Ring til os
E-mail

AutismeSpecialisering med opstart september 2021 i Jylland

AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. Gennem uddannelsen vil du blive opkvalificeret i din viden om autismespektret og arbejdet med det.

AutismeSpecialisering har til formål at øge din viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Forløbet giver dig ressourcer og redskaber, der vil øge dine kompetencer i forhold til at hjælpe og rådgive børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse til at klare sig bedre gennem livet, øge deres trivsel og udvikle deres ressourcer.

Formålet er, at:

 • Du får en grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, pigeprofilen ved autisme samt centrale, komorbide problematikker såsom angst, stress, depression, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser og selvskadende adfærd.
 • Du får en øget viden om hjernens opbygning og funktion.
 • Du får konkrete redskaber, der øger dine kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne, der har en autismediagnose.
 • Du får viden om og træning i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset autisme.
 • Du får en grundig indsigt i centrale problematikker, der knytter sig til autisme, herunder søvnproblemer, skærmafhængighed, stress, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker og udadreagerende adfærd.
 • Du får trænet og udviklet dine faglige kvalifikationer i forhold til at rådgive andre, herunder både fagpersoner og pårørende, i autismespektrumforstyrrelser.
 • Du får dannet et netværk af fagprofessionelle, der arbejder med samme målgruppe, og som du kan sparre med og blive inspireret af.

På uddannelsen vil du få viden om følgende:

 • Introduktion til hjernen, dens opbygning, udvikling og funktioner.
 • Viden og teorier om autismespektrumtilstande, herunder infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme, GUU/GUA og NLD.
 • Viden om diagnosesystemerne DSM-5, ICD-10 og ICD-11.
 • Stress-sårbarhed hos personer med autisme: symptomer, virkning og behandling.
 • Kognitiv terapi tilpasset personer med en autismediagnose, herunder brug af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning, se mere på www.cat-kit.com/da/).
 • Metakognitiv terapi tilpasset mennesker med en autismediagnose, herunder brug af ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Angst hos mennesker med en autismediagnose: angstens udtryk og behandling af angst, herunder også tvangsadfærd og tvangstanker.
 • PDA (Pathological Demand Avoidance): mennesker der har autisme og er Ekstrem Krav Afvisende.
 • Piger og kvinder med autisme: deres profil og kerneproblemer og hvordan piger og kvinder adskiller sig fra drenge og mænd med autisme.
 • Konflikthåndtering: at håndtere konflikter med mennesker med autisme samt rådgive pårørende om konflikthåndtering i familien herunder brug af Low Arousal.
 • Søvnproblemer: søvnens virkning og hvordan man rådgiver om og behandler søvnproblemer.
 • Hvordan man bruger AQ (autismekvotienten) og EQ (empatikvotienten) samt andre tests i arbejdet med mennesker med autisme.
 • Sociale historier: at skrive og bruge dem.
 • Struktur: hvordan man laver og bruger skemaer, piktogrammer og belønningssystemer.
 • Skærmforbrug: hvad et stort forbrug (måske afhængighed) af skærm betyder, og hvordan man arbejder med det.
 • Sanseintegrationsforstyrrelser: hvad er det, og hvordan arbejder man med det.
 • Madproblematikker: hvordan det viser sig, og hvordan vi og pårørende kan gribe det an.
 • Selvværd og trivsel: hvordan styrker og bevarer vi selvværdet som udgangspunkt for trivsel hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

På alle moduler får du viden om og redskaber til arbejdet med mennesker på autismespektret. Hvert modul berører et nyt tema og består af en kombination af oplæg fra underviser om dagens tema samt praktiske øvelser og træning. Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, så du får trænet din nyanskaffede viden og redskaber.
 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen består af i alt 10 moduler løbende fra september 2021 frem til juni 2022. Ét modul består af en torsdag i hver måned fra kl. 10.00-16.00. Husk at beregne tid til hjemmeopgaver mellem modulerne.
 

Deltagerprofil og -antal

Hvert hold består af maksimum 20 personer, således at det er et mindre hold, hvor der er god tid til hver enkelt deltager og uddybende spørgsmål og refleksioner.

Alle deltagere på holdet er fagpersoner, der allerede arbejder med autisme og har kendskab til feltet.
 

Datoer for uddannelseshold med opstart i Aalborg, september 2021:

2021:
16. september
14. oktober
18. november
9. december


2022:
13. januar
10. februar
10. marts
7. april
12. maj
9. juni
 

Underviser

Louise Isager er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Louise har flere års erfaring med autismespektrumforstyrrelser, og til daglig har Louise samtaler med både børn, unge og voksne med autisme og deres pårørende, ligesom hun superviserer fagpersoner og institutioner og afholder kurser.

Ved sygdom eller anden force majeure kan underviser blive en anden konsulent fra Molis, hvilket man samtykker til ved tilmelding.
 

Pris

Uddannelsen koster i alt 15.825,- kr. ex. moms (kr. 19.781,25 inkl. moms).

Der er mulighed for uden omkostninger at betale uddannelsen i 3 rater á kr. 5.275,- ex. moms: 1. rate når man tilmelder sig, 2. rate d. 1. juli 2021 og 3. rate d. 1. september 2021.

Tilmelding til uddannelsen er bindende og kan ikke fortrydes eller refunderes. Prisen dækker både deltagelse, materialer, forplejning og uddannelsesbevis..

Praktiske oplysninger

 • Kursus: AutismeSpecialisering i Aalborg.
 • Dato: 10 moduler med opstart d. 16. september 2021.
 • Tid: Torsdage kl. 10.00-16.00.
 • Sted: KafféFair, 2. sal,  Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
 • Målgruppe: Fagpersoner (pædagoger, lærere, vejledere, mentorer, pædagogiske konsulenter, sygeplejersker, psykologer, læger, psykiatere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-høre konsulenter, socialrådgivere og andre, der arbejder med mennesker med autisme).
 • Pris: kr. 15.825,- ex. moms (kr. 19.781,25,- inkl. moms) inkl. materialer og forplejning. Kan betales i 3 rater á kr. 5.275,- ex. moms.


 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesforløbet, er du meget velkommen til at kontakte Louise på louise@molis.dk eller telefon 42 94 17 59.
 

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde den relevante information herunder. Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes; læs mere om vores handelsbetingelser her.

Information om deltager:

Faktura skal fremsendes til:

Ved tilmelding samtykker du til vores privatlivspolitik.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her får du viden om autisme og information om nyheder og kommende kurser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev samtykker du til vores privatlivspolitik.

Ring 29 80 29 90