koncentrationskonsekvenser, udløser over- og underreaktioner, reguleringsbesvær, uhensigtsmæssig adfærd, øget stress, belastning og nedsat trivsel.

Værktøjer

På dette 12-timers sanseintegrationskursus får du konkrete værktøjer med hjem til at:

 • Screene reaktioner på sansninger: Sensorisk screening.
 • Få overblik over sensoriske stressfaktorer: Hvad skal reguleres først?
 • Observere og forstå sammenhængen i adfærd ved overstimuleringer og understimuleringer.
 • Aktivitetsanalysere og omgivelsesanalyse i forhold til sensoriske triggere: Få øje på behov.
 • Screene match mellem personlig kapacitet og aktivitetskrav: Rammer vi nærmeste udviklingszone?
 • Påbegynde aktivitetsplanlægning og imødekomme stimuleringsbehov: Stimulidosering.

 
Du får en grundlæggende viden med løbende praksiseksempler for at kunne anvende værktøjerne og sætte din viden bedst i spil, når du kommer hjem fra kursus.

Formålet med kurset er først og fremmest forståelse, nye refleksioner, nyt sprog og nye forudsætninger for relationel ro med dem derhjemme, der har det svært.
 
Dette 12 timers kursus giver det bedste udgangspunkt for at kunne implementere de rette fremadrettede indsatser i praksis, der gør den nødvendige forskel.

Denne grundlæggende forståelse vil øge muligheden for at få optimalt udbytte af fremadrettet praksisvejledning. 

I Molis udarbejder vi også sensoriske udredninger på børn, unge og voksne via sanseprofil. Læs mere her.

Vi udbyder derudover sansemotoriske selvreguleringskurser som individuelt tilpassede forløb. Læs mere her.


Praktiske oplysninger

Kurset afvikles over to dage og i alt 12 timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialet på kurset, og efter kurset får du adgang til alle materialerne i pdf-format.
 
 • Kursus: Forstå sansesensitiv adfærd og årsager.
 • Dato: Tirsdag og onsdag d. 23-24. maj 2023.
 • Tid: kl. 10.00-16.00 begge dage.
 • Sted: Molis, Solrød center 33, Solrød Strand lige ved stationen (Tryk her for adresse og rutevejledning). (Indstil GPS til Solrød Center 31)
 • Målgruppe: Både privatpersoner (forældre, pårørende, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier) og fagfolk (pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, støttekontaktpersoner, talehørerlærere, psykologer, institutionsledere, socialrådgivere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker) og øvrige interesserede i emnet.
 • Deltagerantal: Op til 26 deltagere.
 • Underviser: Autoriseret ergoterapeut Kia Ehlers.
 • Pris: Kr. 3.650,- inkl. materialer og forplejning.
 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 16. maj 2023.


Tilmeld dig kurset her

Tilmelding via EAN

Ønsker du at betale via EAN skal du udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Følg Molis på Instagram, Facebook og LinkedIn.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90