Screening for autisme

Vi tilbyder screening til mennesker, som har mistanke om eller gerne vil have afklaret, om de eller deres pårørende har en autisme-spektrum-forenelig diagnose.

I undersøgelsen benytter vi os af psykologiske test og interview. En screeningssamtale varer to timer, og efter samtalen vil du modtage en erklæring. I erklæringen vil der være en beskrivelse af dig, en konklusion og anbefalinger til, hvad der vil være godt at gøre fremover. En screening er ikke diagnostisk men skal ses som en undersøgelse af, hvorvidt man skal opsøge yderligere udredning.

Vi udfører kun tests, som klienten har givet informeret samtykke til, og erklæringen er fortrolig og deles kun med klienten, medmindre andet er aftalt på forhånd eller aftales efterfølgende.

Erklæringen kan give dig viden og hjælp til, hvordan du kommer videre, hvilken støtte du har behov for, og hvor du kan finde støtte.

Erklæringen kan eksempelvis deles med kommunen eller jobcentret, så de bliver bedre i stand til at give den rette støtte. Erklæringen kan også åbne op for, at du kan få en henvisning hos din egen læge til videre udredning, hvis du ønsker det.

En screening koster 4.550,- kr. inkl. samtale, tests og erklæring.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en screening, eller hvis du har spørgsmål.