Ring til os
E-mail

ADHD-Fordybelse for forældre 2020 på Sjælland

Forældreforløbet henvender sig til forældre til børn og unge med ADHD og ADD, der ønsker at øge og udvikle deres viden om ADHD og ADD. Det vigtigste for forældre er, at deres børn har det godt og oplever trivsel i deres dagligdag. Forløbet vil derfor ruste forældre og klæde dem bedre på til at håndtere situationen.

Forældreforløbet har til formål for dig som forælder at øge din viden om og forståelse for dit barn med ADHD og ADD. Forløbet giver dig ressourcer og redskaber, som vil øge dine kompetencer i forhold til at leve sammen med og hjælpe dit barn eller ung med en ADHD/ADD-diagnose til at klare sig bedre gennem livet, øge sin trivsel og udvikle sine ressourcer.

 

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i ADHD/ADD-diagnosen herunder ADHD/ADD-teorier, spektret af kernesymptomer, profilerne ved ADHD/ADD samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, afhængighed og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer.
 • Du får viden om og træning i kognitive og metakognitive redskaber tilpasset ADHD/ADD.
 • Du får en indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til ADHD/ADD, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, opmærksomhedsudfordringer, impulsivitet, madproblematikker, medicinering og udadreagerende adfærd.
 • Du får dannet et netværk med andre forældre, som du kan spejle dig i, udveksle erfaringer med og blive inspireret af.
 

I forløbet vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden om hvorledes ADHD/ADD i varierende grad påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveauet og impulskontrollen.
 • Viden og teorier om ADHD/ADD, herunder de forskellige profiler.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11 samt diagnosekriterier.
 • Viden om hvordan symptombilledet kan vise sig forskelligt hos børn, unge og voksne samt hos henholdsvis drenge/mænd og piger/kvinder.
 • Stress-sårbarhed hos personer med ADHD/ADD: symptomer, virkning og redskaber til at håndtere det.
 • Redskaber tilpasset børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose, herunder redskaber til konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter
 • Interventionsmuligheder og brug af konkrete redskaber til stressreduktion, rammesætning, visualisering og struktur.
 • Hensigtsmæssige og positivt forstærkende kommunikationsredskaber til at fremme motivation og trivsel.
 • Introduktion til belønningssystemer som redskab til positivt at forstærke hensigtsmæssig adfærd.
 • Viden om hvordan man tilgodeser søskendes behov samt de behov, man kan have som forældre, bedsteforældre og pårørende.
 • Metakognitive redskaber tilpasset børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose, herunder ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Angst hos børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose: angstens udtryk og tilgange til angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man kan håndtere søvnproblemer.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseudfordringer: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
 • Medicinering: hvordan virker det, hvad skal man være opmærksom på og bivirkninger.
 • Madproblematikker: hvordan det viser sig, og hvordan man kan gribe det an.
 • Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos børn og unge med en ADHD/ADD-diagnose.
 

På alle moduler får du viden om ADHD/ADD og redskaber til at håndtere de udfordringer, der kan være i hverdagen. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af erfaringsdeling mellem deltagerne, oplæg fra undervisere om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.

Forløbets varighed

Forløbet består af i alt 5 moduler med opstart januar 2020 frem til maj 2020. Der er ét modul om måneden, og ét modul består af en fredag fra kl. 15.00-19.00 og den følgende lørdag fra kl. 9.30-15.30.
 

Deltagerprofil og -antal

Hvert hold består af maksimum 12 personer. Alle deltagere på holdet er forældre til børn og unge med ADHD/ADD. Der er mulighed for at deltage enkeltvis eller som par. Deltagerne får mulighed for at opbygge et fællesskab, der kan fortsætte som en fælles videns- og erfaringsdeling efter, at forløbet er afsluttet.

Datoer for ADHD-Fordybelse for Forældre med opstart januar 2020

 
2020:
 • Fredag d. 24. januar kl. 15.00-19.00
 • Lørdag d. 25. januar kl. 9.30-15.30
 
 • Fredag d. 21. februar kl. 15.00-19.00
 • Lørdag d. 22. februar kl. 9.30-15.30
 
 • Fredag d. 27. marts kl. 15.00-19.00
 • Lørdag d. 28. marts kl. 9.30-15.30
 
 • Fredag d. 24. april kl. 15.00-19.00
 • Lørdag d. 25. april kl. 9.30-15.30
 
 • Fredag d. 29. maj kl. 15.00-19.00
 • Lørdag d. 30. maj kl. 9.30-15.30
 

Gruppeledere

Louise Isager og Bettina Hjorth er gruppeledere.

Louise er uddannet psykolog (cand.psych) fra Københavns Universitet. Louise har til daglig samtaler med børn, unge og voksne med autisme og/eller ADHD og deres pårørende, ligesom hun underviser og afholder kurser for forældre og fagpersoner.

Bettina er uddannet specialpædagog, Mindfulness instruktør og konsulent i Proces Ernæring®. Bettina har siden 2002 beskæftiget sig med børn, unge og familier med ADHD og/eller autisme. Bettina tilbyder terapi, rådgivning, mindfulness, kostvejledning og undervisning.

 

Pris:

Forløbet koster i alt kr. 12.570,- pr. person. Der er mulighed for uden omkostninger at betale forløbet i 3 rater á kr. 4.190,-: 1. rate ved tilmelding, 2. rate d. 1. november og 3. rate d. 1. januar.

Tilmelding til forløbet er bindende og kan ikke fortrydes eller returneres. Prisen dækker både deltagelse, materialer og forplejning. Gennem hele dagen vil der være kaffe/te og snacks, og der serveres sandwich til aftensmad fredag og til frokost lørdag.
 

Praktiske oplysninger:

 • Kursus: ADHD-Fordybelse 2020
 • Dato: 5. moduler med opstart 24. januar 2020
 • Tid: Fredage kl. 15.00-19.00 og lørdage kl. 9.30-15.30
 • Sted: Store Strandstræde 19, 1. sal, 1255 København K
 • Målgruppe: Forældre til børn og unge med ADHD/ADD
 • Pris: kr. 12.570,- inkl. materialer og forplejning (kan betales i 3 rater á 4.190,- kr.)
 • Forplejning: Der vil være te, kaffe, sodavand, chokolade, nødder, frugt og sandwich alle dage.
 • Tilmeldingsfrist: 25. december 2019.
 

Brochure

Du kan downloade en brochure om forløbet lige til at printe ud her.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvis du ønsker at holde øje med, hvornår forløbet udbydes næste gang, eller hvilke andre kurser vi udbyder, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmelding


Du tilmelder dig ved at udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

 
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90