Ring til os
E-mail

Kursus om autisme og den sociale hjerne onsdag d. 19. juni 2019 i København - udsolgt

Et godt socialt liv er afgørende for vores udvikling, trivsel og livskvalitet, også for mennesker med autisme. Det betyder at vores evner til at aflæse andres kropssprog og følelser samt indgå i sociale relationer er noget af det, der har størst betydning for, hvordan vi har det.

Autisme er kendetegnet ved afvigelser i det sociale sammenspil, hvilket bygger på socialkognitive forstyrrelser. Hvis en person har svært ved øjenkontakt, svært ved at aflæse andres ansigtsudtryk og svært ved at forstå, hvorfor andre gør, som de gør, så kan det være enormt udfordrende at skabe og opretholde de gode venskaber, vi alle har brug for.

I teenage- og voksenårene kan disse vanskeligheder ligeledes komme til udtryk ved udfordringer med at få og have kærlighedsrelationer.

Sociale vanskeligheder med at forstå sig selv og andre mennesker kan lede til misforståelser, konflikter, social isolation, ensomhed, depression og angst. Det er desværre problemer, som mange mennesker med autisme oplever.

 

Hjernen og autisme

Forskning har påvist, at hjernen hos barnet med autisme gennemsnitligt er forstørret sammenlignet med hjernen hos et barn uden autisme. Det tyder på, at afgørende hjernemodnings-processer er forstyrrede, hvilket påvirker barnets udvikling af sociale og kognitive evner. På kurset introduceres væsentlige teorier og viden om autisme og hjernen.

 

Den sociale hjerne slået ud af kurs

Autisme og herunder Aspergers syndrom er kendetegnet ved anderledes adfærd i samvær og kommunikation med andre mennesker. Det skyldes blandt andet forstyrrelser i social kognition. Socialkognition er de processer i hjernen, der ligger til grund for vores evner til at forstå os selv og andre mennesker.

På kurset uddybes de socialkognitive funktioner, der er påvirket ved autisme for at give større indsigt i, hvorfor det at være sammen med andre mennesker kan være så svært for børn og voksne med autisme.

 

Selvet i hjernen

Default mode network, også kaldet ”hjernens hvilende netværk”, har betydning for vores evne til at forstå os selv, hvilket vi betegner selvrepræsentation. Forskning tyder på, at unormal aktivitet i dette hjernenetværk kan være et afgørende træk ved autisme. En integreret følelse af os selv og vores indre kerne er vigtig for vores trivsel og velvære, og  hvis den er forstyrret, kan det forstærke følelsen af anderledeshed, som mange mennesker med autisme ofte oplever.
 

Social interaktion

Sociale vanskeligheder ved autisme skyldes blandt andet forstyrrelser i social opmærksomhed og i socialkognitive evner - herunder mentalisering. Mentalisering er evnen til at forestille sig, hvad andre tænker og føler, så man kan forudsige andres adfærd og forstå, hvorfor andre gør, som de gør, samtidig med at man er opmærksom på, hvilke signaler man selv udsender, og dermed hvordan andre opfatter en.

Kurset vil gennemgå, hvordan fælles opmærksomhed, blikretning og ansigtsmimik er påvirket ved autisme. Derudover vil vi på kurset belyse de problemer, som mennesker med autisme kan have med at forstå egen og andres adfærd i forhold til bagvedliggende mentale tilstande; altså hvilke tanker og følelser, der ligger bag adfærden.

I Molis arbejder vi dagligt med at øge klientens og pårørendes forståelse af, hvordan sociale vanskeligheder kommer til udtryk og påvirker hverdagen. Denne erfaring og viden om de kognitive mekanismer, der ligger bag disse vanskeligheder, giver os mulighed for at arbejde med konkrete strategier til at træne og kompensere for sociale vanskeligheder.

 

Den sociale hjerne på rette kurs

Hjernen er plastisk. Det betyder, at hjernen hele tiden forandrer og udvikler sig. Forandringer i hjernen sker helt af sig selv, hele tiden. Men vi kan også påvirke og stimulere forandringerne via kognitive og terapeutiske metoder.

På baggrund af relevant forskning vil vi på kurset belyse effekten af metoder til forbedring af socialkognitive vanskeligheder. Derudover vil vi komme ind på kognitive redskaber og kompenserende strategier til at arbejde med at forbedre sociale færdigheder, samt hvordan terapeutiske og mindfulnessbaserede værktøjer kan påvirke hjernens plasticitet og derved skabe forandring i trivsel og livskvalitet.

 

Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til alle over 16 år, der selv har autisme, til forældre, der har et barn med autisme, og til fagpersoner, der ønsker viden om de neuropsykologiske årsager til sociale vanskeligheder ved autisme.

Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag sociale vanskeligheder. Kurset vil lægge vægt på at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til, hvordan denne viden kan anvendes til at arbejde med at forbedre sociale færdigheder og øge trivslen hos personer med autisme.

Praktiske oplysninger

Kuret varer fire timer, og undervejs vil der være te, kaffe og snacks. Du vil efter kurset kunne få alle materialerne i pdf-format, hvis du ønsker det.

  • Kursus: Autisme og den sociale hjerne.
  • Dato: onsdag d. 19. juni 2019.
  • Tid: kl. 12.00-16.00.
  • Sted: Molis, Store Strandstræde 19, 1. sal, 1255 København K. 
  • Målgruppe: Alle over 16 år, der selv har autisme, pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 20 deltagere.
  • Underviser: Psykolog Lea Rosenquist.
  • Pris: Kr. 995,- pr. deltager inkl. materialer og let forplejning.
  • Tilmeldingsfrist: torsdag d. 13. juni 2019.

Spørgsmål og uddybende information

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Lea på mail: lea@molis.dk eller på telefon 60 61 58 43.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Du finder uddybende information om kurset her. Husk gerne at læse og eventuelt downloade og printe informationen på forhånd.

Tilmelding

Kurset er udsolgt. Du er velkommen til at skrive en mail til os og uforpligtende blive skrevet på ventelisten til næste kursus.

Købet er bindende og kan ikke fortrydes. Læs mere om vores handelsbetingelser her.