Ring til os
E-mail

Kursus om autisme, angst, stress og skolevægring torsdag d. 5. marts 2020 på Sjælland

Skolevægring er et stort og fortsat stigende problem hos børn og unge med en autismespektrumtilstand.


En undersøgelse fra 2016 udarbejdet af Landsforeningen Autisme blandt forældre til børn, der er inkluderet i almenklasser viser, at cirka hver tredje barn eller ung med autisme ikke kan gå i skole.

Dette kursus om autisme og skolevægring henvender sig både til forældre, der har et barn med en autismespektrumtilstand, og til fagpersoner, der ønsker viden om årsagerne til skolevægring og konkrete redskaber til, hvordan man bedst håndterer skolevægringsproblematikker. Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne en større viden om og forståelse for, hvad skolevægring er, hvorfor skolevægring opstår, samt hvorfor skolevægring er et meget stort problem hos børn og unge, der har en autismespektrumtilstand.

Kursusindhold

På dette kursus vil følgende fokusområder blive berørt:

Autisme og skolevægring: At forstå skolevægringen ud fra barnets perspektiv
På kurset gives en introduktion til, hvad skolevægring er. Kurset gennemgår, hvilke symptomer man skal være opmærksom på ved mistanke om skolevægring. Skolevægring er ofte et alvorligt tegn på, at barnet med autisme ikke bliver mødt med en tilstrækkelig forståelse for, hvad barnet føler og oplever. Der kan være mange ting i det daglige skolemiljø, som belaster barnet med autisme, og som kan medføre, at barnet føler sig utryg og dermed udvikler skolevægring. For at forebygge skolevægring kræver det, at man har redskaber til at forstå og navigere i den livsverden, barnet med autisme befinder sig i, dvs. at man har en forståelse for, hvilke grundlæggende udfordringer som barnet med autisme kæmper med til dagligt. På kurset belyses således årsager til skolevægring set ud fra barnets perspektiv.

Skolevægring og angst
Angst er et centralt symptom ved skolevægring. Flere børn med autisme har haft så ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser, at de har udviklet stor angst omkring at gå i skole. Ved skolevægring ses mange af de samme problemer som ved social fobi, separationsangst og generaliseret angst. På kurset gives en introduktion til, hvad angst er med henblik på at øge forståelsen for de tanker, følelser og kropslige reaktioner, som barnet, der udviser skolevægring, oplever, når han/hun skal i skole.
 
Intervention ved skolevægring: Forældrene og skolens rolle
Det kan være hårdt og krævende at være forælder til et barn med autisme. Når barnet samtidig udviser skolevægring, er følelsen af utilstrækkelighed og magtesløshed svær at undgå. På kurset gives redskaber til, hvad man som forælder kan gøre, hvis ens barn udviser skolevægring, herunder hvad man kan gøre for at støtte sit barn i at komme tilbage til skolen. Skolens rolle er altafgørende i forbindelse med skolevægringsproblematikker. På kurset gives anvisninger til, hvordan man som skolelærer, pædagog eller skoleleder kan skabe et miljø, der er mest optimalt for barnet med særlige behov.

Du kan læse mere om skolevægring her
 

Praktiske oplysninger

Kurset varer seks timer, og undervejs vil der være te, kaffe, snacks og frokost. Du får udleveret materialer på kurset, og efter kurset får du alle materialerne i pdf-format. 

  • Kursus: Autisme, angst, stress og skolevægring.
  • Dato: Torsdag d. 5. marts 2020.
  • Tid: Kl. 10.00-16.00.
  • Sted: Molis, Solrød Center 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand. Tryk her for rutevejledning, som du kan printe. 
  • Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere).
  • Deltagerantal: Max. 24 deltagere.
  • Underviser: Psykolog Louise Sandholdt Trip.
  • Pris: Kr. 1.825,- inkl. materialer og forplejning.


Spørgsmål 

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Louise på mail: louise@molis.dk eller på telefon 23 49 77 04.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår kurset udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
 

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset ved at købe billetter her:

Køb billet til kurset

Købet er bindende og kan ikke fortrydes. Læs mere om vores handelsbetingelser her.

Du tilmelder dig ved at udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90