Ring til os
E-mail

Kursus om autisme og den sociale hjerne torsdag d. 20. august 2020 på Sjælland

Et godt socialt liv er afgørende for vores udvikling, trivsel og livskvalitet. Det betyder, at vores evner til at aflæse andres kropssprog og følelser samt indgå i sociale relationer er noget af det, der har størst betydning for, hvordan vi har det.

Autisme er kendetegnet ved afvigelser i det sociale sammenspil, hvilket bygger på socialkognitive forstyrrelser. Hvis en person har svært ved øjenkontakt, svært ved at aflæse andres ansigtsudtryk og svært ved at forstå, hvorfor andre gør, som de gør, så kan det være enormt udfordrende at skabe og opretholde de gode venskaber, vi alle har brug for. I teenage- og voksenårene kan disse vanskeligheder komme til udtryk ved udfordringer med at få og have kærlighedsrelationer.
 
Sociale vanskeligheder med at forstå sig selv og andre mennesker kan lede til misforståelser, konflikter, social isolation, ensomhed, depression og angst. Det er desværre problemer som mange mennesker med autisme oplever.
 

En anderledes social hjerne

Autisme og herunder Aspergers syndrom er kendetegnet ved anderledes adfærd i social interaktion og interaktion og samvær med andre mennesker. Et af de mest overbevisende fund indenfor neuropsykologisk forskning i autisme er forandringer i den sociale hjerne. Den sociale hjerne er en samlet betegnelse for et komplekst netværk af hjerneområder, der er grundlaget for vores sociale færdigheder.
 
Socialkognition er de processer i hjernen, der ligger til grund for vores evner til at forstå os selv og andre mennesker. På kurset uddybes teorier om de socialkognitive funktioner, der er påvirket ved autisme for at give større indsigt i, hvorfor det at være sammen med andre mennesker kan være så svært for børn og voksne med autisme.

 

Selvforståelse og social internation
En integreret følelse af os selv og vores indre kerne er vigtig for vores trivsel og velvære, og hvis den er forstyrret, kan det forstærke følelsen af anderledeshed, som mange mennsker med autisme ofte føler.

Sociale vanskeligheder ved autisme skyldes bl.a. forstyrrelser i social opmærksomhed og i socialkognitive evner - herunder mentalisering. Kurset vil gennemgå, hvordan fælles opmærksomhed, blikretning og ansigtsmimik er påvirket ved autisme. Derudover vil vi på kurset belyse de problemer, som mennesker med autisme kan have med at forstå egen og andres adfærd i forhold til bagvedliggende mentale tilstande.
 
I Molis arbejder vi dagligt med at øge klientens og pårørendes forståelse af, hvordan sociale vanskeligheder kommer til udtryk og påvirker hverdagen. Denne erfaring og viden om de kognitive mekanismer, der ligger bag disse vanskeligheder, giver os mulighed for at arbejde med konkrete strategier til at træne og kompensere for sociale vanskeligheder.

 

Den sociale hjerne på rette kurs

Hjernen er plastisk. Det betyder, at hjernen hele tiden forandrer og udvikler sig. Forandringer i hjernen sker helt af sig selv, hele tiden. Men vi kan også påvirke og stimulere forandringerne via kognitive og terapeutiske metoder.
 
På baggrund af relevant forskning vil vi på kurset belyse effekten af metoder til forbedring af socialkognitive vanskeligheder. Derudover vil vi komme ind på kognitive redskaber og kompenserende strategier til at arbejde med sociale færdigheder, samt hvordan terapeutiske og mindfulnessbaserede værktøjer kan påvirke hjernens plasticitet og derved skabe forandring i trivsel og livskvalitet.

 

Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til både forældre, der har et barn med autisme, og til fagpersoner, der ønsker viden om de neuropsykologiske årsager til sociale vanskeligheder ved autisme.

Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag sociale vanskeligheder.

Kurset vil lægge vægt på at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til, hvordan denne viden kan anvendes til at arbejde med at forbedre sociale færdigheder og øge trivsel hos personer med autisme.

Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format. 

  • Kursus: Autisme og den sociale hjerne.
  • Dato: Torsdag d. 20. august 2020.
  • Tid: Kl. 12.00-16.00.
  • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe ud.
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 24 deltagere.
  • Underviser: Psykolog Lea Rosenquist.
  • Pris: Kr. 975,- pr. deltager inkl. materialer og forplejning.
  • Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 13. august 2020.

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Lea på mail: lea@molis.dk eller på telefon 60 61 58 43.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90