Arbejdspladsindsats

Er din virksomhed interesseret i den bedst mulige inklusion af en medarbejder med autisme?

Eller ønsker jeres virksomhed som en del af jeres CSR arbejde (Corporate Social Responsibility) at gå ind i autismeområdet?

Eller ønsker du, som medarbejder med autisme, bedst muligt udgangspunkt for dit arbejde som ny medarbejder i en organisation?

Mennesker med autisme er yderst værdifulde ressourcer i en virksomhed. De har ofte kompetencer, som meget få besidder. Det kan eksempelvis være i forhold til systematisering, at arbejde detaljeorienteret, struktureret, vedholdende og grundigt, men det kan også være i form af eksempelvis en udpræget kreativitet og nytænkning.

Hvis man skal lykkes bedst muligt med fuldt at integrere en medarbejder med autisme, er det ikke nok at arbejde med at støtte det enkelte individ. Hos Molis tilbyder vi virksomheder hjælp til at skabe et miljø på arbejdspladsen, der understøtter de behov, som medarbejderen med autisme har, så potentialet bedst muligt kan udfoldes. Undersøgelser viser, at det optimale miljø for en person med autisme er et miljø, der gavner alle medarbejdere, og som giver alle mere trivsel og udvikling på arbejdspladsen, uanset om man har autisme eller ej.

 

Mulige ydelser

Skræddersyede workshops

Vi afholder workshops, som understøtter kollektive forandringsprocesser, der kan bidrage til både at imødekomme de behov, medarbejderen med autisme har, og til den generelle trivsel i teamet/organisationen. Disse workshops planlægges og afholdes med udgangspunkt i videnskabelige metoder, som eksempelvis appreciative inquiary.

Inden afholdelse af forløb indsamles grundig viden om virksomhedens behov, og herudfra planlægges workshoppens tema og indhold. Således sikres bedst mulig værdi af workshoppen. Som en del af workshoppen ligges en handleplan for, hvordan forandringsprocesserne implementeres i organisationen.

Det er derudover muligt at aftale efterfølgende opfølgning af virksomhedskonsulenten med henblik på implementering af den nye viden.

 

Kurser

Vi afholder kurser på arbejdspladsen, hvor vi underviser i autisme, således at enten teamet eller organisationen som helhed får forståelse af kollegaens udfordringer, behov og særlige kompetencer, så disse bedst muligt udnyttes.

 

Timebaserede forløb

Det er muligt at indlede samarbejde med vores virksomhedskonsulent på timebasis eller som et samlet skræddersyet forløb indeholdende eksempelvis:

  • Analyse af virksomhedens muligheder for at få glæde af de ressourcer en medarbejder med autisme kan bidrage med, inden medarbejderen ansættes, herunder evt. sparring med virksomhedens HR afdeling.
  • Facilitering af medarbejderdrevne forandringsprocesser, der kan understøtte en udvikling indenfor CSR området.
  • En kombination af individuel og gruppebaseret rådgivning, vejledning, støtte og supervision til medarbejdere med autisme i jeres virksomhed.
  • Sparringspartner til teamet/nærmeste kollegaer til medarbejderen med autisme.

 

Vores virksomhedskonsulenter er specialiseret i både autisme og forandringsprocesser i organisationer, psykisk arbejdsmiljø, social kapital, samarbejdsprocesser og stress. Derved sikres den bedst mulige indsats, der tager udgangspunkt i både virksomhedens og medarbejderen med autismes behov.

 

Individuel støtte

Har du selv autisme og ønsker hjælp til opstarten på et nyt job eller tilbagevenden til job, kan vi rådgive, vejlede og støtte dig i den proces. Det kan foregå i vores praksis, dit hjem eller på din arbejdsplads.

 

Kontakt og spørgsmål

Kontakt os gerne for yderligere information, hvad enten du er privatperson eller virksomhed. Du kan kontakte os herunder, eller du kan kontakte Kristina Carøe, der er overordnet ansvarlig for arbejdspladsindsatser, direkte på kristina@molis.dk eller telefon 50 89 04 29.

 

Kontakt os

*skal udfyldes