Ring til os
E-mail

Kursus om autisme og sanseforstyrrelser tirsdag d. 10. november 2020 på Sjælland

Vi lærer at forstå signaler fra vores egen krop og fra omverdenen gennem vores sanser. Jo bedre vi forstår og kan tolke vores sanser, jo bedre forstår vi os selv og vores omverden.

Det er bl.a. gennem sanserne, vi lærer og udvikler os. Derfor er sansebearbejdning afgørende for vores trivsel og udvikling. Når vi oplever at kunne stole på vores sanser, er vi mere tilbøjelige til at afprøve nye ting og involvere os mere med andre.

Desværre har størstedelen af mennesker med autisme sanseforstyrrelser, der negativt præger deres hverdag både hjemme og i skole eller på arbejde. Sanseforstyrrelser betyder eksempelvis en øget eller mindsket sansefølsomhed, vanskeligheder med at vænne sig til sanseindtryk eller vanskeligheder med at filtrere væsentlige sanseindtryk fra uvæsentlige.

Sanseforstyrrelser kan komme til udtryk som eksempelvis ubehag ved berøring og tøj på kroppen, ved pludselige eller høje lyde, ved skarpt lys, ved lugte og ved madens smag, lugt eller konsistens. Derfor kan det for mennesker med sanseforstyrrelser være energidrænende at gennemføre almindelige hverdagsaktiviteter som at gå i bad og børste tænder, sidde til en undervisningstime, lege i frikvarterer eller holde spisepause i kantinen.

Sanseforstyrrelser kan også betyde, at man eksempelvis oplever sult-, søvn- og smertefølelsen anderledes, ofte mindsket, så man eksempelvis glemmer at spise eller gå i seng, da den indre oplevelse af og motivation for det enten ikke opstår eller kommer forsinket.

Mange med autisme oplever, at deres sanseforstyrrelser er langt mere hæmmende for dem i deres hverdag, end andre symptomer på autisme, og at ville kunne klare dagligdagen nemmere, hvis de ikke havde sanseforstyrrelser. Sansebearbejdning har altså en afgørende indvirkning på livskvalitet og mulighed for livsudfoldelse.

Du kan læse mere sanseforstyrrelser her.

I Molis arbejder vi dagligt med at øge klienters forståelse for, hvordan sanseforstyrrelser kommer til udtryk og påvirker hverdagen samt undersøge, hvordan stress og ubehag i den forbindelse kan mindskes, og hvilke kompenserende strategier man kan benytte. Kurset tager udgangspunkt i denne erfaring samt relevant viden om hjerne- og autismeforskning.

Fokus vil være på at forstå baggrunden for sanseforstyrrelser, at kende til de mange måder, de kan komme til udtryk, samt at få redskaber til at arbejde med sanseforstyrrelser.

Kurset henvender sig både til forældre og andre pårørende til mennesker med en autismespektrumtilstand og til fagpersoner, der arbejder inden for området.
 

Tidligere sagt om kurset

Jeg har været på jeres kursus om Autisme og Sanseforstyrrelser, som jeg fandt utroligt spændende, og som jeg kunne bruge mange dele af i mit job som pædagog i et Børnehus for børn med multiple funktionsnedsættelser. 

Pædagog, april 2019

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad andre siger om vores kurser, kan du læse mere her.
 

Praktiske oplysninger

Kurset varer fire timer, og undervejs vil der være te, kaffe og snacks. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format. 

  • Kursus: Autisme og sanseforstyrrelser.
  • Dato: Tirsdag d. 10. november 2020.
  • Tid: Kl. 12.00-16.00.
  • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe.
  • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, bedsteforældre, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 24 deltagere.
  • Underviser: Autoriseret psykolog Vibe Nordahn Bredsdorff.
  • Pris: Kr. 1.175,- pr. deltager inkl. materialer og let forplejning.
 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Vibe på mail: vibe@molis.dk eller på telefon 51 91 22 36. 

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90