Sorg er en naturlig tilstand, der opstår i forbindelse med at miste noget, man har været følelsesmæssigt knyttet til. De fleste mennesker vil i løbet af deres liv opleve sorg. Det kan blandt andet være i forbindelse med tabet af en nærstående, skilsmisse eller oplevelse af svigt fra ens nærmeste.

Sorg er en smertefuld tilstand, der kan komme til udtryk både psykisk og fysisk. Psykisk kan man opleve dyb tristhed og fortvivlelse samt vrede over det tab, man har oplevet. Fysisk kan man opleve manglende appetit, hovedpine, muskelspændinger, søvnbesvær og en overvældende træthed.

Sorgreaktioner varierer meget fra menneske til menneske og afhænger af mange ting. Nogle mennesker har for eksempel let til tårer og vil derfor græde meget, mens andre har en mere stille reaktion, hvor de lukker sig inde i sig selv, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at sorgen er mindre.

Sorgarbejdet kan være en langvarig proces. Som tiden går, bliver det muligt at forsøge at skabe en mening med sit liv efter tabet. For de fleste mennesker forsvinder sorgen aldrig helt, men den formår at træde så meget i baggrunden, at man kan komme videre med sit liv.

En krise er en psykisk reaktion på noget, man bliver udsat for, som er så vanskelig en situation, at den overstiger ens evne til at håndtere den. De fleste mennesker vil i løbet af deres liv komme ud for én eller flere kriser.

Krise kan for eksempel opleves i forbindelse med tab af en nærtstående person, store overgange i livet, alvorlig sygdom hos sig selv eller ens nærmeste eller skilsmisse.

I perioden efter en væsentlig livsændring eller belastende begivenhed kan der opstå en tilpasningsreaktion. En tilpasningsreaktion er typisk karakteriseret ved emotionelle og adfærdsmæssige symptomer som nedtrykthed, angst og bekymring, følelse af magtesløshed, uoverskuelighed og nedsat evne til at gennemføre almindelige dagligdags gøremål eller blandede følelsesmæssige reaktioner med angst og depressivitet.

De fleste mennesker kommer sig igennem en krise, særligt hvis man får støtte fra venner og familie. Omgivelsernes støtte kan ikke overvurderes og kan være afgørende for, hvorvidt krisereaktionen udvikler sig til en psykopatologisk tilstand eller ej.

I Molis giver vi psykologisk og pædagogisk hjælp, støtte og rådgivning omkring sorg-, krise- og belastningsreaktioner. Du er meget velkommen til at kontakte os for en aftale.

Telefon: 29 80 29 90
Mail: info@molis.dk